Nepřehlédněte

Výběrové řízení č. 16/2017 – referent VS na úseku investic města


Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent(ka) veřejné správy na úseku investic … Více „Výběrové řízení č. 16/2017 – referent VS na úseku investic města“

Výběrové řízení č. 15/2017 – vedoucí Oddělení rozvoje a strategického plánování


Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení č. 15/2017 na obsazení pracovního místa vedoucí(ho) Oddělení rozvoje a strategického … Více „Výběrové řízení č. 15/2017 – vedoucí Oddělení rozvoje a strategického plánování“

Další

Aktuálně

Přerušení dodávky vody – ul. Komenského
(23.10.2017, plánovaná odstávka č.1406)


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz vsekci Přerušení dodávky vody, … Více „Přerušení dodávky vody – ul. Komenského
(23.10.2017, plánovaná odstávka č.1406)“

Přerušení dodávky vody – Bludovice
(20.10.2017, plánovaná odstávka č.1403)


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz vsekci Přerušení dodávky vody, … Více „Přerušení dodávky vody – Bludovice
(20.10.2017, plánovaná odstávka č.1403)“

Nalezený pes


Dne 16.10.2017 byl v okolí Straníku nalezen mladý pes – kříženec ridgebacka. Je umístěn v kotci za OÚ Hodslavice. Prosíme o šíření této zprávy a hledáme jeho majitele. Informace podávejte na tel. 556 750 237, nebo na mail … Více „Nalezený pes“

Veřejné projednávání bezpečnostní situace v lokalitě ulice Luční v Novém Jičíně


Dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné projednávání situace lokality ulice Luční v Novém Jičíně, které se uskuteční dne 24.10.2017 v 15:30 v Aule Městského úřadu. Cílem veřejného projednávání bude prodiskutovat stížnosti občanů na bezpečnostní … Více „Veřejné projednávání bezpečnostní situace v lokalitě ulice Luční v Novém Jičíně“

Podzimní bazárek


Pro někoho odpad, pro jiného poklad. Tak lze nazvat bazárek, který uspořádá město ve spolupráci se Střediskem volného času Fokus. Uskuteční se v sobotu 21. října od 9 do 12 hodin ve Fokusu v ulici K Nemocnici … Více „Podzimní bazárek“

Další

Tiskové zprávy

V DPS U Jičínky hořelo


V Domě s pečovatelskou službou U Jičínky v Novém Jičíně dnes v noci hořelo. Oheň vypukl v jednom z bytů. Muže, který v něm bydlel, odvezla sanita do nemocnice, kde byl ambulantně ošetřen a ještě ráno propuštěn domů. Příčinu … Více „V DPS U Jičínky hořelo“

Další

Investiční akce

Oprava mostu u České školy v Bludovicích


V rámci akce byla provedena oprava mostních závěrů, odvodnění křídel, očištění říms a úložných prahů, oprava poškozených omítek, nátěr zábradlí a doplnění svislého dopravního značení. Vynaložené náklady: cca 390 000,- Kč

Vybudování kontejnerových stání


V rámci 1.etapy byla vybudována kontejnerová stání na ulicích Suvorovova, Máchova, Lesní a Gen. Hlaďo. V rámci 2.etapy se v průběhu podzimních měsíců postaví kontejnerová stání na ulicích Vančurova, J.Hory, Dlouhá a Jeremenkova. Vynaložené náklady: 1.etapa: 90 000,- … Více „Vybudování kontejnerových stání“

Opravy místních komunikací a chodníků v Novém Jičíně v roce 2017


V Novém Jičíně a místních částech byly dokončeny celoplošné opravy místních komunikací. Byly opraveny části ulic Palackého, Máchovy, Vančurovy, Hřbitovní, Divadelní, Revoluční, Jičínské, Za Humny, dvě lokality v Žilině  a jedna ve Straníku. K větším opravám … Více „Opravy místních komunikací a chodníků v Novém Jičíně v roce 2017“

Veřejné osvětlení ul. Luční


Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení, výměnu stožárů a lamp, rekonstrukce rozvaděče. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí. Vysoutěžená cena: 630.000 Kč Termín realizace: říjen – listopad 2017

Přechod pro chodce na ul. Bohuslava Martinů – u Abácie


Jedná se o úpravu přechodu pro chodce a doplnění světel k nasvětlení přechodu. Na stavbu je vydáno stavební povolení. Předpokládaná cena: 240.000 Kč Termín realizace: v rozmezí říjen – listopad 2017

Veřejné osvětlení ul. Revoluční – Nový Jičín, Bludovice u Nového Jičína a Žilina u Nového Jičína


Předmětem zakázky je rekonstrukce nadzemního vedení veřejného osvětlení včetně výměny svítidel  a demontáže nefunkčního místního rozhlasu. Tato rekonstrukce je  realizovaná v součinnosti s rekonstrukcí podpěrných bodů NN ČEZ Distribuce, a.s., v dané lokalitě: … Více „Veřejné osvětlení ul. Revoluční – Nový Jičín, Bludovice u Nového Jičína a Žilina u Nového Jičína“

Regenerace sídliště – Nový Jičín, sídliště Bezručova – Riegrova – IV.etapa: ul. Dvořákova – Zborovská


Jedná se o IV. etapu regenerace veřejných prostranství, tentokrát v prostoru ulic Dvořákova – Zborovská v Novém Jičíně, která zahrnuje obnovu komunikací pro pěší, hřiště, opěrné zdi a schodiště, rekonstrukci veřejného osvětlení, doplnění městského … Více „Regenerace sídliště – Nový Jičín, sídliště Bezručova – Riegrova – IV.etapa: ul. Dvořákova – Zborovská“

Energetický management


Město Nový Jičín získalo z Ministerstva průmyslu a obchodu z programu EFEKT dotaci ve výši 245 tisíc Kč na „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu“. Cílem energetického managementu je systematické snižování energetické a provozní náročnosti … Více „Energetický management“

Další

Výstrahy, poruchy

Přerušení dodávky vody – ul. Komenského
(23.10.2017, plánovaná odstávka č.1406)


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz vsekci Přerušení dodávky vody, … Více „Přerušení dodávky vody – ul. Komenského
(23.10.2017, plánovaná odstávka č.1406)“

Přerušení dodávky vody – Bludovice
(20.10.2017, plánovaná odstávka č.1403)


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz vsekci Přerušení dodávky vody, … Více „Přerušení dodávky vody – Bludovice
(20.10.2017, plánovaná odstávka č.1403)“

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – Žilina
(16. a 25.10.2017 – ul. Beskydská, Na Výsluní, Okružní)


dne: 16. a 25.10.2017 od: 07:15 hod do: 19:15 hod. v lokalitě: Nový Jičín – část obce: Žilina na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.: část obce : Žilina Beskydská 22, 23, 214 Na … Více „Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – Žilina
(16. a 25.10.2017 – ul. Beskydská, Na Výsluní, Okružní)“

Přerušení dodávky vody – ul.Nerudova
(25.09.2017, plánovaná odstávka č.1362)


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz vsekci Přerušení dodávky vody, … Více „Přerušení dodávky vody – ul.Nerudova
(25.09.2017, plánovaná odstávka č.1362)“

Přerušení dodávky vody – ul.Nerudova
(18.09.2017, plánovaná odstávka č.1355)


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz vsekci Přerušení dodávky vody, … Více „Přerušení dodávky vody – ul.Nerudova
(18.09.2017, plánovaná odstávka č.1355)“

Další