Nepřehlédněte

Přerušení dodávky vody – ul. Vančurova (plánovaná odstávka č.1320)


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz vsekci Přerušení dodávky vody, … Více „Přerušení dodávky vody – ul. Vančurova (plánovaná odstávka č.1320)“

Další

Aktuálně

Výpadky systému pro podání žádosti a pro výdej občanských průkazů a cestovních dokladů


Dnes 17.7.2017 od 8:00 hod. dochází k opakovaným celostátním výpadkům systému pro podání žádosti a pro výdej občanských průkazů a cestovních dokladů. Z tohoto důvodu může být v průběhnu dne omezen, nebo zcela pozastaven … Více „Výpadky systému pro podání žádosti a pro výdej občanských průkazů a cestovních dokladů“

Seminář ke kotlíkovým dotacím


Ve středu 2. 8. 2017 v 16:00 hodin se v aule Městského úřadu Nový Jičín na Masarykově náměstí uskuteční seminář ke „kotlíkovým dotacím“ v Moravskoslezském kraji. Zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava seznámí občany Nového Jičína … Více „Seminář ke kotlíkovým dotacím“

Fokus má nového ředitele


Středisko volného času Fokus Nový Jičín má nového ředitele. Rada města Nový Jičín na základě výsledku výběrového řízení jmenovala do této funkce Michala Podžorného z Kopřivnice. Nový ředitel začne ve SVČ Fokus pracovat … Více „Fokus má nového ředitele“

Změna úředních hodin na všech regionálních pracovištích SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)


Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. července 2017 došlo ke změně úřední doby na všech regionálních pracovištích SZIF: Pondělí a středa: 7:30 – 16:30 Úterý, čtvrtek a pátek: termín dohodou V úterý, … Více „Změna úředních hodin na všech regionálních pracovištích SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)“

Další

Tiskové zprávy

Fokus má nového ředitele


Středisko volného času Fokus Nový Jičín má nového ředitele. Rada města Nový Jičín na základě výsledku výběrového řízení jmenovala do této funkce Michala Podžorného z Kopřivnice. Nový ředitel začne ve SVČ Fokus pracovat … Více „Fokus má nového ředitele“

Další

Investiční akce

Regenerace sídliště – Nový Jičín, sídliště Bezručova – Riegrova – IV.etapa: ul. Dvořákova – Zborovská


Jedná se o IV. etapu regenerace veřejných prostranství, tentokrát v prostoru ulic Dvořákova – Zborovská v Novém Jičíně, která zahrnuje obnovu komunikací pro pěší, hřiště, opěrné zdi a schodiště, rekonstrukci veřejného osvětlení, doplnění městského … Více „Regenerace sídliště – Nový Jičín, sídliště Bezručova – Riegrova – IV.etapa: ul. Dvořákova – Zborovská“

Energetický management


Město Nový Jičín získalo z Ministerstva průmyslu a obchodu z programu EFEKT dotaci ve výši 245 tisíc Kč na „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu“. Cílem energetického managementu je systematické snižování energetické a provozní náročnosti … Více „Energetický management“

Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky Měšťanského domu zv. Stará pošta


Město Nový Jičín a Městské kulturní středisko, p.o. chystá stavební opravy a repase jednotlivých částí objektu tzv. Staré pošty, kulturní památky stojící v MPR – obnova fasády včetně klempířským prvků a jejich nátěru, nátěr krovů … Více „Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky Měšťanského domu zv. Stará pošta“

Další

Výstrahy, poruchy

Přerušení dodávky vody – ul. Vančurova (plánovaná odstávka č.1320)


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz vsekci Přerušení dodávky vody, … Více „Přerušení dodávky vody – ul. Vančurova (plánovaná odstávka č.1320)“

Vodovodní havárie 19.7.2017


V prvním patře budovy Městského úřadu Nový Jičín na ulici Divadelní 1 došlo k vodovodní havárii. Z tohoto důvodu může být omezen provoz na těchto odborech: odbor sociálních věcí, odbor bytový a odbor správních činností. … Více „Vodovodní havárie 19.7.2017“

Přerušení dodávky vody


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti. Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz … Více „Přerušení dodávky vody“

Přerušení dodávky vody


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti. Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz … Více „Přerušení dodávky vody“

Další