Kontakt

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2022

Publikováno: 13.06.2023 (14:12)

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2021

Závěrečný účet Zpráva o přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2021 Plnění rozpočtu a výsledky hospodaření města za rok 2021 Tabulky město Přehled rozpočtových opatření Tabulky PO Dotace a dary Pohledávky a závazky Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Výkaz – rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz – příloha Výkaz – přehled o peněžních tocích...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2020

Plnění rozpočtu a výsledky hospodaření města k 31.12.2020 Závěrečný účet Zpráva o přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2020 Pohledávky a závazky Dotace a dary Tabulky PO Rozpočtové úpravy Tabulky město Výkaz zisku a ztráty Výkaz – údaje o poskytnutých garancích Výkaz – rozvaha Výkaz – příloha Výkaz – přehled o peněžních tocích Výkaz...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2019

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2019Plnění schváleného upraveného rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací za rok 2019Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2019Výkazy Publikováno: 5.10.2020 (13:37) Plneni_rozpoctu_a_vysledky_hospodareni_mesta_k_31122019(2)Pohledavky_a_zavazky_k_31122019(1)Poskytnute_dotace_a_dary_k_31122019(1)RO_01_12_2019Tabulkova_cast_mesto(2)Tabulkova_cast_PO(7) Aktualizováno: 31.01.2023 (16:54)

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2018

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2018 Zpráva o přezkoumání hospodaření 2018 Plnění schváleného rozpočtu a výsledky hospodaření – komentář Tabulková část město Tabulková část příspěvkových organizací města Přehled schválených úprav rozpočtu města Nový Jičín Poskytnuté dary a dotace z ORJ X41 Pohledávky a závazky k 31.12.2018 Výkaz pro hodnocení rozpočtu USC, reg. rad....

Více informací...