Kontakt

Separační dvory Palackého a Propojovací (Suvorovova)

Provoz separačního dvoru umístěného na ul. Palackého: Po – Pá 08:00 do 17:00 (polední pauza 11.00-11.30). 

Provoz separačního dvoru umístěného na ul. Propojovací (Suvorovova): Po – Pá 08:00 do 17:00 (polední pauza 11:30-12:00), sobota od 08:00 do 12:00.

Na oba separační dvory je možné ukládat veškeré komunální odpady, tedy odpady pocházející od občanů města (z domácností). Provozovatelem zařízení jsou Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace.

Podmínky pro ukládání odpadů 


Separační dvůr na ul. Propojovací

Separační dvůr na ul. Propojovací byl postaven v období 2012 – 2013. Provoz byl zahájen 2. září 2013.
Separační dvůr – náklady projektu

Pneumatiky se na separačních dvorech neodevzdávají. Pro jejich sběr jsou určena sběrná místa v rámci zpětného odběru a také u prodejců a v pneuservisech. Síť sběrných míst zaštiťuje společnost ELTMA. Nejbližší místo lze dohledat v mapě sběrných míst.


Druhy odpadů, které mohou občané města bezplatně odevzdat na separačních dvorech

Směsný stavební odpad, oděvy, papír a kartony, sklo, kov, plasty, biologicky rozložitelný odpad, objemný odpad, barvy, ředidla a oleje, elektrozařízení a baterie.

Podmínky pro ukládání odpadů na dvorech.:

 • Stavební odpad nesmí obsahovat nebezpečné složky a pojiva (azbest, eternit, IPA, sádrokarton, heraklit apod.). Jednotlivá váha nesmí přesáhnout 50 kg.
 • Oděvy nesmějí být znečištěny nebezpečnými látkami (barvy, oleje, mazadla aj.).
 • Kartony musí být rozložené na kusy a neznečištěné (barvy, oleje, stavební materiály).
 • Skleněné láhve nesmějí obsahovat zbytky (kompoty, šťávy, barvy, ropné produkty aj.). Z oken je přijímáno tabulové sklo, rozbité rámy jako objemný odpad.
 • Kusové kovové předměty nesmějí přesáhnout rozměr 2,5 metru.
 • Mezi odebírané plasty nepatří průmyslový odpad (součásti automobilů, motocyklů, zahradní bazény, lodě, surfy apod.).
 • Biologickým odpadem se rozumí tráva, listí, drobné větve, květiny, ovoce a zelenina pocházející z městských pozemků do jednotlivé váhy 50 kg. Ukládány zde nesmějí být zkažené potraviny.
 • Jedlé oleje a tuky.
 • Objemným odpadem je myšlen starý nábytek rozbitý na kusy, koberce, linolea, dřevěné, kovové a plastové výrobky větších rozměrů pocházející z domácností.
 • Cyklistické pláště je možné umístit mezi směsný komunální odpad (běžné popelnice a kontejnery).
 • Barvy, ředidla, oleje, lepidla, pryskyřice a j. musí být dodávány v uzavřených nádobách.
 • Elektrozařízení jsou pouze kompletní: chladničky, mikrovlnné trouby, televize, monitory, počítačové komponenty, sporáky, audio a video přístroje, telefony, elektrické hračky, drobné domácí elektro, autobaterie, tužkové baterie, zářivky atd.

Sběr použitých potravinářských olejů a tuků

Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství odpadních olejů. Není však nutné tyto oleje např. vylívat do odpadu, dají se totiž recyklovat a i nadále využívat. Své uplatnění nacházejí v energetice, stavebnictví či lesnictví. Fyzikálně upravené odpadní oleje se dají přidávat k pohonným hmotám a dochází tak k šetření přírodních zdrojů. Další možností je regenerace olejů. Dochází při ní např. k odstranění vody, různých nečistot pomocí metod destilace či rafinace. Takto upravené oleje pak mohou být využity v jiných odvětvích lidské činnosti. Použité potravinářské oleje (např. z fritéz) a ztužené tuky lze odevzdat v provozní době na sběrných dvorech na ulici Palackého a Propojovací.


separacni-dvur-sber-toneru-a-cartrigiSběr cartridgí a tonerů

Na obou sběrných dvorech, tj. na ulici Palackého a Propojovací, je možno ukládat cartridge a tonery.