Kontakt

Ztráty a nálezy

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ust. § 1045 až § 1065 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Na základě těchto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od...

Více informací...

Místní poplatky

Více informací...

Veřejná doprava

Více informací...

Měření rychlosti vozidel

Městská policie je oprávněna k měření rychlosti vozidel na základě ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Rychlost měří výhradně na místech určených policií, přitom postupuje s policií v součinnosti. Měření rychlosti jízdy vozidel provádí pomocí stacionárních radarů. Jde o automatizované technické prostředky používané...

Více informací...

Regionální informační servis

http://www.risy.cz/ Po kliknutí na odkaz budete v nové kartě přesměrování na web RIS - Regionální informační servis.

Více informací...

Participativní rozpočet

Ročník 2023 Město Nový Jičín vyhlásilo šestý ročník výzvy „Projekty pro Nový Jičín 2023“ Hlavním cílem Participativního rozpočtu na rok 2023 pojmenovaného jako „Projekty pro Nový Jičín 2023“ je dát zejména občanům našeho města možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě jeho celkového vzhledu a zlepšení života ve městě. Jeho smyslem...

Více informací...

Volby

Volby v České republice V České republice se volí do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev, do obecního zastupitelstva a zastupitelstva městských částí nebo městských obvodů ve městech, kde městské části či městské obvody existují, do Senátu, do Poslanecké sněmovny a také občané ČR volí prezidenta republiky. Volby probíhají na základě příslušných zákonů a zvolení kandidáti jsou voleni na dobu určitou. Volební právo v České republice je:...

Více informací...

GIS Nový Jičín

Projekty pro veřejnost Veřejné mapové projekty Plochy se zákazem požívání alkoholu (maps.novyjicin.cz)Dětská hřiště (maps.novyjicin.cz)Městský mobiliář (maps.novyjicin.cz)Parkovací automaty a závory (maps.novyjicin.cz)Městský rozhlas (maps.novyjicin.cz)Mapa umístění kontejnerů na tříděný odpad (maps.novyjicin.cz) Budoucí projekty a vize Mapa adaptačních opatření (maps.novyjicin.cz)Koncepce parkování města Nový Jičín (maps.novyjicin.cz) Projekty mapového serveru "Pmapper" Tip: pomocí nástroje "Identifikovat" a následným kliknutím na libovolný prvek...

Více informací...

Evidence válečných hrobů

https://valecnehroby.army.cz/evidence-valecnych-hrobu Po kliknutí na odkaz budete v nové kartě přesměrování na web Odboru pro válečné veterány a válečné hroby MO.

Více informací...

Kamery

Pohled z věže radnice na Masarykovo náměstí Odkaz Pohled na náměstí Pohled z budovy K. Čapka 1720/4

Více informací...