Kontakt

Sazba:

 • částka: 840,00 Kč/občan/2024

Splatnost:

 • splatnost jednorázově k 30. 6. daného kalendářního roku

Možnosti úhrady poplatku:

 • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1,
 • bezhotovostně, převodem na účet: 19-326801/0100, s variabilním symbolem, přiděleným poplatníkovi,
 • poštovní poukázkou, na adresu majitele účtu: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, na číslo účtu: 19-326801/0100, s variabilním symbolem přiděleným poplatníkovi,
 • uvádějte, prosím, variabilní symbol z důvodů správného přiřazení platby k Vašemu platebnímu předpisu:
  • každý poplatník má přidělen jeden variabilní symbol (VS) po celou dobu poplatkové povinnosti,
  • VS je desetimístný, začíná trojčíslím 902,
  • pokud VS neznáte, kontaktujte telefonicky, e-mailem nebo osobně finanční odbor, paní Ivanu Langerovou, budova radnice Masarykovo nám., dveře č. 111, tel. 556 768 215, e-mail: ivana.langerova@novyjicin.cz.

Související odkazy a dokumenty: