Odpadové hospodářství – biologicky rozložitelný odpad


BIO akce za 100,-Kč nebo 200,-Kč

Město Nový Jičín nabízí pro občany města (včetně místních částí) svoz bioodpadu na objednání. Za 200,- Kč si občan může nechat přistavit kontejner na Avii, který má objem až 8 m3 nebo za 100,- Kč jednokubíkový kontejner na multikáru. Službu lze objednat na Technických službách, středisku odpadů (ul. Suvorovova). Podmínkou je sepsání objednávky na místě 2 až 3 dny před realizací a uhrazení příslušné částky.


hedy-kontejnerSvoz biologicky rozložitelného odpadu

Biologicky rozložitelný odpad, který občan v sezóně (duben-listopad) uloží do hnědých plastových kontejnerů o objemu 770 litrů, se sváží prostřednictvím firmy ASOMPO a.s. v intervalu 2x týdně, nově od roku 2018 vždy v pondělístředu  xls SEZNAM_BIO (xls, 56 KB) .V témže roce byl navíc zaveden i páteční svoz, který realizují pro město Technické služby. Zelené kovové kontejnery o objemu 1 m3 sváží TS podle jejich naplněnosti obvykle 1x týdně. Do kontejnerů, jejichž stanoviště jsou uvedena v podrobnostech tohoto článku, lze ukládat pouze odpad tohoto složení:

  • travní hmota
  • plevel
  • košťály i celé rostliny
  • listí
  • hobliny, piliny
  • jemné nebo drcené větve
  • listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina
  • nepoživatelné a nahnilé ovoce
  • odpad ze zeleně z domácnosti.

V případě, že kontejnery budou obsahovat nežádoucí příměs jiných odpadů, nebudou nádoby v den svozu vyvezeny a odpad bude zlikvidován ze strany města za zvýšených nákladů.


Sběr použitých potravinářských olejů a tuků

Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství odpadních olejů. Není však nutné tyto oleje např. vylívat do odpadu, dají se totiž recyklovat a i nadále využívat. Své uplatnění nacházejí v energetice, stavebnictví či lesnictví. Fyzikálně upravené odpadní oleje se dají přidávat k pohonným hmotám a dochází tak k šetření přírodních zdrojů. Další možností je regenerace olejů. Dochází při ní např. k odstranění vody, různých nečistot pomocí metod destilace či rafinace. Takto upravené oleje pak mohou být využity v jiných odvětvích lidské činnosti. Použité potravinářské oleje (např. z fritéz) a ztužené tuky lze odevzdat v provozní době na sběrných dvorech na ulici Palackého a Propojovací. Tyto druhy odpadů nepatří do hnědých nádob, byť se jedná o biologicky rozložitelné odpady.


Výdej kompostu na sběrném dvoru na ulici Propojovací

Kvalitní kompost z místní kompostárny, kterou provozují Technické služby města Nového Jičína, je možno získat na sběrném dvoru na ulici Propojovací. Odběr kompostu je možno realizovat v sezóně, tj. od konce dubna do listopadu. Množství odebraného kompostu je limitováno na 1 m3/rok/osoba. Nutno však akceptovat skutečnost, že dodávky kompostu jsou závislé na vyprodukovaném množství. V případě, že nebude materiál k dispozici, je nutno kontaktovat obsluhu dvoru a poptat termín dodání další dávky.


komposterKde a jak kompostovat?

Kompostvat lze téměř na všech místech (např. na zahradách, v bytech, školách, restauracích apod). V následujících odkazech naleznete deset možností, kde a jak kompostovat.

pdf Kompostujeme na zahradě (pdf, 2 MB)
pdf Nakládání s biomateriálem v bytech (pdf, 929 KB)
pdf Sousedské kompostování (pdf, 963 KB)
pdf Kompostujeme ve firmách a organizacích (pdf, 537 KB)
pdf Kompostujeme ve školách a školkách (pdf, 1 MB)
pdf Vermikompostování (pdf, 944 KB)
pdf komunitní kompostováni obce (pdf, 1 MB)
pdf Kompostujeme v restauracích a jídelnách (pdf, 691 KB)
pdf Zřizováni malých zařízení ve spolupráci se zemědělci (pdf, 1 MB)
pdf Základní pravidla kompostování (pdf, 498 KB)


Biologicky rozložitelný odpad v období 2012 – 2019

Rok  2012  2013   2014  2015 2016 2017  2018   2019
BRO/t 1098,9 1138,27 1409,08 1206,41 1377,04  1295,96 1513,65 1149,67

komposter-2Město rozdalo 500 kusů kompostérů

Město v roce 2014 rozdalo občanům 500 kusů kompostérů o velikosti 700 litrů. Důvodem byla podpora separace biologicky rozložitelných odpadů na území města včetně místních částí. Kompostéry byly pořízeny v rámci projektu „Podpora domácího kompostování pořízením kompostérů pro občany Nového Jičína“, který byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.


prednaska-jak-spravne-kompostovatJak správně kompostovat?

Naučit se správně kompostovat, tak to bylo motto přednášky, kterou pro všechny domácí zahradníky připravilo město. V rámci projektu, díky kterému se 500 občanům dostala možnost získat bezplatně kompostér, se ve spolupráci se společností JRK BioWaste Management s.r.o. konala inspirativní přednáška.