Kontakt
Investiční akce

Investiční akce

Stromy ve Smetanových sadech

Smetanovy sady procházejí postupnou revitalizací

Na základě zpracované studie Revitalizace Smetanových sadů v Novém Jičíně město začíná s postupnou obnovou parku, která je plánována na několik let. Jako první v roce 2023 vznikne projektová dokumentace dětského areálu a začne se s kácením asi 40 stromů, které jsou ve špatném zdravotním stavu. Nové budou vysázeny už s ohledem na připravovanou koncepci parku. […]

Nová parkovací místa na ulici Dlouhá

Město dokončilo parkoviště na Dlouhé, vzniklo 47 nových parkovacích míst

V lednu byla dokončena stavba nového parkoviště na sídlišti Dlouhá v úseku mezi kruhovým objezdem u společnosti Monta a ulicí Budovatelů. Na novém parkovišti vzniklo 24 podélných a 23 kolmých parkovacích stání, z toho 2 místa jsou vyhrazena pro invalidy. Na parkovací plochu byla použita plastová zatravňovací dlažba. Součástí zakázky bylo i vybudování extenzivních štěrkových záhonů a […]

Zástupný obrázek

Oprava místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem u Nového Jičína – I. etapa

Mezi Straníkem a Kojetínem, místními částmi Nového Jičína, probíhá od října 2022 oprava části komunikace. Stavba bude dokončena nejpozději do 12. 12. 2022. Předmětem stavby je sanace komunikace včetně položení nového asfaltobetonového koberce, odvodnění komunikace novými příkopy nebo žlaby a oprava propustku. Délka rekonstruovaného úseku činí cca 400 m, v některých místech dojde k rozšíření […]

Výstrahy, poruchy

Výstrahy, poruchy

Vodovodní kohoutek a tekoucí voda

Plánovaná odstávka vodovodní sítě (12.04.2023)

Nový Jičín, ul. Riegrova Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky. Číslo plánované odstávky: 11107Obec: Nový […]

Sloup elektrického vedení

Plánovaná odstávka elektřiny (06.04.2023)

Nový Jičín (ul. Bezručova, Hoblíkova, Komenského, Riegrova a Žižkova) Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vašem městě. V příloze níže najdete odstávku včetně mapy postižených domů. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: č. 110060885927 (31.03.2023, od 08:00 do 12:00 hodin): Upřesnění rozsahu plánovaného […]

Sloup elektrického vedení

Plánovaná odstávka elektřiny (31.03.2023)

Nový Jičín (ul. Jugoslávská, Komenského, Lužická, Msgr. Šrámka, Nábřezní, Novosady, Suvorovova a Žižkova) Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vašem městě. V příloze níže najdete odstávku včetně mapy postižených domů. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: č. 110060879347 (31.03.2023, od 07:15 do 11:45 […]

Aktuality

Aktuálně v našem městě

Novojičínský velikonoční jarmark

Tradiční velikonoční jarmark s bohatým doprovodným programem se bude konat ve dnech 3. – 7. dubna 2023 na Masarykově náměstí. Těšit se můžete na vystoupení novojičínských základních škol, pletení tatarů a zdobení vajec, Divadélko Koloběžka a mnoho dalšího. Program velikonočního jarmarku naleznete zde.

Oznámení o prodeji Dolní Brána 26

Pozemek parc. č. st. 92/1  v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí,  jehož součástí je stavba č. p. 660, rodinný dům, o celkové výměře 240 m², zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Nový Jičín a kat. území Nový Jičín-Dolní Předměstí. Minimální nabídková […]

Ruce s kapkou krve

Výzva dárcům kostní dřeně

Dárcům krve, kteří svým nezištným činem mohou zachránit lidský život, patří obdiv nás všech. I to je důvod, proč by starosta města Nový Jičín rád poděkoval dárcům krve, kteří v uplynulých dvou letech dostali ocenění Českého červeného kříže (ČKK) za 40, 80, 120, 160 a 250 odběrů krve. Tito dárci obdrží od starosty města Stanislava […]

Vypínač nad zeměkoulí, grafika

Hodinu Země podpoří i Nový Jičín

Město Nový Jičín se zapojí do mezinárodní kampaně na ochranu klimatu Hodina Země 2023, která letos proběhne v sobotu 25. března od 20:30 do 21:30 hodin. Kostelní věž farního kostela Nanebevzetí Panny Marie se v danou dobu ponoří do tmy. Zapojte se i vy symbolickým zhasnutím světel a dejte tak najevo, že vám ochrana klimatu není lhostejná. […]

Umyvadlo, zrcadlo a vana v bytě na ul. Luční 3

Nájem bytu č. 34 o velikosti 1+1, ul. Luční 3

Nabídkové řízení č. 449: Záměr pronájmu bytu č. 34 o velikosti 1 + 1, na ul. Luční 1799/3 Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným Ulice a č.p./č.o.: Luční 1799/3 Číslo bytu: 34 Velikostní kategorie: 1 + 1 Celková podlahová výměra: 40,04 m2 Nadzemní podlaží: 9. nadzemní podlaží Min.nabídková výšeměsíčního nájemného: 4.344 Kč Termín prohlídky bytu: 29.03.2023 […]

Místnost v bytě na ulici Resslova

Nájem bytu č. 5 o velikosti 3+1, ul. Resslova 1

Nabídkové řízení č. 450: Záměr pronájmu bytu č. 12 o velikosti 2 + 1, na ul. Resslova 1213/1 Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným Ulice a č.p./č.o.: Resslova 1213/1 Číslo bytu: 5 Velikostní kategorie: 3 + 1 Celková podlahová výměra: 116,24 m2 Nadzemní podlaží: 4. nadzemní podlaží Min.nabídková výšeměsíčního nájemného: 12.354 Kč Termín prohlídky bytu: 26.04.2023 […]

Kalendář akcí

Zažijte město Nový Jičín

Březen 2023