Kontakt
Manuál JVS

Manuál jednotného vizuálního stylu města Nový Jičín

Logomanuál města byl zpracován v roce 2021 v souvislosti s novou vizuální identitou. Tento manuál je závazným předpisem pro používání jednotného vizuálního stylu města Nový Jičín. Stanovuje parametry pro užívání značky města. Obsahuje soubor pravidel, principů a doporučení pro vytváření formálních i méně formálních výstupů města. Tato pravidla závazně stanovují, jak postupovat při aplikaci prvků jednotného vizuálního stylu, při realizaci tiskových materiálů i při tvorbě, aplikaci a užívání jednotlivých grafických prvků, které značku spoluvytváří, v různých formátech a na různých nosičích. Stáhnout si jej můžete v PDF v odkazu zde nebo níže.

novyjicin-logo-mesto

Logo města Nový Jičín

Logo města tvoří tři nedílné části. Název města Nový Jičín, který je v levé části svislou čarou oddělen od grafického prvku značky – symbolu odkazujícího na heraldický znak města. Jednoduché ztvárnění symbolu je nejvhodnější variantou pro použití ve všech současných výstupech města. Tuto základní variantu lze používat s popiskem „Nový Jičín“, s jakýmkoliv doplňujícím popiskem za svislou čarou a také bez popisku.

Znak Nového Jičína bez textu - JVS

Znak města Nový Jičín

Znakem Nového Jičína je červený štít, v němž ze stříbrného oblaku při levém okraji vyniká zeleně oděné rámě držící pravou polovinu stříbrné zavinuté střely. Podoba městského znaku je známa z pečeti již z konce 14. století. Polovina zavinuté střely držená v lokti pokrčenou rukou odkazuje na rod pánů z Kravař. Teprve později se ustálily barvy a přibyla oblaka, z nichž ruka vyniká. Zavinutá střela se nachází také na městském praporu.

V roce 2021 došlo k modernizaci znaku v rámci zavedení jednotného vizuálního stylu města.

Užití znaku je možné na základě udělení souhlasu 2. místostarosty města Mgr. Ondřeje Syrovátky, jemuž Rada města Nový Jičín svěřila usnesením č. 91/R5/2019 ze dne 30.01.2019 tuto pravomoc, po doručení písemného souhlasu, pro účel, umístění a na dobu definovanou v podané žádosti.

Více informací najdete na tomto odkazu: Užití znaku města Nový Jičín

Historický znak města Nový Jičín

Historický znak města Nový Jičín

Barvy našeho města podle znaku Nového Jičína jsou červená a zelená. Jsou to barvy dalšího významného moravského rodu, kterému patřil Nový Jičín, ještě před Žerotíny, byli to Páni z Kravař. Páni z Kravař působili v našem kraji od konce 13. století. Patřily jim zde četné hrady a zámky, podobně jako později pánům ze Žerotínů. Panu Vokovi I. z Kravař se připisuje založení města Nového Jičína okolo r. 1313. Členové rodu pánů z Kravař zaujímali významné funkce v Markrabství moravském. Pánové z Kravař měli ve svém znaku stříbrnou střelu ovinutou bílým šátkem. Tento znak zavinuté střely býval udělován statečným bojovníkům různých slovanských kmenů.
Potomek rodu pánů z Kravař Vok IV. v pořadí tedy udělil našemu městu znak svého rodu. A toto jsou hlavní atributy znaku města Nový Jičín: pozadí červené, rukávec zelený, polovina střely stříbrná. Polovina proto, že Vokovi IV. ve 14. století patřila jen polovina města Nový Jičín, druhá polovina města patřila olomouckému biskupovi.
Prapor města Nový Jičín

Prapor města Nový Jičín

Konečný vzhled městského praporu byl vybrán městským zastupitelstvem 21. listopadu 1996 ze čtyř návrhů, které pro město zpracoval pan Jan Zemánek s použitím prvků historického znaku města.
List tvoří červená žerďová část s polovinou zavinuté střely, vlající část je bílá se zeleným svislým vlnkovitým pruhem se třemi prohlubněmi a dvěma ostrými vrcholy. Zelený pruh na středu přiléhá k bílé zavinuté střele.
Prapor byl schválen podvýborem pro heraldiku a následně Poslaneckou sněmovnou a 18. listopadu 1997 byl slavnostně předán Pavlu Wesselému, starostovi města, z rukou Miloše Zemana, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Znělka města Nový Jičín

V roce dvoutisícím pátém zkomponoval Mgr. Václav Ptáček fanfáry, které nazval Vivat Nový Jičín neboli Ať žije Nový Jičín, jedná se o oficiální znělku Města Nový Jičín.
Oficiální znělkou města jsou zahajovány významné akce a také jednání Zastupitelstva města Nového Jičína.

 

Přílohy