Kontakt

Informace o informačním systému MěÚ Nový Jičín zveřejňované podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Informační systém MěÚ Nový Jičín je postaven na platformě operačního systému MS Windows a Linux.

 

Přílohy