Aktuálně

Podnikatelé hlaste odpady!


Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2017 vyprodukovali nebo nakládali s více než 100 kilogramy nebezpečných nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů, na ohlašovací povinnost. Splnit ji mohou prostřednictvím integrovaného systému plnění … Více „Podnikatelé hlaste odpady!“

Výběrové řízení č. 3/2018 – referent veřejné správy na úseku rozvoje města


Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa referent veřejné správy na úseku rozvoje města Druh … Více „Výběrové řízení č. 3/2018 – referent veřejné správy na úseku rozvoje města“

Výběrové řízení č. 2/2018 – vedoucí Oddělení vodního hospodářství


Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa vedoucí(ho) Oddělení vodního hospodářství Druh práce a její … Více „Výběrové řízení č. 2/2018 – vedoucí Oddělení vodního hospodářství“

Nový Jičín v mobilu


Chcete dostávat informace o Novém Jičíně přímo do vašeho chytrého telefonu? Mít přehled o tom, co se děje, co se připravuje, jaké akce nás čekají a mít kontakty na úřady? Město Nový Jičín má … Více „Nový Jičín v mobilu“

Výběrové řízení č. 1/2018 – referent veřejné správy na úseku životního prostředí


Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů na obsazení pracovního místa referent veřejné správy na úseku životního prostředí Druh … Více „Výběrové řízení č. 1/2018 – referent veřejné správy na úseku životního prostředí“

Reprezentační ples


Dovolujeme si Vás pozvat na Reprezentační ples města Nového Jičína, který se koná dne 26. 01. 2018 od 19.00 hodin v Hotelu Praha Nový Jičín. Předprodej vstupenek bude od 8.1.2018 pouze v cukrárně Hotelu Praha. Podrobněji … Více „Reprezentační ples“

Odvoz vánočních stromků


Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou Technickými službami odváženy v termínu od 3.1.2018. Stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu.

Další

Tiskové zprávy

Další

Investiční akce

Oprava mostu u České školy v Bludovicích


V rámci akce byla provedena oprava mostních závěrů, odvodnění křídel, očištění říms a úložných prahů, oprava poškozených omítek, nátěr zábradlí a doplnění svislého dopravního značení. Vynaložené náklady: cca 390 000,- Kč

Vybudování kontejnerových stání


V rámci 1.etapy byla vybudována kontejnerová stání na ulicích Suvorovova, Máchova, Lesní a Gen. Hlaďo. V rámci 2.etapy se v průběhu podzimních měsíců postaví kontejnerová stání na ulicích Vančurova, J.Hory, Dlouhá a Jeremenkova. Vynaložené náklady: 1.etapa: 90 000,- … Více „Vybudování kontejnerových stání“

Opravy místních komunikací a chodníků v Novém Jičíně v roce 2017


V Novém Jičíně a místních částech byly dokončeny celoplošné opravy místních komunikací. Byly opraveny části ulic Palackého, Máchovy, Vančurovy, Hřbitovní, Divadelní, Revoluční, Jičínské, Za Humny, dvě lokality v Žilině  a jedna ve Straníku. K větším opravám … Více „Opravy místních komunikací a chodníků v Novém Jičíně v roce 2017“

Veřejné osvětlení ul. Luční


Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení, výměnu stožárů a lamp, rekonstrukce rozvaděče. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí. Vysoutěžená cena: 630.000 Kč Termín realizace: říjen – listopad 2017

Přechod pro chodce na ul. Bohuslava Martinů – u Abácie


Jedná se o úpravu přechodu pro chodce a doplnění světel k nasvětlení přechodu. Na stavbu je vydáno stavební povolení. Předpokládaná cena: 240.000 Kč Termín realizace: v rozmezí říjen – listopad 2017

Veřejné osvětlení ul. Revoluční – Nový Jičín, Bludovice u Nového Jičína a Žilina u Nového Jičína


Předmětem zakázky je rekonstrukce nadzemního vedení veřejného osvětlení včetně výměny svítidel  a demontáže nefunkčního místního rozhlasu. Tato rekonstrukce je  realizovaná v součinnosti s rekonstrukcí podpěrných bodů NN ČEZ Distribuce, a.s., v dané lokalitě: … Více „Veřejné osvětlení ul. Revoluční – Nový Jičín, Bludovice u Nového Jičína a Žilina u Nového Jičína“

Regenerace sídliště – Nový Jičín, sídliště Bezručova – Riegrova – IV.etapa: ul. Dvořákova – Zborovská


Jedná se o IV. etapu regenerace veřejných prostranství, tentokrát v prostoru ulic Dvořákova – Zborovská v Novém Jičíně, která zahrnuje obnovu komunikací pro pěší, hřiště, opěrné zdi a schodiště, rekonstrukci veřejného osvětlení, doplnění městského … Více „Regenerace sídliště – Nový Jičín, sídliště Bezručova – Riegrova – IV.etapa: ul. Dvořákova – Zborovská“

Energetický management


Město Nový Jičín získalo z Ministerstva průmyslu a obchodu z programu EFEKT dotaci ve výši 245 tisíc Kč na „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu“. Cílem energetického managementu je systematické snižování energetické a provozní náročnosti … Více „Energetický management“

Další

Výstrahy, poruchy

Přerušení dodávky vody – ul. K Nemocnici, (21.11.2017, porucha 74595)


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti. Aktuální informace o o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz … Více „Přerušení dodávky vody – ul. K Nemocnici, (21.11.2017, porucha 74595)“

Přerušení dodávky vody – ul. Úprkova
(14.11.2017, plánovaná odstávka č.1430)


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz vsekci Přerušení dodávky vody, … Více „Přerušení dodávky vody – ul. Úprkova
(14.11.2017, plánovaná odstávka č.1430)“

Další