Kontakt

Základní informace: kontakt, úřední hodiny, informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

Městský úřad sídlí ve více budovách na ulicích:

AdresaOdbor / pracoviště Městského úřadu
Masarykovo nám. 1odbor kancelář vedení města, odbor organizační, odbor finanční, odbor správy majetku, odbor rozvoje a investic, odbor životního prostředí, odbor územního plánování a stavebního řádu
Divadelní 1odbor bytový, odbor sociálních věcí, odbor školství, kultury a sportu, odbor správních agend, odbor dopravy
Divadelní 8Městská policie, obecní živnostenský úřad, odbor přestupkových agend, odbor kontrolní, interní auditor


Organizační řád

Organizační řád je základní organizační normou, upravující vnitřní organizaci Městského úřadu Nový Jičín. Stanoví dělbu působnosti a vzájemné vztahy mezi jeho jednotlivými útvary, vztahy městského úřadu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města a jiným orgánům veřejné správy. Organizační řád 20/2020 schváleno: RM 16.12.2020, účinnost: 01.01.2021 Příloha č. 1 – Organizační struktura Městského úřadu Nový Jičín...

Více informací...

Kontakt

Kontakt na webmastera webmaster@novyjicin.cz Adresa Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín Identifikační údaje IČO: 00298212 (Město Nový Jičín), DIČ: CZ00298212 osvědčení o registraci Bankovní spojení Komerční banka, 19-326801 / 0100 (příjmy), 326801 / 0100 (výdaje) Telefon +420 556 768 222 (ústředna) Fax +420 556 768 289 (podatelna) TELEFONNÍ SEZNAM -...

Více informací...

Úřední deska

Město Nový Jičín má dle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zřízenou úřední desku. Na úřední desce lze nalézt důležitá rozhodnutí, oznámení, vyrozumění a další informace jednotlivých odborů MěÚ Nový Jičín. Elektronická úřední deska je umístěna za sklem radnice ve směru na Masarykovo náměstí pod podloubím a je nepřetržitě veřejně...

Více informací...

Portály s nabídkou práce

Pracuj pro městohttps://prace.novyjicin.cz/JobDNES.cz https://www.jobdnes.cz/Jobs.czhttp://www.jobs.cz/Jooblehttp://cz.jooble.org/CityPortalshttp://www.cityportals.cz/web/novyjicinczPersonal fabrichttp://www.personalfabric.cz/Prace.czhttp://www.prace.cz/Superkariera.cz https://www.superkariera.cz/Dobrá práce https://www.dobraprace.cz/

Více informací...

Povinné informace

Více informací...

Úřad on-line

Více informací...

Krizové řízení

Obecné informace Pomůcka odpovídá na nejčastější dotazy směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí. Radí, kde je možno tyto odpovědi získat v běžném životě. Pomůcka pojednává o využití vhodných podzemních i nadzemních částí obytných domů, provozních, výrobních a dalších objektů k jejich úpravě pro improvizované úkryty. Je praktickým metodickým návodem pro přípravné práce v...

Více informací...

Základní registry

Co má dělat občan, když si mění adresu trvalého pobytu? V životě občana jde o poměrně významnou událost, která je spojena s tím, že tuto změnu musel ohlásit na příslušná místa. Od 1.7.2012 však fungují základní registry, které zajišťují to, že už občan nemusí obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Správa...

Více informací...

Životní situace

Občané nejčastěji navštěvují městský úřad, protože potřebují „něco vyřídit“. Jinak řečeno, potřebují vyřešit určitou životní situaci. Přinášíme Vám souhrnný popis praktických návodů na řešení některých vašich problémů, které vyřídíte na našem městském úřadě. Dozvíte se, jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou. Životní situace na Portálu veřejné správy Životní situace města

Více informací...

Žádosti a formuláře

Odbor kancelář vedení města Oznámení o konání shromáždění (svolavatel fyzická osoba) Oznámení o konání shromáždění (svolavatel právnická osoba) Doplňující informace pro oznamovatele shromáždění Žádost – Uplatňování práv Subjektem údajů při ochraně osobních údajů Žádost o udělení záštity Pravidla pro udělení záštity V pravidlech naleznete podmínky, za kterých bude žádosti o udělení záštity vyhověno, práva a...

Více informací...

Územní plánování

Více informací...

Nabídková řízení

Více informací...

Informace o kontrolách

Zveřejnění informací o kontrolách provedených Městským úřadem Nový Jičín v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), v platném znění. Rok 2022 Výsledky kontrol Obecní živnostenský úřad Odbor organizační Odbor dopravy Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor školství, kultury a sportu Odbor správních agend Odbor životního prostředí Odbor kontrolní...

Více informací...

Mapové projekty

Po kliknutí na obrázek budete přesměrování na konkrétní mapu umístěnou na portálu maps.novyjicin.cz. Veřejné mapové projekty Městský mobiliář Parkovací automaty a závory Plochy se zákazem požívání alkoholu Mapa umístění kontejnerů na tříděný odpad Městský rozhlas Dětská hřiště Budoucí projekty a vize Mapa adaptačních opatření Koncepce parkování města Nový Jičín

Více informací...