Kontakt

Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace

Město Nový Jičín Návrh Změny č. 8 Územního plánu Nový Jičín Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro město Nový Jičín a jako úřad územního plánování pořídil na základě schváleného zadání Návrh Změny č. 8 územního plánu Nový Jičín. Dle ustanovení § 50 odst. 2 a...

Více informací...

Územně analytické podklady ORP Nový Jičín

Územně analytické podklady (ÚAP) patří mezi územně plánovací podklady; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. Úkolem ÚAP je zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území. ÚAP se zpracovávají podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. První...

Více informací...

Platné územně plánovací dokumentace a podklady obcí správního území ORP Nový Jičín

Více informací...