Kontakt

logo_EU_MSMT_map

Strategický rámec MAP vytvořený mimo projekt výzvy č. 02_20_082 Akční plán v území OP VVV

Aktualizovaný Strategický rámec do roku 2025 pro ORP Nový Jičín, aktualizace k 30.6.2022
Akční plán klíčových aktivit

 

Akce pořádané v rámci projektu MAP III.
1. Vzdělávání a metodická podpora pedagogů v oblasti kariérového poradenství (16.09.2022)
2. Dietní stravování ve školních jídelnách (26.10.2022)
3. Vzdělávání a metodická podpora pedagogů v oblasti kariérového poradenství (28.11.2022)
4. Společné setkání na téma reflektující současný vývoj potřeb dětí na základních a středních školách (1.2.2023)