Kontakt

Město Nový Jičín je složeno ze šesti místních částí:

Bludovice

Údolní ves při říčce Zrzávce na jih od Nového Jičína mezi Bloudovským kopcem a Heglovcem ve směru na Valašské Meziříčí. Bludovice vznikly nejspíše ve 13. století, jejich jméno připomíná Bluda z Pňovic, který se několikrát v letech 1278-1288 nazývá jako pán na Jičíně. První dochovaná písemná zmínka pochází z roku 1302. Obec patřila starojičínskému, pak...

Více informací…

Kojetín

Obec Kojetín se rozkládá v sedle mezi Svincem a Stranickým kopcem, vzdálena 4 km na jih od Nového Jičína. Obec se stala součástí Nového Jičína a jeho rekreačním zázemím k 01.01.1974. První písemná zmínka o obci je z roku 1497, kdy náležela panství starojičínskému. Obyvatelé se živili zemědělstvím, především chovem hovězího dobytka. Menší část provozovala...

Více informací…

Loučka

Na východním úpatí Starojického kopce, asi 1 km od Nového Jičína na západ ve směru na Hranice, se rozkládá podél silnice obec typu lesní lánové vsi Loučka. Obcí protéká potok Grasmanka. Obec se stala součástí Nového Jičína 01.01.1975. První písemná zmínka pochází z roku 1374. Loučka patřila k panství Starý Jičín a bylo rovněž součástí...

Více informací…

Straník

Obec Straník je městskou částí Nového Jičína a leží jižním směrem od města. Obec byla založena na počátku 13. století a rozkládá se v údolí tvořeném potokem Straník, v místech, kde byl vykácený les. Obyvatelé se zde živili polním hospodářstvím a chovem dobytka. Mnoho chalupníků se věnovalo řemeslu, především zednickému a tesařskému, mnozí odcházeli za...

Více informací…

Žilina

Na říčce Jičínce v sousedství Nového Jičína se rozkládá údolí vesnice Žilina. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1397. Žilina patřila ke štramberskému panství, pak okolo roku 1437 starojičínskému a od roku 1558 k panství Nový Jičín. Obyvatelé se živili polním hospodářstvím a chovem hovězího dobytka, i když značná část jich hledala zaměstnání v novojičínských továrnách. Původ...

Více informací…

mapa místních částí
Mapa místních částí