Kontakt

Záplavové území vodního toku Grasmanka

Záplavové území vodního toku Grasmanka bylo stanoveno opatřením obecné povahy ze dne 17. 4. 2014 pod sp. zn. OŽP53820/2013-Vr, jeho změna bvla stanovena opatřením obecné povahy ze dne 16. 12. 2015 pod sp. zn. OŽP76161/2015-Bš.

Stanovení záplavového území vodního toku Grasmanka a vymezení aktivní zóny záplavového území
Stanovení změny záplavového území vodního toku Grasmanka a vymezení aktivní zóny záplavového území
Grasmanka – situace


Záplavové území vodního toku Jičínka

Záplavové území vodního toku Jičínka v km 0,000 – 10,390 bylo stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 25. 5. 2005 pod zn. 3112/2005/ŽPZ/Hec/0002. V km 10,400 – 17,900 stanovil záplavové území vodního toku Jičínka Městský úřad Nový Jičín dne 17. 8. 2010 pod sp. zn. 28479/2009-Ko.

Stanovení záplavového území vodního toku Jičínka od soutoku s vodním tokem Zrzávka po ústí do vodního toku Odra

Stanoveni zaplavoveho uzemi Jicinka KU

Situace viz odkaz

http://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/isapi.dll?GEN=MAP&map=zatopy&CF_SXX=zu_usek_toku&CF_SQY=C[ZUID]E100000121%0A&QI=-1

Stanovení záplavového území vodního toku Jičínka od pramene po soutok s vodním tokem Zrzávka

Stanoveni zaplavoveho uzemi vodniho toku Jicinka MU

Situace viz pdf

Jicinka – situace 1 Jicinka – situace 2