Kontakt

Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xenie.jurickova@novyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Bernartice nad Odrou

Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Krajský soud v Ostravě zrušil co do regulace část Územního plánu Bernartice nad Odrou – Rozsudek soudu a odůvodnění (zn. 79A 5/2015-71)
Části územního plánu, které nebyly zrušeny, zůstávají v platnosti. Na zrušené části územního plánu se pohlíží jako na území bez územního plánu. Veškeré požadavky stavebníků týkající se těchto částí budou řešeny Odborem územního plánování a stavebního řádu v Novém Jičíně individuálně, a to v souladu s § 188a stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce rozhodlo (podle § 6 odst. 5 stavebního zákona) na jednání zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu, kterou bude územní plán ve zrušených částech doplněn. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, kvůli kterému byl územní plán v příslušných částech zrušen, budou revidovány.

Přehled územně plánovací dokumentace

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚPDNabytí účinnostiOOP
Územní plán Bernartice nad OdrouOpatření obecné povahy

Územní plán – výrok

I. Územní plán Bernartice nad Odrou – textová část

Základní členění území

I.B. Hlavní výkres – urbanistická koncepce

I.B.1. Koncepce dopravy

I.B.2. Koncepce vodního hospodářství

I.B.3. Koncepce energetiky a spojů

I.C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Odůvodnění územního plánu

II. Územní plán Bernartice nad Odrou – Odůvodnění

II.A. Koordinační výkres

II.B. Výkres širších vztahů

II.C. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Dále bylo zpracováno

Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území jehož součástí je:

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí
31.07.2014č. j. 285/2014
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace; OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování
  • Obecní úřad Bernartice nad Odrou

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentuObdobíDatum schválení v zastupitelstvuČíslo usnesení
Zpráva o uplatňování ÚP Bernartice nad Odrou v uplynulém období2014 – 201805.09.201820/8
Zpráva o uplatňování ÚP Bernartice nad Odrou v uplynulém období2018 – 202202.03.20234/18

Místa, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Bernartice nad Odrou