Místní akční plán III.

logo_EU_MSMT_map

Strategický rámec MAP vytvořený mimo projekt výzvy č. 02_20_082 Akční plán v území OP VVV

pdf Aktualizovaný Strategický rámec do roku 2025 pro ORP Nový Jičín, aktualizace k 30.6.2022 (pdf, 4 MB)
pdf Akční plán klíčových aktivit (pdf, 910 KB)