Telefonní seznam – podle struktury

Vedení města
Kancelář úřadu
Úsek tiskové mluvčí
Interní auditor
Obecní živnostenský úřad
Odbor bytový
Odbor dopravy
Odbor finanční
Odbor kontrolní
Odbor majetku a investic
Odbor organizační
Odbor sociálních věcí
Odbor správních činností
Odbor školství, kultury a sportu
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor životního prostředí
Městská policie
Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
ProSenior Nový Jičín