Kontakt

Po kliknutí na obrázek budete přesměrování na konkrétní mapu umístěnou na portálu maps.novyjicin.cz.

Veřejné mapové projekty

Lavička v parku s logem OPZ
Městský mobiliář
Ruka vkládající lístek do turniketu na parkovišti
Parkovací automaty a závory
Značka zakazující požívání alkoholických nápojů
Plochy se zákazem požívání alkoholu
Tři barevné popelnice na třídění odpadu
Mapa umístění kontejnerů na tříděný odpad
Městský rozhlas na stožáru s elektrickým napětím
Městský rozhlas
Dětské hřiště s průlezkami
Dětská hřiště

Budoucí projekty a vize

Lidské ruce u malého kořene stromu
Mapa adaptačních opatření
Auta na parkovacích místech
Koncepce parkování města Nový Jičín