Kontakt
Nepřehlédněte

Nepřehlédněte

Chodník podél hřbitovní zdi

V září začne oprava chodníku podél hřbitovní zdi

Od pondělí 4. září do konce listopadu 2023 bude probíhat oprava chodníkového tělesa na ulici Hřbitovní, v úseku podél hřbitovní zdi. Stávající povrch z litého asfaltu bude nahrazen povrchem ze zámkové dlažby v kombinaci s žulovou kostkou. Odhadované náklady stavebních prací činí 2,4 milionu korun včetně DPH. Po dobu stavby dojde k úplné uzavírce tohoto chodníkového tělesa, náhradní trasa pro […]

auto na zákazové značce

Uzavření chodníku a dopravní omezení na ulici Riegrova

Od 27. září do 6. října 2023 budou na chodníku na ulici Riegrova kolem domu č. p. 878/6 (prodejna Hruška) probíhat výkopové práce, při kterých bude do chodníkového tělesa ukládáno kabelové elektrické vedení. Chodník bude pro pěší zcela uzavřen. Omezen bude v daném úseku částečně i provoz na pozemní komunikaci Riegrova a to vychýlením a […]

Vlak jedoucí krajinou

Omezení provozu železniční dopravy Nový Jičín – Suchdol n. O.

České dráhy informují o výluce na trati 278 mezi stanicemi Nový Jičín, město a Suchdol n. Odrou. Ta potrvá od 1. září do 27. září včetně a po její dobu budou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Více informací naleznete na odkazu: https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/vyluka/15060/

Značka zákaz vjezdu osobních automobilů a nebe v pozadí

Zneprůjezdnění ulic Revoluční a Nerudova prodlouženo

Informujeme občany, že v rámci I. etapy regenerace sídliště Nerudova dojde k prodloužení zneprůjezdnění ulic Revoluční a Nerudova včetně přilehlého parkoviště u budovy zahradního centra do 30. září 2023. ️ Stavba je stavebně dokončena. Zhotovitel stavby dokončuje přípravu dokumentů potřebných k předání díla a následné kolaudaci. Jedná se o první z šesti plánovaných etap. Během […]

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

aula radnice během jednání ZM

Zastupitelé města schválili vyhlášení dotačních programů pro rok 2024

Na svém jednání 11. září se zastupitelé mimo jiné rozhodli podpořit činnost sportovních klubů a oddílů, kulturních a volnočasových organizací a spolků, ale také například sociální služby a organizace působící v sociální oblasti. Město předpokládá, že na dotační programy v příštím roce vyčlení bezmála 36 milionů korun. Oproti letošnímu roku, kdy na dotační programy byla vyčleněna […]

Beskydské divadlo

Beskydské divadlo zahajuje sezónu

Nová sezóna s novým ředitelem – diváci se po prázdninách vrací do hlediště beskydského divadla Beskydské divadlo v Novém Jičíně vstupuje do další divadelní sezóny, poprvé pod vedením nového ředitele Jiřího Močičky. První představení proběhne 18. září. Během nadcházejících deseti měsíců bude novojičínská scéna hostit třeba pražské Divadlo Pod Palmovkou, které přiveze divadelní adaptaci knižního […]

Pohled na místo výstavby nové autobusové zastávky

Začíná výstavba autobusové zastávky v Žilině

Ke konci měsíce září začnou probíhat stavební práce na akci „Autobusová zastávka „požární zbrojnice“ v Žilině u Nového Jičína“. Předmětem zakázky je stavba autobusové zastávky a chodníkového tělesa podél silnice č. III/4832 v Žilině, místní části Nového Jičína. Mezi novým a stávajícím chodníkovým tělesem bude vybudován přechod pro chodce, včetně nasvětlení. K předání staveniště dojde 11. […]

Smart city

Smart city

Mapa se zaznačením městského mobiliáře

Město zmapovalo stav městského mobiliáře

Mobiliář města, který je součástí veřejných prostranství, nemalou měrou ovlivňuje vzhled města. Vloni si pracovníci města dali za cíl zmapovat prvky mobiliáře na veřejných prostranstvích města Nového Jičína, jako jsou lavičky, odpadkové koše, informační tabule či herní prvky do pasportu městského mobiliáře tak, aby se zjednodušila jeho inventarizace a údržba. Kromě přehledné evidence mobiliáře města […]

Pohled na město s ikonkami

Nový Jičín se zapojil do projektu realizace SMART Česko v praxi obcí a měst

Rada města dne 19.01.2022 rozhodla o zapojení města do projektu vedeného Svazem měst a obcí České republiky (dále jen „SMOČR“) „Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst“, uskutečněného díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí, prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016927. V rámci projektu jsme se […]

Domovská stránka nového designu webu

Webové stránky města mají novou tvář!

Radnice dnes spustila nové oficiální webové stránky města. Zásadní změnou je smysluplnější rozvržení úvodní strany pro potřeby návštěvníka. „Nově vzniklé podstránky Rodina, Eko-web, Zdravé město, Atraktivní město a Pracuj pro město budou sloužit jako přehledný rozcestník a usnadní orientaci v nejčastěji vyhledávaných sekcích. Zároveň si uchovávají propojení na hlavní stránku,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka. Mezi […]

Výstrahy, poruchy

Výstrahy, poruchy

Vodovodní kohoutek a tekoucí voda

Plánovaná odstávka vodovodní sítě (03.10.2023)

Nový Jičín-Kojetín Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy. Číslo plánované odstávky: 11269Obec: Nový Jičín, KojetínSkut. zahájení: […]

Sloup elektrického vedení

Plánovaná odstávka elektřiny (02.10.2023)

Nový Jičín (ul. Pod Skalkou, V. Poláka a Horní předměstí) Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vašem městě. V příloze níže najdete odstávku včetně mapy postižených domů. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: č. 110060913206 (02.10.2023, od 07:30, do 15:30 hodin): č. 110060910865 […]

Kohoutek vodovodu

Odstávka dodávky pitné vody ve Straníku

Z důvodu odstranění havárie na vodovodu ve Straníku bude od čtvrtku 21. září od 22:00 hodin do pátku 22. září do 5:00 hodin přerušena dodávka pitné vody ve Straníku. Při obnovení dodávky může dojít k znečištění pitné vody usazeninami z vodovodního řadu. Voda není závadná, před použitím vizuálně zkontrolujte a zakalenou vodu odpusťte. Při dlouhodobém znečištění volejte […]

Aktuality

Aktuálně v našem městě

kuchyň

Nabídkové řízení č. 464 – nájem bytu č. 16, ul. Luční 4

Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným Ulice a č.p./č.o.: Luční 1825/4 Číslo bytu: 16 Velikostní kategorie: 2 + 1 Celková podlahová výměra: 51,77 m2 Nadzemní podlaží: 5. nadzemní podlaží Min.nabídková výšeměsíčního nájemného: 5.447 Kč Termín prohlídky bytu: 30.10.2023 v 15:30 hodin Termín pro podání nabídky: 19.09.2023 – 06.11.2023 Bytový technik: Věra Honešová (tel.: 556 768 377) […]

Finance, grafy, propiska, kalkulačka

Milostivé léto 2023

Od 1. července do 30. listopadu probíhá oddlužovací akce Milostivé léto 2023, která se tentokrát týká dluhů zejména na daních a sociálním pojištění. Oddlužovací akce navazuje na předchozí Milostivé léto I a II a umožňuje zbavit se výhodně dluhů na sociálním pojištění a na daních. Pokud dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu […]

Plakát pro taneční odpoledne pro seniory

Taneční odpoledne pro seniory

Srdečně vyzýváme novojičínské seniory k tanci při živé hudbě. Čtyři taneční odpoledne proběhnou v prostorách Klubu seniorů Nový Jičín, Msgr. Šrámka 13. Akce je pořádána ve spolupráci s městem Nový Jičín v rámci projektu Vitální senior. Více informací najdete na přiloženém plakátu.

Stojící bílý autobus

Aktualizace výluky na lince č. 697

Vážení cestující, z důvodu opravy silnice III/05716 Straník – Hostašovice, došlo v termínu od pátku 8.9.2023 00:01 do neděle 29.10.2023 23:59k upravení výlukového jízdního řádu na lince č. 697, a to následně v jednotlivých etapách: V následující etapě opravy silnice, a to ve dvou termínech od pondělí 18.9.2023 do pondělí 2.10.2023 a dále od pondělí […]

pokoj 1

Nabídkové řízení č. 463 – nájem bytu č. 2, ul. Resslova 1

Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným Ulice a č.p./č.o.: Resslova 1213/1 Číslo bytu: 2 Velikostní kategorie: 3 + 1 Celková podlahová výměra: 121,98 m2 Nadzemní podlaží: 2. nadzemní podlaží Min.nabídková výšeměsíčního nájemného: 12.678 Kč Termín prohlídky bytu: 25.09.2023 v 16:30 hodin Termín pro podání nabídky: 14.09.2023 – 02.10.2023 Bytový technik: Věra Honešová (tel.: 556 768 377) […]

Náhled letáku 86. výročí tGM

Nový Jičín si připomene 86. výročí úmrtí T. G. Masaryka

14. září 2023 si připomínáme 86. výročí úmrtí Tomáš Garrigue Masaryka. Masaryk byl československý státník, filozof, sociolog a pedagog a především první prezident Československé republiky. V čele země stál v letech 1918 – 1935 a zvolen byl celkem 4x: v letech 1918, 1920, 1927 a 1934. V roce 1935 abdikoval ze zdravotních důvodů. Zemřel 14. září 1937 za přítomnosti […]

Zažijte město Nový Jičín

Září 2023