Kontakt

Novelizace zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, provedená zákonem č. 81/2006 Sb., zavedla přesné vymezení předmětu atestace.
Předmětem atestace podle novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy je:

  • dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, tj. informační koncepce a provozní dokumentace – souhrnně atestace dlouhodobého řízení,
  • způsobilost k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní.

Přílohy