Odpadové hospodářství – biologicky rozložitelný odpad


BIO akce za 100,-Kč nebo 200,-Kč

Město Nový Jičín nabízí pro občany města (včetně místních částí) svoz bioodpadu na objednání. Za 200,- Kč si občan může nechat přistavit kontejner na Avii, který má objem až 8 m3 nebo za 100,- Kč jednokubíkový kontejner na multikáru. Službu lze objednat na Technických službách, středisku odpadů (ul. Suvorovova). Podmínkou je sepsání objednávky na místě 2 až 3 dny před realizací a uhrazení příslušné částky.


hedy-kontejnerSvoz biologicky rozložitelného odpadu

Biologicky rozložitelný odpad, který občan v sezóně (duben-listopad) uloží do hnědých plastových kontejnerů o objemu 770 litrů, se sváží prostřednictvím firmy ASOMPO a.s. v intervalu 2x týdně, nově od roku 2018 vždy v pondělístředu xls SEZNAM_BIO (xls, 57 KB) . Od letošního roku je navíc zaveden i páteční svoz, který budou realizovat pro město Technické služby. Zelené kovové kontejnery o objemu 1 m3 sváží TS podle jejich naplněnosti obvykle 1x týdně. Do kontejnerů, jejichž stanoviště jsou uvedena v podrobnostech tohoto článku, lze ukládat pouze odpad tohoto složení:

  • travní hmota
  • plevel
  • košťály i celé rostliny
  • listí
  • hobliny, piliny
  • jemné nebo drcené větve
  • listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina
  • nepoživatelné a nahnilé ovoce
  • odpad ze zeleně z domácnosti.

V případě, že kontejnery budou obsahovat nežádoucí příměs jiných odpadů, nebudou nádoby v den svozu vyvezeny a odpad bude zlikvidován ze strany města za zvýšených nákladů.


Výdej kompostu na sběrném dvoru na ulici Propojovací

Kvalitní kompost z místní kompostárny, kterou provozují Technické služby města Nového Jičína, je možno získat na sběrném dvoru na ulici Propojovací. Odběr kompostu je možno realizovat v sezóně, tj. od poloviny dubna do listopadu. Množství odebraného kompostu není limitováno. Nutno však akceptovat skutečnost, že dodávky kompostu jsou závislé na vyprodukovaném množství. V případě, že nebude materiál k dispozici, je nutno kontaktovat obsluhu dvoru a poptat termín dodání další dávky. Kompost je volně ložen v kontejneru a občané si jej odebírají bez asistence obsluhy dvoru.


komposterKde a jak kompostovat?

Kompostvat lze téměř na všech místech (např. na zahradách, v bytech, školách, restauracích apod). V následujících odkazech naleznete deset možností, kde a jak kompostovat.

pdf Kompostujeme na zahradě (pdf, 2 MB)
pdf Nakládání s biomateriálem v bytech (pdf, 929 KB)
pdf Sousedské kompostování (pdf, 963 KB)
pdf Kompostujeme ve firmách a organizacích (pdf, 537 KB)
pdf Kompostujeme ve školách a školkách (pdf, 1 MB)
pdf Vermikompostování (pdf, 944 KB)
pdf komunitní kompostováni obce (pdf, 1 MB)
pdf Kompostujeme v restauracích a jídelnách (pdf, 691 KB)
pdf Zřizováni malých zařízení ve spolupráci se zemědělci (pdf, 1 MB)
pdf Základní pravidla kompostování (pdf, 498 KB)


Biologicky rozložitelný odpad v období 2011 – 2017

Rok 2011/t Rok 2012/t Rok  2013/t Rok 2014/t Rok 20151/t Rok 20161/t Rok 20171/t
BRO 1012,28 1098,9 1138,27 1409,08 1206,41  1377,04 1295,96

komposter-2Město rozdalo 500 kusů kompostérů

Město v roce 2014 rozdalo občanům 500 kusů kompostérů o velikosti 700 litrů. Důvodem byla podpora separace biologicky rozložitelných odpadů na území města včetně místních částí. Kompostéry byly pořízeny v rámci projektu „Podpora domácího kompostování pořízením kompostérů pro občany Nového Jičína“, který byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.


prednaska-jak-spravne-kompostovatJak správně kompostovat?

Naučit se správně kompostovat, tak to bylo motto přednášky, kterou pro všechny domácí zahradníky připravilo město. V rámci projektu, díky kterému se 500 občanům dostala možnost získat bezplatně kompostér, se ve spolupráci se společností JRK BioWaste Management s.r.o. konala inspirativní přednáška.