Kontakt

Referent: Mgr. Gabriela Traburová, tel. 556 768 276, e-mail: gabriela.traburova@novyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Libhošť

Přehled územně plánovací dokumentace

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚPDNabytí účinnostiOOP
Územní plán Nový JičínÚzemní plán – opatření obecné povahy
I. Návrh (výrok)
I.A. Textová a tabulková část
I.B.a) Výkres základního členění
I.B.b) Hlavní výkres
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb
II. Odůvodnění
II.A.Textová a tabulková část
II.B.a) Koordinační výkres
II.B.b) Výkres širších vztahů
II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
II.B.d.1) Výkres dopravy
II.B.d.2) Výkres vodního hospodářství
II.B.d.3) Výkres energetiky a spojů
Legenda výkresu širších vztahů
01.10.2009č.j. 60793/2009
Vysvětlivky: OOP – opatření obecné povahy; ÚPD – územně plánovací dokumentace

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování
  • Obecní úřad Libhošť

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentuObdobíDatum schválení v zastupitelstvuČíslo usneseníPřílohy
Zpráva o uplatňování ÚP2009 – 201305.09.201322/2013/Z-6-a)3Seznam návrhů
Schéma lokalit
Komentář pořizovatele
Dopis MV ČR
Zpráva o uplatňování ÚP2013 – 201714.12.201726/2017/Z-7Přehled žádostí
Schéma lokalit návrhů
Posouzení pořizovatele
Vyhodnocení projednání
Zpráva o uplatňování Územního plánu2017 – 202107.09.202128/2021/Z-6a

Místa, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Libhošť

Přehled registrovaných územních studií

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚSSchválení pořizovatelem*Ověření aktuálnosti
Studie systému sídelní zeleně obce LibhošťTechnická zpráva

Grafická část


01 – Širší vztahy
02 – Analýza sídelní zeleně
03 – Problémový výkres
04 – Makrokompozice systému zeleně
05 – Návrh systému zeleně
06 – Etapizace
22.04.2020

*) § 30 odst. 5 stavebního zákona

Místa, kde je možné do územní studie nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Libhošť
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování