Kontakt

Městská policie je oprávněna k měření rychlosti vozidel na základě ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Rychlost měří výhradně na místech určených policií, přitom postupuje s policií v součinnosti. Měření rychlosti jízdy vozidel provádí pomocí stacionárních radarů. Jde o automatizované technické prostředky používané bez obsluhy.

Místa pro měření rychlosti vozidel Městskou policií Nový Jičín byla schválena Policií ČR, Krajský ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, dopravním inspektorátem Nový Jičín.

Nejvyšší povolená rychlost ve všech  místech měření je 50 km.h-1

Seznam míst určených k měření rychlosti:

  1. Měřící stanoviště na ul. Revoluční 35, silnice I/57, u budovy polikliniky Agel (od 1.2.2020)
  2. Měřící stanoviště na ul. Palackého, u domu č.p. 1987/76 (od 1.3.2021)
  3. Měřící stanoviště Bludovice, silnice I/57, v blízkosti domu č.p. 19 (od 24.7.2023)

Nejčastější dotazy k měření rychlosti:
Nejčastější dotazy – radar

Schválené úseky k měření rychlosti:
první pololetí roku 2020
07/2020 – 06/2021
03/2021 – 06/2021
07/2021 – 06/2022
07/2022 – 06/2023
07/2023 – 06/2024
07/2024 – 06/2027

Ověřovací listy:
datum vydání 26.02.2020
datum vydání 24.02.2021
datum vydání 23.02.2022
datum vydání 26.05.2022
datum vydání 15.02.2023
datum vydání 29.5.2023 (Palackého)
datum vydání 29.05.2023 (Revoluční, Bludovice)
datum vydání 20.05.2024 (Bludovice)
datum vydání 20.05.2024 (Palackého)

Prohlášení o shodě:
Prohlášení o shodě – radar č. 1
Prohlášení o shodě – radar č. 2


Tisková zpráva

Od 28. ÚNORA 2020 kontroluje jízdu vozidel v Revoluční ulici v Novém Jičíně nový radar. Zařízení na bodové měření rychlosti pořídila za necelé dva miliony korun zdejší radnice. Instalace přístroje by měla přispět ke zklidnění dopravy ve městě a ke zvýšení bezpečnosti chodců.

„Radar jsme nekoupili jako prostředek represe nebo abychom šikanovali řidiče, ale abychom chránili bezpečnost všech účastníků silničního provozu,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký. Snímací zařízení nebude jen na jednom místě ve městě, ale bude se v nepravidelných intervalech přemisťovat do lokalit, kde je velký provoz a vysoký počet přestupků ze strany řidičů. Rozhodování o umístění kamery bude v kompetenci městské policie.

„Je vytipováno pět lokalit, ve kterých by se měla měřit rychlost. Půjde o místa s velkým pohybem dětí, místa blízko přechodů pro chodce nebo místa, kde již byly v minulosti zaznamenány kolizní situace mezi chodcem a vozidlem,“ uvedl ředitel novojičínských strážníků Daniel Rýdel.

Městská policie bude data z radaru postupovat odboru přestupkových agend. Jeho zaměstnanci oznámené podněty zpracují a provozovateli vozidla, které překročilo povolenou rychlost, zašlou oznámení o spáchání přestupku. Kvůli navýšení objemu pracovních povinností bude odbor posílen o dva nové úředníky.