Město Nový Jičín

Rozdělení území města mezi referenty

Ing. Kateřina Riedlová (tel. 556 768 380, e-mail: kriedlova) – katastrální území: Nový Jičín – město, Nový Jičín – Horní Předměstí, Nový Jičín – Dolní Předměstí, Loučka u Nového Jičína

Ing. arch. Jitka Pospíšilová (tel. 556 768 276, e-mail: jpospisilova) – katastrální území: Bludovice u Nového Jičína, Kojetín u Starého Jičína, Straník, Žilina u Nového Jičína

Přehled územně plánovací dokumentace a jejích změn

Název Nabytí účinnosti Opatření obecné povahy
Územní plán Nový Jičín 1.10.2009 č. j. 60793/2009
Změna č. 1 Územního plánu Nový Jičín 16.10.2012 č. j. 63719/2012
Změna č. 2 Územního plánu Nový Jičín 18.1.2013 č. j. 86362/2012
Právní stav po Změně č. 2
Změna č. 3 Územního plánu Nový Jičín 22.7.2015 č. j. 43328/2015
Právní stav po Změně č. 3
Změna č. 4 Územního plánu Nový Jičín 30.11.2016 č. j. 79071/2016
Právní stav po Změně č. 4

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentu Období Datum schválení v zastupitelstvu Číslo usnesení
pdf Zpráva o uplatňování územního plánu (pdf, 2 MB) 2009 – 2013 9.9.2013 18/19/2013
pdf Zpráva o uplatňování územního plánu (pdf, 4 MB) 2013 – 2017 7.9.2017 437/17/2017

Místo, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu

Z původní územně plánovací dokumentace nadále zůstává v platnosti

Název Nabytí
účinnosti
Obecně závazná vyhláška obce
Územní plán zóny MPR Nový Jičín 1. 9.1995 Vyhl. 22/1995 – závazná část ÚPN zóny MPR Nový Jičín
Územní plán zóny MPR Nový Jičín – aktualizace 15.11.2001 OZV č. 49/2001 – plné znění závazné části ÚPN zóny MPR NJ
Územní plán zóny Nový Jičín – Loučka 30.11.1995 Vyhl. 23/1995 – závazná část ÚPN zóny Nový Jičín – Loučka
Změna č. 1 ÚPN zóny Nový Jičín – Loučka 20. 8.1998
Změna č. 2 ÚPN zóny Nový Jičín – Loučka 24.10.2007
Změna č. 3 ÚPN zóny Nový Jičín – Loučka 20.12.2006 OZV č. 7/2006 – plné znění (mění vyhl. 23/1995, vč. změn č. 1,2,3)

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu

Přehled zaevidovaných územních studií

Název územní studie Schválení pořizovatelem Dotčená katastrální území
Nový Jičín – Loučka, lokalita „Za Humny“  1.9.2011  Loučka u Nového Jičína
Nový Jičín – Loučka, lokalita „Za Humny“, úprava – lokalita 1  23.4.2012  Loučka u Nového Jičína
Nový Jičín – Loučka, lokalita „Za Humny“, úprava č. 2 – lokalita 2  1.10.2014  Loučka u Nového Jičína
Nový Jičín – Loučka, lokalita „Za Humny“, úprava č. 3 – lokalita 2  1.12.2014  Loučka u Nového Jičína
Nový Jičín – Loučka, lokalita „Za Humny“, úprava č. 4 – lokalita 3  23.12.2015  Loučka u Nového Jičína
Posouzení proveditelnosti urb. studie zástavby RD Nový Jičín – Žilina „Za Střelnicí“  21.12.2016  Žilina u Nového Jičína

Místo, kde je možné do územních studií nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu