Kontakt

Pokud chcete položit nový dotaz na náš úřad, můžete tak učinit odesláním e-mailu na adresu dotazy@novyjicin.cz. Vyhrazujeme si právo neodpovídat na anonymní, vulgární, rasistické, urážlivé či jinak nevhodné dotazy. Děkujeme za pochopení.


28.11.2023 – Dobrý den, chtěl bych se zeptat,kde a jakým způsobem bych si mohl zjistit,zda na mé adrese v mém vlastnictví,není přihlášen někdo cizí. Děkuji za odpověď. S pozdravem Bezděk P.

Dobrý den, podle § 10 odst. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou. Vše vyřídíte na ohlašovně Městského úřadu Nový Jičín, která sídlí v budově na Divadelní 1, v 1. poschodí. Zde se nachází vyvolávací systém, kde si zvolíte požadovanou agendu. Vezměte s sebou Váš občanský průkaz  a doklad o vlastnictví. Pokud nedisponujete tímto dokladem, pracovnice ohlašovny si tuto skutečnost ověří dálkovým přístupem do katastru nemovitostí. Sdělení údajů vlastníkovi je zpoplatněno. Ing. Renáta Kelnarová, vedoucí Odboru správních agend 

12.10.2023 – Dobrý den. Mohl bych znát jediný důvod, proč každý den v kapli Anežky České v Loučce v šest ráno a v šest večer Quasimodo práskne do zvonu dvěstěkrát opakuji dvěstěkrát (počítal jsem to totiž)? Nestačilo by třeba cinknout na zvon decentně šestkrát jako se tomu děje v jiným dómech? Děkuji za vysvětlení. Kamil Hejl

Dobrý den pane Hejle, bohužel kaple není ve vlastnictví města Nový Jičín. V případě, že budete souhlasit, mohu Váš dotaz přeposlat Římskokatolické farnosti Starý Jičín. S pozdravem, Bc. Olga Vítková, Odbor školství, kultury a sportu

03.10.2023 – Dobrý den, jménem občanů domu Nerudova 5 prosím o informaci, kdy bude zprůjezdněná cesta z ulice Revoluční a Nerudova (v zatáčce u Husqvarny). Jedná se o průjezd k našemu domu, který je již více než měsíc znemožněn a jsme nuceni jezdit do zákazu vjezdu a objíždět složitě celý blok. Cesta vypadá jako dokončena a několik týdnů se už zde nepracuje, tak prosíme o informaci, kdy bude cesta otevřena. Děkuji za odpověď. Radana Vejmělková

Dobrý den, dne 25.9.2023 proběhlo na stavbě Regenerace panelového sídliště Nerudova I. etapa místní šetření za účelem předčasného užívání stavby, které bude zahájeno od 9.10.2023. Ing. Kateřina Janečková, vedoucí oddělení.

02.10.2023 – Dobrý den, počítá se s úpravou dětského  hřiště za domy U Jičínky 2, Bezručova a Komenského? Posílám fotky pískoviště a nefunkčního sloupu na basketbalový koš.Děkuji za odpověď. Božena Cinková

Dobrý den, paní Cinková, určitě opravy dětských hřišť dále pokračují, pískoviště už je vyrobeno, jenom se musí osadit a koš je objednaný. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, obraťte se přímo na mě. Pěkný den. Ing. Aneta Fojtíková, odbor správy majetku

04.07.2023 – Dobrý den. Jaké jsou prosím ceny  parkovacích míst osobních vozů v různých částech města na jeden rok. Děkuji. S pozdravem Rostislav Adamec

Dobrý den, parkovací místo lze vyhradit pouze v městské památkové rezervaci. V jiných částech města se parkovací místa nepronajímají. Vyhradit lze pouze za určitých okolnosti parkovací místo držitelům ZTP. Od ledna 2024 bude cena v MPR 10.064 Kč/parkovací místo. Ing. Kamil Žák, vedoucí Odboru správy majetku

26.06.2023 – Dobrý den, prosím o radu, kam všude a jakou formou doručit žádost o změnu kontaktních údajů, pro zasílání veškeré dokumentace, která náleží mé matce **************** nar.. ******* Soud ji omezil na svéprávnosti s tím, že jsem byla určena jejím opatrovníkem. Děkuji a přeji hezký den. Přikládám rozsudek o omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka.

Dobrý den, obrátil bych se na Odbor sociálních věcí, kontakty níže: https://www.novyjicin.cz/telefonni-seznam-odbor-socialnich-veci/. Měly by to řešit paní Juříčková, Novotná P. a Jančičková. Děkuji. S pozdravem, Bc. Pavel Kašuba, správce webových stránek

05.06.2023 – Dobrý den. Četl jsem, že probíhá schvalování umístění stromů na náměstí. Chci se zeptat, jaký přesně druh stromů je tam navrhován? Mám obavu, že tam budou nějaké malé chudinky. S pozdravem Rostislav Adamec

Vážený tazateli, navržena je lípa, konkrétně Tilia tomentosa ´Varsaviensis´. S pozdravem, Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic

30.05.2023 – Dobrý den. Chci se zeptat ohledně nového pouličního osvětlení na ulici Skalky a Smetanovy sady. Kdo navrhnul a kdo povolil provádět na ulici Skalky vykopové práce v chodníku ? Ten chodník už nikdy nebude rovný, už na několika místech je zvlněný. Proč se výkop dělá v chodníku, když o kousek vedle je zasypaná příkopa? Byl se někdo podívat v jakém stavu se nachází neposečená tráva na kterou dělníci naskládali dlažbu a přebytečnou zeminu? Ivan Bartoň

Dobrý den, dovolte mi reagovat na Váš dotaz. I když se to zdá nelogické, v některých místech bylo položení kabelů veřejného osvětlení a internetu opravdu nutné v chodníkovém tělese. Toto území je plné inženýrských sítí: 2 kanalizace, plyn, sdělovací kabel, elektřina. Taktéž je nutno zohlednit polohu stromů a jejich kořenového systému. Na provedení výkopových prací je zhotovitelem poskytnuta záruka po dobu 5 let. Pokud by se v tomto období objeví na chodníku poruchy (např. pokles dlažby), město bude tuto poruchu reklamovat. Ukládání výkopku na trávník není úplně šťastné, bohužel kvůli vlhkému počasí bylo zpožděno sečení, nicméně firma musí uvést trávník do slušného stavu. Děkuji za pochopení. Ing. Michaela Mrklovská, investiční technik

22.05.2023 – Dobrý den, Mohu se zeptat na jakem jsem místě v poradniku? Kdy mohu dostat byt. Prosím nějaké bližší info. Děkuji. Hezky den, Adrian Kačo

Dobrý den, pro tyto informace se dostavte v úřední hodiny na odbor bytový. Krásný den. Ing. Blanka Zagorská, vedoucí odboru bytového

16.05.2023 – Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaká jsou pravidla pro pouliční umění v Novém Jičíně? Už několik let zde čas od času hraju na housle, vždy s pozitivním ohlasem, ale při mém posledním hraní jsem se dozvěděla, že je zřejmě potřeba mít nějaké povolení? Můžete mi prosím podat více informací? Děkuji, s pozdravem, Klára Švachová

Dobrý den, k Vašemu dotazu ze dne 16.5.2023 ohledně případných podmínek pro provozování pouličního umění v Novém Jičíně uvádíme, že tyto činnosti nejsou ve městě nijak regulovány a v podstatě ani omezeny. Město nevydalo ani nemá v úmyslu vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou by mohlo umělecké produkce provozované volně na veřejnosti na určitých místech zakázat nebo naopak jen na určitých místech povolit. Tyto aktivity město spíše vítá. Z výše uvedeného vyplývá, že žádné povolení k provozování pouličního umění třeba není.  Jediná omezení, se kterými byste se mohla setkat, mohou vyplývat z povinnosti dodržovat dobu nočního klidu, z nesouhlasu vlastníka pozemku, na kterém by tato produkce probíhala, případně z nedodržení režimu obecného užívání komunikací (chodníků), pokud by např. produkce byla tak rozsáhlá, že by omezovala obecné užívání jinými (např. volný pohyb chodců), což dle obsahu Vašeho dotazu nepředpokládáme. S pozdravem a přáním pěkného dne Mgr. Lucie Štěpánová, právník

20.04.2023 – Dobrý den, jezdíme se stánkem, kde máme Námi vyrobené dřevěné dekorace a dárky. Jsme z Kopřivnice. Chci se zeptat, máte kalendář akcí, pouti, kde bychom mohli za Vámi přijet?  Nebo na koho se můžu obrátit. Děkují za info, s pozdravem Kyselá Bronislava – Worldwood.cz – dřevěné dekorace a dárky

Dobrý den paní Kyselá, kalendář akcí můžete sledovat na stránkách Návštěvnického centra https://www.icnj.cz/. Návštěvnické centrum pořádá Novojičínské jarmarky na které se můžete přihlásit přes webový formulář  https://www.icnj.cz/prihlaska.html. Další akce pořádá Městské kulturní středisko Nový Jičín https://www.mksnj.cz/kontakty/. S pozdravem a přáním krásného dne, Karolína Kyšková, Návštěvnické centrum

14.04.2023 – Dobrý den, Chtěl bych se zeptat, jestli by nebylo možné doplnit chybějící (asi 2) stromy v horní části ulice Jiráskova (na úrovni družiny)? Děkuji, s pozdravem Roman Gola

Dobrý den, děkuji za Váš podnět. Chybějící 2 ks stromů v aleji na ul. Jiráskova, konkrétně Acer platanoides Globosum, jsou u dodavatele objednány a jejich výsadba proběhne po jejich dodání. Přeji pěkný den a děkuji za Vaši spolupráci. Ing. Hedvika Pospíšilová, správce městské zeleně

16.03.2023 – Dobrý den, velmi si cením práce technických služeb města v péči o stromy a keře. Chci se zeptat, zda by město mohlo ořezat i 2 stromy na ulici Dlouhá mezi domy 43 a 45. Začínají zasahovat do chodníku a rozhodně by byla ulice zase o něco estetičtější, kdyby tyto stromy dostali obdobnou péči, jako už spousta dalších ve městě. Děkuji. Poruba Jiří

Dobrý den pane Porubo, předem děkuji za Váš podnět a také za pochvalu směrovanou k Technickým službám města Nového Jičína. Vašemu požadavku, který se týká ořezu 2 ks stromů v lokalitě Dlouhá 43 a 45 se budu věnovat v nejbližších dnech přímo v terénu. Stromy zhodnotím po stránce zdravotní a provozní bezpečnosti a na základě toho zadám provedení odborných zásahů. Přeji Vám pěkný den. Ing. Hedvika Pospíšilová, správce městské zeleně