Kontakt

Centrální registr smluv

Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.).

Všechny smlouvy uzavřené městem od 1.7.2016, u nichž je dána zákonná povinnost uveřejnění, lze nalézt v centrálním registru smluv na adrese https://smlouvy.gov.cz/.


Smlouvy uzavřené městem do 30.6.2016

Smlouvy uzavřené v období od 1.1.2010 do 30.6.2016, dosud zveřejněné prostřednictvím elektronické evidence smluv přístupné z webových stránek města, jsou z důvodu ochrany osobních údajů nepřístupné.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v období od 12/2015 do 06/2016, u nichž je podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanovena povinnost jejich uveřejnění na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup, jsou přístupné zde.