Kontakt
Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

zahrada Huckelových vil. Autor fotky Lenka Malinová

Město otevře nový park v areálu Hückelových vil

Od 1. října bude zpřístupněna zahrada v Hückelových vilách. Rozhodla o tom Rada města na svém zářijovém zasedání, kde radní schválili provozní řád nového městského parku. Na jaře v období vegetačního klidu byly pokáceny stromy, které byly v havarijním stavu a které by mohly ohrozit bezpečnost kolemjdoucích. V letních měsících pak pracovníci Technických služeb města vybudovali chodníčky pro […]

Text "Milostivé léto"

Město odpustí občanům dluhy u místních poplatků do výše 200 korun a za příslušenství k místním poplatkům

Zastupitelstvo města Nový Jičín rozhodlo na svém zasedání 11. září 2023 o připojení města k akci Milostivé léto 2023, která probíhá od 1. července do 30. listopadu 2023 a týká se příslušenství neuhrazených místních poplatků a bagatelních dluhů na místních poplatcích jednotlivě do výše 200 korun. V aktuálním Milostivém létu je totiž na obcích, zda-li […]

aula radnice během jednání ZM

Zastupitelé města schválili vyhlášení dotačních programů pro rok 2024

Na svém jednání 11. září se zastupitelé mimo jiné rozhodli podpořit činnost sportovních klubů a oddílů, kulturních a volnočasových organizací a spolků, ale také například sociální služby a organizace působící v sociální oblasti. Město předpokládá, že na dotační programy v příštím roce vyčlení bezmála 36 milionů korun. Oproti letošnímu roku, kdy na dotační programy byla vyčleněna […]

Smart city

Smart city

Mapa se zaznačením městského mobiliáře

Město zmapovalo stav městského mobiliáře

Mobiliář města, který je součástí veřejných prostranství, nemalou měrou ovlivňuje vzhled města. Vloni si pracovníci města dali za cíl zmapovat prvky mobiliáře na veřejných prostranstvích města Nového Jičína, jako jsou lavičky, odpadkové koše, informační tabule či herní prvky do pasportu městského mobiliáře tak, aby se zjednodušila jeho inventarizace a údržba. Kromě přehledné evidence mobiliáře města […]

Pohled na město s ikonkami

Nový Jičín se zapojil do projektu realizace SMART Česko v praxi obcí a měst

Rada města dne 19.01.2022 rozhodla o zapojení města do projektu vedeného Svazem měst a obcí České republiky (dále jen „SMOČR“) „Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst“, uskutečněného díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí, prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016927. V rámci projektu jsme se […]

Domovská stránka nového designu webu

Webové stránky města mají novou tvář!

Radnice dnes spustila nové oficiální webové stránky města. Zásadní změnou je smysluplnější rozvržení úvodní strany pro potřeby návštěvníka. „Nově vzniklé podstránky Rodina, Eko-web, Zdravé město, Atraktivní město a Pracuj pro město budou sloužit jako přehledný rozcestník a usnadní orientaci v nejčastěji vyhledávaných sekcích. Zároveň si uchovávají propojení na hlavní stránku,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka. Mezi […]

Výstrahy, poruchy

Výstrahy, poruchy

telefon

Oznámení o výpadku dodávky telekomunikačních služeb (02.10.2023)

Společnost NEJ.cz, pobočka Nový Jičín informuje, že dne 02.10.2023 v době od 11:00 až do 14:00 hodin bude docházet k výpadkům dodávky telekomunikačních služeb z důvodu upgrade sítě. Platí pro lokalitu: Masarykovo nám. 41/25Žerotínova 41/9Masarykovo nám. 43/27Masarykovo nám. 42/26Masarykovo nám. 1/1 Za případné potíže se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Vodovodní kohoutek a tekoucí voda

Plánovaná odstávka na vodovodní síti (13.10.2023)

Nový Jičín, ul. 28. října Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky. Číslo plánované odstávky: 11278Obec: Nový Jičín, Nový JičínUlice: […]

Sloup elektrického vedení

Plánovaná odstávka elektřiny (16.10.2023)

Nový Jičín (ul. Dolní předměstí) Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vašem městě. V příloze níže najdete odstávku včetně mapy postižených domů. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: č. 110060913009 (16.10.2023, od 07:30, do 15:00 hodin): Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně […]

Aktuality

Aktuálně v našem městě

Nebezpečný odpad v koši a staré baterie

Svoz nebezpečných odpadů v místních částech – podzim 2023

Doba svozu LOUČKA 05.10.2023 v době od 16:00 hod. do 17:30 hod. (čtvrtek) STRANÍK 12.10.2023 v době od 15.:30 hod. do 17:00 hod. (čtvrtek) KOJETÍN 12.10.2023 v době od 17:15 hod. do 17:45 hod. (čtvrtek) BLUDOVICE 19.10.2023 v době od 15:45 hod. do 17:30 hod. (čtvrtek) ŽILINA 26.10.2023 v době od 15:45 hod. do 17:30 […]

kuchyň

Nabídkové řízení č. 464 – nájem bytu č. 16, ul. Luční 4

Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným Ulice a č.p./č.o.: Luční 1825/4 Číslo bytu: 16 Velikostní kategorie: 2 + 1 Celková podlahová výměra: 51,77 m2 Nadzemní podlaží: 5. nadzemní podlaží Min.nabídková výšeměsíčního nájemného: 5.447 Kč Termín prohlídky bytu: 30.10.2023 v 15:30 hodin Termín pro podání nabídky: 19.09.2023 – 06.11.2023 Bytový technik: Věra Honešová (tel.: 556 768 377) […]

Finance, grafy, propiska, kalkulačka

Milostivé léto 2023

Od 1. července do 30. listopadu probíhá oddlužovací akce Milostivé léto 2023, která se tentokrát týká dluhů zejména na daních a sociálním pojištění. Oddlužovací akce navazuje na předchozí Milostivé léto I a II a umožňuje zbavit se výhodně dluhů na sociálním pojištění a na daních. Pokud dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu […]

Plakát pro taneční odpoledne pro seniory

Taneční odpoledne pro seniory

Srdečně vyzýváme novojičínské seniory k tanci při živé hudbě. Čtyři taneční odpoledne proběhnou v prostorách Klubu seniorů Nový Jičín, Msgr. Šrámka 13. Akce je pořádána ve spolupráci s městem Nový Jičín v rámci projektu Vitální senior. Více informací najdete na přiloženém plakátu.

Stojící bílý autobus

Aktualizace výluky na lince č. 697

Vážení cestující, z důvodu opravy silnice III/05716 Straník – Hostašovice, došlo v termínu od pátku 8.9.2023 00:01 do neděle 29.10.2023 23:59k upravení výlukového jízdního řádu na lince č. 697, a to následně v jednotlivých etapách: V následující etapě opravy silnice, a to ve dvou termínech od pondělí 18.9.2023 do pondělí 2.10.2023 a dále od pondělí […]

pokoj 1

Nabídkové řízení č. 463 – nájem bytu č. 2, ul. Resslova 1

Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným Ulice a č.p./č.o.: Resslova 1213/1 Číslo bytu: 2 Velikostní kategorie: 3 + 1 Celková podlahová výměra: 121,98 m2 Nadzemní podlaží: 2. nadzemní podlaží Min.nabídková výšeměsíčního nájemného: 12.678 Kč Termín prohlídky bytu: 25.09.2023 v 16:30 hodin Termín pro podání nabídky: 14.09.2023 – 02.10.2023 Bytový technik: Věra Honešová (tel.: 556 768 377) […]

Zažijte město Nový Jičín

Říjen 2023