Kontakt

  Městská památková rezervace

  Město Nový Jičín je často uváděno v literatuře jako čistý příklad středověkého urbanismu druhé poloviny 13. století. Klasická dispozice centra města se čtvercovým náměstím s podloubími a pravoúhlým systémem přilehlých ulic odpovídá období zakládání měst za vlády Přemysla Otakara II. Základem jeho koncepce se stalo čtyřicet pět nejstarších domů na náměstí a v ulicích, dnes...

  Read more ...

  Seznam kulturních památek

  Read more ...

  Sakrální/církevní památky

  https://www.icnj.cz/aktualita/sakralni-pamatky-trhaci-mapa.html#newtab Po kliknutí na odkaz budete v nové kartě přesměrování na web Návštěvnického centra Nový Jičín.

  Read more ...

  Hückelovy vily

  Read more ...

  Informace pro vlastníky kulturních památek

  Základní informací je skutečnost, zda památka nebo historické území je chráněné podle platných právních předpisů, a je proto evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Právním důvodem ochrany kulturních památek je zápis do státního seznamu kulturních památek podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách v době od 3. 5. 1959 do 31. 12....

  Read more ...

  Projekt okolonas.eu

  Projekt okolonas.eu vznikl jako prostředek k lepšímu zpřístupnění památek v Novém Jičíně. Díky této jednoduché on-line aplikaci jsou Vám zpřístupněny památky kterýkoliv den i čas, bez ohledu na otevírací dobu a přístupnost míst. Díky tomu, že náš projekt je plně responzivní, si můžete Vaše oblíbená místa detailně a snadno prozkoumat z kteréhokoliv zařízení podporujícího práci s...

  Read more ...