Městský úřad

Základní informace: kontakt, úřední hodiny, informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

Městský úřad sídlí ve více budovách na ulicích:

Adresa Odbor / pracoviště Městského úřadu
Masarykovo nám. 1 kancelář úřadu, odbor organizační, odbor kontrolníodbor životního prostředí, odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor majetku a investic, interní auditor, úsek tiskové mluvčí
Divadelní 1 odbor bytový, odbor dopravy, odbor sociálních věcí, odbor správních činností, odbor školství, kultury a sportu
Divadelní 8 Městská policie, obecní živnostenský úřad, odbor správních činností – oddělení přestupkových agend