Kontakt

Ročník 2023

Město Nový Jičín vyhlásilo šestý ročník výzvy „Projekty pro Nový Jičín 2023“

Hlavním cílem Participativního rozpočtu na rok 2023 pojmenovaného jako „Projekty pro Nový Jičín 2023“ je dát zejména občanům našeho města možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě jeho celkového vzhledu a zlepšení života ve městě. Jeho smyslem je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na utváření veřejného prostoru kolem sebe podílet. Radnice města se díky němu dozví, co občané ve městě požadují, jak jim lépe naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. V letošním roce je celkově pro projekty občanů vyhrazena částka 400.000 Kč vč. DPH a náklady na realizaci jednotlivých projektů mohou být až 200.000 Kč vč. DPH.

Co je potřeba k tomu, abyste přihlásili svůj projekt?

  • Mít nápad (např. jak oživit či opravit nějaké místo ve městě – může se jednat např. o rekonstrukci hřiště, instalaci laviček, doplnění odpadkových košů, zvýšení bezpečnosti doplněním přechodu apod.)
  • Být fyzická osoba starší 15 let/být zástupcem spolku s působností na území města
  • Místo realizace na pozemcích nebo budovách ve vlastnictví Města Nového Jičína
  • Doložit všechny povinné přílohy

Každý předkladatel z řad fyzických i právnických osob smí předložit pouze 1 návrh. Náklady jednoho projektu mohou být max. ve výši 200 000 Kč. 

Jak to bude probíhat?

Výzva Projekty pro Nový Jičín 2023 bude otevřena pro podání projektů občanů v souladu s pravidly této metodiky od 4. ledna 2023 až do 10. února 2023. V tomto období je doporučeno záměry konzultovat na MěÚ. Po podání návrhů bude probíhat kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. V případě, že projekt splní formální náležitosti výzvy, bude předložen k hodnocení příslušným odborům MěÚ a dle potřeby budou probíhat konzultace s předkladatelem týkající se postupu při případné realizaci projektu. V případě, že po hodnocení odborů a případných potřebných úpravách je projekt zaměstnanci MěÚ vyhodnocen jako realizovatelný, postupuje do hlasování. Všechny projekty budou zároveň předloženy Komisi Zdravého města a MA21, a to v rámci veřejného projednání, na kterém budou jednotliví předkladatelé prezentovat své projekty. Hlasování veřejnosti o finálních projektech bude následně probíhat od 16.05.2023 do 31.05.2023. V případě, že do hlasovací fáze postoupí takový pročet projektů, u nichž je součet nákladů pokryt alokací výzvy, hlasování se nekoná. Realizace projektů, které budou mít nejvíce hlasů, bude schválena RM a následně proběhne nejpozději do konce roku 2024.

V případě zájmu o předložení projektu nás neváhejte kontaktovat. Kontaktní osobou pro „Projekty pro Nový Jičín 2023“ je referentka Odboru rozvoje a investic Bc. Markéta Jánošíková (Masarykovo náměstí 1, 741 01, Nový Jičín; e-mail: marketa.janosikova@novyjicin.cz, tel.: 556 768 232). V případě osobní konzultace Vašeho návrhu je nutná emailová rezervace termínu. Možnost využití konkrétních budov a pozemků ve vlastnictví města Nový Jičín můžete konzultovat s vedoucí Odboru rozvoje a investic Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou (Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín; e-mail: jitka.pospisilova@novyjicin.cz, tel.: 556 768 368). Níže najdete veškeré související dokumenty (informace o výzvě a formulář pro předložení projektu včetně povinných příloh).

Dokumenty ke stažení:

 


Ročník 2022

V roce 2022 své návrhy předložilo 5 předkladatelů. Návrhy prošly formálním hodnocením a následně byly ve spolupráci s předkladateli projektů dle potřeby upraveny tak, aby byly v případě schválení realizovatelné. V této fázi byl vyřazen 1 projekt.  Z celkového počtu 4 projektů byly po hodnocení příslušnými odbory MěÚ a členy Komise Zdravého města vybrány k realizaci 2 projekty.

Vítězné projekty:

  • Soptíkova herna
  • Veřejné psí hřiště – agility park Nový Jičín

Ročník 2021

V roce 2021 své návrhy předložilo 6 předkladatelů, po hodnocení příslušnými odbory MěÚ a členy Komise Zdravého města byly vybrány k realizaci 2 projekty.

Vítězné projekty:


Ročník 2020

V roce 2020 své návrhy předložili 3 předkladatelé, po hodnocení příslušnými odbory MěÚ a členy Komise Zdravého města byly doporučeny k realizaci 2 projekty.

Vítězné projekty:

  • Květnaté louky
  • Mobilní zastřešení – Straník

Ročník 2019

V roce 2019 své návrhy předložilo 7 předkladatelů, po hodnocení příslušnými odbory MěÚ a členy Komise Zdravého města a MA21 postoupily do finále 3 projekty.

Vítězné projekty:


Ročník 2018

Do prvního ročníku byly přihlášeny 4 projekty, všechny postoupily k hlasování a nakonec byly touto cestou vybrány 2 s nejvyšším počtem k realizaci.

Vítězné projekty: