Kontakt

Volby 2023

Volba prezidenta republiky Dne  28.1.2023 skončilo druhé kolo volby prezidenta republiky.  Ve II. kole  prezidentské volby zvítězil  Petr Pavel  nad  Andrejem Babišem a byl zvolen prezidentem České republiky.  Petr Pavel získal 58,32 % hlasů, Andrej Babiš 41,67 %. Podrobnější výsledky naleznete na webových stránkách www.volby.cz.

Více informací…

Volby 2022

Výsledky komunálních voleb v Novém Jičíně: ANO 2011 23,63 % hlasů, 7 mandátů Víc pro Nový Jičín s ČSSD 19,42 % hlasů, 6 mandátů SZ s Piráty, TOP 09 a STAN 16,26 % hlasů, 5 mandátů Občanská demokratická strana 11,11 % hlasů, 3 mandáty Svoboda a přímá demokracie   9,83 % hlasů, 3 mandáty KDU-ČSL...

Více informací…

Volby v České republice

V České republice se volí do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev, do obecního zastupitelstva a zastupitelstva městských částí nebo městských obvodů ve městech, kde městské části či městské obvody existují, do Senátu, do Poslanecké sněmovny a také občané ČR volí prezidenta republiky. Volby probíhají na základě příslušných zákonů a zvolení kandidáti jsou voleni na dobu určitou.

Volební právo v České republice je:

 • všeobecné (právo volit mají všechny osoby, které dosáhly potřebného věku a jsou právně způsobilé),
 • rovné (každý hlas má stejnou váhu) a
 • přímé (přímá volba bez zprostředkovatelů)
 • vykonávané tajným hlasováním. Označuje právo účastnit se voleb, tedy jít volit. V naší zemi má aktivní právo každý svéprávný občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. Občané, kterým vznikla překážka výkonu volebního práva, volit nemohou.

Aktivní volební právo:

označuje právo účastnit se voleb, tedy jít volit. V naší zemi má aktivní právo každý svéprávný občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. Občané, kterým vznikla překážka výkonu volebního práva, volit nemohou.

Pasivní volební právo:

vyjadřuje možnost být zvolen do některého orgánu. Zde Ústava ČR uvádí věkové omezení pro kandidáty, kteří mohou být zvoleni. Do Poslanecké sněmovny může být zvolen občan ČR, který dosáhl věku 21 let. Do Senátu je věková hranice posunuta až na 40 let.

Volební systém – způsob zvolení ve volbách

Volební systém určuje způsob volby ze strany voliče a metodiku přepočtu hlasů na mandáty.

Existují většinové, poměrné a smíšené volební systémy – většinou si liší v metodikách přepočtu hlasů.

Většinový volební systém – majoritní –vítězem se stává pouze jeden kandidát, který následně zastupuje své voliče v daném obvodě. Existuje jednokolový i dvoukolový volební systém. V ČR se tímto způsobem volí zástupci do Senátu.

Poměrný volební systém – proporční – politický subjekt získá určitý počet (procento) hlasů. Ty jsou pak podle dané metodiky přepočteny na počet mandátů. Šanci uspět mají i menší politické strany, proto jej lze považovat za spravedlivější. V ČR se tímto způsobem volí zástupci do Poslanecké sněmovny, obecních a krajských zastupitelstvem a Evropského parlamentu.

Smíšený volební systém – část mandátů je obsazována na základě většinového volebního systému, část na základě poměrného volebního systému

Volby do Poslanecké sněmovny

 • Do Poslanecké sněmovny se volí poměrným volebním systémem.
 • Volby probíhají jednou za 4 roky, obměněna je celá sněmovna.
 • Sněmovna má 200 poslanců.

Volby do Senátu

 • Do Senátu se volí většinovým volebním systémem jednou za 2 roky.
 • Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů.
 • Volby jsou dvoukolové – pokud jeden z kandidátů nezíská v 1. kole nadpoloviční většinu.

Prezidentské volby

 • Prezident republiky se volí většinovým volebním systémem.
 • Do roku 2012 navrhovaly kandidáty v parlamentě zastoupené politické strany, které je rovněž na společném zasedání obou parlamentních komor volily.
 • Od roku 2013 – přímá volba. Kandidát navrhovaný parlamentní stranou, případně občany – zde nutno sesbírat 50 tisíc podpisů pro kandidáta.
 • Volby jsou dvoukolové – pokud jeden z kandidátů nezíská v 1. kole nadpoloviční většinu.
 • Prezident volen na období 5 let, kandidát musí v den voleb dosáhnout  věku 40 let a překážkou v právu být volen je omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Volby do zastupitelstev obcí

 • Funkční období zastupitelstva je čtyřleté.
 • Volí se podle zásad poměrného zastoupení.
 • Počet členů dle počtu obyvatel a velikosti územního obvodu (5-55 členů).

Volby do zastupitelstev krajů

 • Funkční období zastupitelstev je čtyřleté.
 • Volí se podle zásad poměrného zastoupení.
 • Počet členů zastupitelstva - odvozeno dle počtu obyvatel ke dni 1. ledna toho roku, kdy se konají volby.
 • Na celém území kraje je ustaven jeden volební obvod, kde se volí mezi 45 a 65 zastupiteli.
 • Kraj do 600 000 - 45 členů
 • Kraj nad 600 000 - 55 členů
 • Kraj nad 900 000 - 65 členů

Volby do Evropského parlamentu

 • Členové EP jsou voleni na dobu pěti let.
 • EP - v současnosti 750+1 poslanců.
 • ČR - 24 europoslanců (2004-2009), 22 europoslanců (2009 - 2014), v současnosti - 21 europoslanců.
 • Volí se podle zásad poměrného zastoupení.
 • 1 volební obvod - celá ČR, každý volič rozhoduje o všech mandátech.

Právní předpisy

Seznam právních předpisů týkajících se voleb

Volba prezidenta republiky

 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Volby do Evropského parlamentu

 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Volby do Parlamentu České republiky

 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění  pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Volby do zastupitelstev krajů

 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Volby do zastupitelstev obcí

 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soudnictví na úseku voleb

 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Financování voleb

 • Směrnice Ministerstva financí č. j. MF 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb (uveřejněná ve věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí č. 1/2014).