Kontakt

BIO akce 200,-Kč nebo 400,-Kč

Město Nový Jičín nabízí pro občany města (včetně místních částí) svoz bioodpadu na objednání. Za 400 Kč si občan může nechat přistavit kontejner na Avii, který má objem až 8 m3 nebo za 200 Kč kubíkový kontejner na multikáru. Službu lze objednat na Technických službách, středisku odpadů (ul. Suvorovova). Podmínkou je sepsání objednávky na místě 2 až 3 dny před realizací a uhrazení příslušné částky. 


hedy-kontejnerSvoz biologicky rozložitelného odpadu

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je v období duben – listopad možné ukládat do hnědých plastových kontejnerů o objemu 770 l a zelených kovových kontejnerů o objemu 1 m3. Hnědé nádoby jsou sváženy 3x týdně; pondělí a středa svoz firmou ASOMPO a. s., v pátek prostřednictvím Technických služeb města Nového Jičína. Zelené kontejnery svážejí Technické služby města Nového Jičína dle jejich naplněnosti, zpravidla 1x týdně.

Svoz bude zahájen technickými službami v pátek 31. března 2023 a dále každý následující pátek. Od 17. dubna 2023 bude odpad svážet také ASOMPO a.s. (pondělí, středa).

Do kontejnerů na bioodpady rostlinného původu (mapa stanovišť) lze ukládat pouze odpad tohoto složení:

  • travní hmota, plevel, listí
  • košťály i celé rostliny
  • hobliny, piliny
  • jemné nebo drcené větve
  • listy a nať ze zeleniny, odpad ze zeleně z domácnosti 
  • nepoživatelné a nahnilé ovoce a zelenina.

V případě, že kontejnery budou obsahovat nežádoucí příměs jiných odpadů, nebudou nádoby v den svozu vyvezeny a odpad bude zlikvidován ze strany města za zvýšených nákladů.

Zároveň stále platí „BIO akce 200 Kč a 400 Kč“ – občan města má možnost si u technických služeb objednat za symbolickou cenu přistavení kontejneru (objem 1 m3 – cena 200 Kč nebo objem až 8 m3 – cena 400 Kč) pro větší objemy rostlinného odpadu (např. z ořezu keřů či stromů, hrabání listí, atd.). 


Sběr použitých potravinářských olejů a tuků

Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství odpadních olejů. Není však nutné tyto oleje např. vylívat do odpadu, dají se totiž recyklovat a i nadále využívat. Své uplatnění nacházejí v energetice, stavebnictví či lesnictví. Fyzikálně upravené odpadní oleje se dají přidávat k pohonným hmotám a dochází tak k šetření přírodních zdrojů. Další možností je regenerace olejů. Dochází při ní např. k odstranění vody, různých nečistot pomocí metod destilace či rafinace. Takto upravené oleje pak mohou být využity v jiných odvětvích lidské činnosti. Použité potravinářské oleje (např. z fritéz) a ztužené tuky lze odevzdat v provozní době na sběrných dvorech na ulici Palackého a Propojovací. Tyto druhy odpadů nepatří do hnědých nádob, byť se jedná o biologicky rozložitelné odpady.

Nově si občané zajisté všimli černých popelnic s oranžovým víkem, které se objevily v září 2020 vedle nádob na tříděný odpady v některých lokalitách včetně místních částí. Snahou bylo třídění odpadů občanům maximálně zjednodušit, což je důvodem, proč byla uzavřena smlouva se společností Trafin Oil, a.s. Odpad v nádobách bude pravidelně svážet z dvaceti sedmi míst, na každé z nich je uvedena bezplatná telefonní linka, kterou může občan využít v případě přeplnění nádoby. Apelujeme na občany, aby do nádob vhazovali pouze použité jedlé oleje uzavřené do plastových láhví. Protože chceme tuto službu udržet, musíme respektovat nastavené smluvní podmínky.

Nádoby jsou umístěny v lokalitách Slovanská, Bohuslava Martinů u Kauflandu, U Jičínky naproti DPS, Žilina – bytovky za školou, Štursova u hřiště, Jugoslávská, Křížkovského nám., Hřbitovní obchod, Riegrova, Bezručova, Dvořákova – parkoviště, Dvořákova Kalač, Lesní, Fibichovo nám., Nerudova, Revoluční DPS, Jičínská, Loučka, Mlýnská, Sportovní u obchodu,2 x Dlouhá, Vančurova Máj, Na Valech, Kojetín, Straník u obchodu, Bludovice u benzinky.


komposterKde a jak kompostovat?

Kompostovat lze téměř na všech místech (např. na zahradách, v bytech, školách, restauracích apod). V následujících odkazech naleznete deset možností, kde a jak kompostovat.

Kompostujeme na zahradě
Nakládání s biomateriálem v bytech
Sousedské kompostování
Kompostujeme ve firmách a organizacích
Kompostujeme ve školách a školkách
Vermikompostování
komunitní kompostováni obce
Kompostujeme v restauracích a jídelnách
Zřizováni malých zařízení ve spolupráci se zemědělci
Základní pravidla kompostování


Biologicky rozložitelný odpad v období 2012 – 2019

Rok 2012 2013  2014 201520162017 2018  20192020
BRO/t1098,91138,271409,081206,411377,04 1295,961513,651149,67
1437,06

komposter-2Město rozdalo 500 kusů kompostérů

Město v roce 2014 rozdalo občanům 500 kusů kompostérů o velikosti 700 litrů. Důvodem byla podpora separace biologicky rozložitelných odpadů na území města včetně místních částí. Kompostéry byly pořízeny v rámci projektu „Podpora domácího kompostování pořízením kompostérů pro občany Nového Jičína“, který byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.


prednaska-jak-spravne-kompostovatJak správně kompostovat?

Naučit se správně kompostovat, tak to bylo motto přednášky, kterou pro všechny domácí zahradníky připravilo město. V rámci projektu, díky kterému se 500 občanům dostala možnost získat bezplatně kompostér, se ve spolupráci se společností JRK BioWaste Management s.r.o. konala inspirativní přednáška.