Kontakt
Rozsah působnosti stavebního úřadu
  • vykonává činnost obecného stavebního úřadu na území města Nového Jičína a obcí Bernartice nad Odrou, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Libhošť, Mořkov, Rybí, Starý Jičín, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína;

a dále je:

  • speciálním stavebním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací – na území města Nového Jičína a obcí Bernartice nad Odrou, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Libhošť, Mořkov, Rybí, Starý Jičín, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína; Bartošovice, Hukovice, Hladké Životice, Kunín, Suchdol nad Odrou, Kletné, Sedlnice;
  • vyvlastňovacím úřadem na území města Nového Jičína a obcí Bernartice nad Odrou, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Libhošť, Mořkov, Rybí, Starý Jičín, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína; Bartošovice, Hukovice, Hladké Životice, Kunín, Suchdol nad Odrou, Kletné, Sedlnice;
  • stavebním úřadem příslušným k vedení řízení podle stavebního zákona, které jsou navazujícím řízením podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na území města Nového Jičína a obcí Bernartice nad Odrou, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Libhošť, Mořkov, Rybí, Starý Jičín, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína; Bartošovice, Hukovice, Hladké Životice, Kunín, Suchdol nad Odrou, Kletné, Sedlnice.

Stanovení provedení, velikosti a barvy tabulek k označování názvů ulic a ostatních veřejných prostranství a Zásady pro určení provedení a barvy čísel k označování budov čísly popisnými, orientačními a evidenčními jsou uvedeny v příloze níže.

Přílohy