Kontakt
Stanislav Kopecký

Starosta

Mgr. Stanislav Kopecký

e-mail: stanislav.kopecky@novyjicin.cz
telefon: +420 556 768 225, +420 556 701 733 (přímá linka)
mobil: +420 703 483 171

Působnost starosty města

Ondřej Syrovátka

 

1. místostarosta

Mgr. Ondřej Syrovátka

e-mail: ondrej.syrovatka@novyjicin.cz
telefon: +420 556 768 229
mobil: +420 733 143 791

Působnost 1. místostarosty

Václav Dobrozemský

 

2. místostarosta

JUDr. Václav Dobrozemský

e-mail: vaclav.dobrozemsky@novyjicin.cz
telefon: +420 556 768 228
mobil: +420 703 483 172

Působnost 2. místostarosty

Jaroslav Perútka

 

3. místostarosta (neuvolněný)

Jaroslav Perútka

e-mail: jaroslav.perutka@novyjicin.cz
telefon: +420 556 768 394
mobil:

Působnost 3. místostarosty

Josef Solanský

 

Tajemník MěÚ

Mgr. Josef Solanský

e-mail: josef.solansky@novyjicin.cz
telefon: +420 556 768 230
mobil: +420 731 643 636

Působnost tajemníka:

  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy zaměstnancům města a jeho organizačních složek ProSenior a Návštěvnické centrum, vyjma zaměstnanců Městské policie,
  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města a jeho organizačních složek ProSenior a Návštěvnické centrum, vyjma zaměstnanců Městské policie,
  • vydává spisový řád a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města,
  • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním.