Kontakt

Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury oznámilo opatřením ze dne 19.12.2023, pod č.j. MK 77039/2023 OPP, že ve smyslu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu nebude v roce 2024 vyhlášen program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.