Kontakt

Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace

Město Nový Jičín Návrh Změny č. 8 Územního plánu Nový Jičín Veřejné projednání návrhu změny proběhlo dne 19.02.2024. Nyní pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a projektant na základě tohoto vyhodnocení návrh změny upraví. Zadání Změny č. 9 Územního plánu Nový Jičín Zadání Změny č. 9 Územního plánu Nový Jičín schválilo Zastupitelstvo...

Více informací...

Územně analytické podklady ORP Nový Jičín

Územně analytické podklady (ÚAP) patří mezi územně plánovací podklady; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. Úkolem ÚAP je zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území. ÚAP se zpracovávají podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. První...

Více informací...

Platné územně plánovací dokumentace a podklady obcí správního území ORP Nový Jičín

Více informací...