Kontakt

Odpady

Sazba: částka: 840,00 Kč/občan/2024 Splatnost: splatnost jednorázově k 30. 6. daného kalendářního roku Možnosti úhrady poplatku: v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, bezhotovostně, převodem na účet: 19-326801/0100, s variabilním symbolem, přiděleným poplatníkovi, poštovní poukázkou, na adresu majitele účtu: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín,...

Více informací…

Psi

Sazba: u poplatníka, kterým je fyzická osoba bydlící v bytovém domě nebo právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající 1000,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 1800,00 Kč/rok v rodinném domě 300,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 400,00 Kč/rok u osob starších 65 let a u poživatelů starobního důchodu mladších než 65 let v bytovém domě...

Více informací…