Kontakt

Přehled

Usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 519/Z21/2022 ze dne 13.06.2022 byly schváleny následující Programy na poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín. Program města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2023 (zveřejněno 17.06.2022) A. Podpora jednorázových sportovních akcí B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let...

Více informací…

Sport

Program města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2023 pr01a_kriterium_jednorazove_akce_sport_2023 pr01b_kriterium_deti_a_mladez_do_20let_sport_2023 pr01c_kriterium_dospeli_nad_20_let_sport_2023 pr01d_kriterium_provoz_sport_2023 pr02-zadost-jednorazove-akce-fyzicka-osoba pr02-zadost-jednorazove-akce-rozpocet-sport-2023 pr02-zadost-jednorazove-akce-sport-2023-pravnicka-osoba pr03a-tabulka-povinne-udaje-deti-a-mladez-do-20let-sport-2023 pr03-zadost-deti-a-mladez-do-20let-obecna-cast-sport-2023 pr03-zadost-sport-deti-a-mladez-do-20let-rozpocet-sport-2023 pr04a-tabulka-povinne-udaje-dospeli-nad-20-let-sport-2023 pr04-zadost-dospeli-nad-20-let-obecna-cast-sport-2023 pr04-zadost-dospeli-nad-20-let-rozpocet-sport-2023 pr05-zadost-provoz-obecna-cast-sport-2023 pr05-zadost-provoz-rozpocet-sport-2023 pr06-vzor-smlouvy-sport-2023 pr07-zaverecna-zprava-a-vyuctovani-dotace-sport-2023 pr08a-vyuctovani-vydaju-jednorazove-akce-sport-2023 pr08b-vyuctovani-vydaju-deti-a-mladez-do-20let-sport-2023 pr08c-vyuctovani-vydaju-dospeli-nad-20-let-sport-2023 pr08d-vyuctovani-vydaju-provozu-udrzby-a-oprav-sportovist-a-sportovnich-zarizeni-sport-2023 pr09-zaverecne-vyuctovani-dotace-zdroje-financovani-sport-2023 pr10-oznameni-o-vraceni-financnich-prostredku-sport-2023 pr11-vzor-zadosti-o-prominuti-odvodu-za-poruseni-rozpoctove-kazne-penale Publikováno: 17.06.2022 Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu sportu Publikováno: 04.01.2023

Více informací…

Kultura

Program města na podporu kultury pro rok 2023 k-pr01a-kriterium-jednorazove-akce-kultura-2023 k-pr01b-kriterium-cinnost-kultura-2023 k-pr02-list-1-zadost-jednorazove-akce-po-kultura-2023 (1) k-pr02-list-2-zadost-jednorazove-akce-fo-kultura-2023 k-pr02-list-3-zadost-jednorazove-akce-rozpocet-2023 k-pr03-list-1-zadost-na-cinnost-obecna-cast-2023 k-pr03-list-2-zadost-na-cinnost-rozpocet-2023 k-pr04-vzor-smlouvy-kultura-2023 (3) k-pr05-zaverecna-zprava-a-vyuctovani-2023 k-pr06a-list-1-vyuctovani-vydaju-jednorazove-akce-kultura-2023 k-pr06b-list-2-vyuctovani-vydaju-cinnost-kultura-2023 (2) k-pr07-vyuctovani-zdroje-financovani-kultura-2023 k-pr08-oznameni-o-vraceni-fin-prostredku-2023 k-pr09-vzor-zadosti-o-prominuti-odvodu-kultura-2023 Publikováno: 17.06.2022 Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu kultury Publikováno: 04.01.2023

Více informací…

Kulturní památky

Program města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek pro rok 2023 pr01_kriteria_pamatky_rm_2023 pr02-zadost-o-dotaci-obecna-cast-2023 pr03-zadost-o-dotaci-rozpocet-projektu-2023 pr04_vzor_smlouvy_pamatky-2023 pr05_tabulka_publicity_pamatky-2023 pr06_zaverecna_zprava_a_vyuctovani-2023 pr07_vyuctovani_vydaje_2023 pr08_vyuctovani_zdroje_2023 pr09_oznameni_o_vraceni_prostredku_2023 pr10_vzor_zadosti_o_prominuti_odvodu_pamatky_2023 Publikováno: 27.06.2022 Schválená výše dotace města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek Publikováno: 04.01.2023

Více informací…

Volnočas

Program města na podporu volnočasových aktivit pro rok 2023 v-pr01a-kriterium-jednorazove-akce-volnocas-2023 v-pr01b-kriterium-cinnost-volnocas-2023 v-pr02-list-1-zadost-jednorazove-akce-volnocas-po-2023 v-pr02-list-2-zadost-jednorazove-akce-volnocas-fo-2023 v-pr02-list-3-zadost-jednorazove-akce-volnocas-rozpocet-2023 v-pr03-list-1-zadost-na-cinnost-obecna-cast-volnocas-2023 (1) v-pr03-list-2-zadost-na-cinnost-volnocas-rozpocet-2023 v-pr04-vzor-smlouvy-volnocas-2023 (1) v-pr05-zaverecna-zprava-a-vyuctovani-volnocas-2023 (2) v-pr06-list-1-vyuctovani-vydaju-jednorazove-akce-2023 v-pr06-list-2-vyuctovani-vydaju-cinnost-2023 v-pr07-vyuctovani-zdroje-financovani-2023 v-pr08-oznameni-o-vraceni-fin-prostredku-2023 v-pr09-vzor-zadosti-o-prominuti-odvodu-2023 Publikováno: 17.06.2022 Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit Publikováno: 04.01.2023

Více informací…

Sociální oblast

Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti pro rok 2023 Vymezeni_ spravniho_uzemi_ORP_ Novy_Jicin pr01_kriteria_podprogam_a(2) pr01_kriteria_podprogram_b(1) pr01_kriteria_podprogram_c(1) pr01_kriteria_podprogram_d(1) pr01_kriteria_podprogram_e Pr02_zadost_podprogram_a_obecna_a_specialni_cast pr03_zadost_podprogram_b_obecna_cast(1) pr03_zadost_podprogram_b_rozpocet pr04_zadost_podprogram_c_obecna_cast pr04_zadost_podprogram_c_rozpocet pr05_zadost_podprogram_d_obecna_cast pr05_zadost_podprogram_d_specialni_cast_list1 pr05_zadost_podprogram_d_specialni_cast2 pr06_zadost_podprogram_e_obecna_cast pr06_zadost_podprogram_e_specialni_cast_list1 pr06_zadost_podprogram_e_specialni_cast_list2 pr07_vzor_smlouvy_podprogramy_-ad pr08_vzor_smlouvy_podprogramy_-bc pr09_vzor_smlouvy_podprogram_e(1) pr10_zaverecne_vyuctovani_zaverecna_zprava_podprogramy_abcde(3) pr11_zaverecne_vyuctovani_prehled_vydaju_podprogram_a pr11_zaverecne_vyuctovani_vydaju_podprogram_b pr11_zaverecne_vyuctovani_vydaju_podprogram_c pr11_zaverecne_vyuctovani_vydaju_podprogram_d(2) pr11_zaverecne_vyuctovani_vydaju_podprogram_e pr12_zaverecne_vyuctovani_zdroje_financovani_podprogramy_abcde(1) pr13_oznameni_o_vraceni_fin_prostredku_abcde pr14_vzor_zadosti_o_prominuti_odvodu Publikováno: 27.06.2022 Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu sociální oblasti Publikováno:...

Více informací…

Domácí hospicové péče

Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče pro rok 2023 Pr01_Kriteria_pro_hodnoceni_zadosti(3) Pr02A_Zadost_o_dotaci_obecna_cast(3) Pr02B_Zadost_o_dotaci_specialni_cast(3) Pr03_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace(3) Pr04_Zaverecne_vyuctovani_dotace_zaverecna_zprava(3) Pr05_Zaverecne_vyuctovani_dotace_prehled_vydaju(3) Pr06_Zaverecne_vyuctovani_dotace_zdroje_financovani(3) Pr07_Oznameni_o_vraceni_financnich_prostredku(3) Pr08_Vzor_zadosti_o_prominuti_odvodu_za_poruseni_rozpoctove_kazne(3) Publikováno: 27.06.2022 Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče Publikováno: 04.01.2023

Více informací…

Životní prostředí

Program města Nový Jičín na podporu životního prostředí pro rok 2023 – dotace ex post A. Podpora vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový Jičín Příloha 1 – Žádost ČOV Příloha 2 – Krtitéria pro hodnocení ČOV Příloha 3 – Vzor smlouvy ČOV B. Podpora využití zachycené dešťové vody ve městě Nový Jičín...

Více informací…

Estetizace objektů

Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů pro rok 2023 – dotace ex-post Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace FO, FOP, PO Příloha č. 2 – Kritéria pro hodnocení žádosti Příloha č. 3 – Vzor veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace Publikováno: 15.06.2023 Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů pro rok...

Více informací…