Kontakt

Tisková zpráva je textové sdělení určené médiím, které vydává Městský úřad Nový Jičín v okamžiku, kdy potřebuje sdělit něco důležitého veřejnosti.

Tiskové zprávy jsou zasílány sdělovacím prostředkům, veřejnosti jsou k dispozici na těchto webových stránkách města na tomto odkazu.

Autorkou tiskových zpráv je tisková mluvčí Radka Cahlíková, MA, MSc..

Radka Nováková, MA, MSc.
Úsek komunikace a marketingu
Odbor kancelář vedení města
Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín
telefon: +420 556 768 386
mobil: +420 705 627 170
email: radka.novakova@novyjicin.cz