Kontakt
Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Město se změnou jízdních řádů představuje novou mapu MHD

V neděli 10. prosince vstoupí v platnost nové jízdní řády veřejné dopravy. U městské hromadné dopravy dochází jen k minutovým posunům u vybraných spojů, jejich rozsah však zůstává zachován. Změn doznal jízdní řád skibusu do Beskyd, noční spoje po významných městských akcích a také oblíbená městská brožurka s jízdními řády. Nejviditelnější změnou brožurky je nová přehledná mapa MHD, kterou […]

Sál s dobrovolníky

Město poděkovalo svým dobrovolníkům

U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který se již od roku 1986 tradičně slaví 5. prosince, zástupci města společně se zástupci Charity Nový Jičín, Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek a Slezské diakonie oblasti Nový Jičín přišli poděkovat do novojičínského Klubu seniorů zhruba 50 dobrovolníkům za jejich nezištnou pomoc v roce 2023.  Odpoledne zahájil svým poděkováním starosta města […]

Workoutové prvky na hřišti

V Žilině vyrostlo nové workoutové hřiště za přispění daru firmy RWE Gas Storage

V červenci byla na ploše 180 metrů čtverečních zahájena realizace projektu workoutového hřiště v Žilině. Cílem bylo zatraktivnění areálu bývalého fotbalového minihřiště doplněním vhodných workoutových prvků pro zajištění sportovního vyžití obyvatel této místní části. S ohledem na přírodní ráz krajiny a blízkost dětského hřiště s dřevěnými herními prvky a pergolou byly cvičební prvky zhotoveny z trvanlivého […]

Smart city

Smart city

Náhled kalendáře na webu města

Město aktualizuje kalendář akcí na svých webových stránkách

Město Nový Jičín přichází s novými úpravami v kalendáři akcí na svých webových stránkách a v kalendáři akcí, který je součástí mobilní aplikace Nový Jičín v mobilu. Úpravy vycházejí z podnětů a doporučení Komise pro informační technologie Rady města. Tato aktualizace je zaměřena na zlepšení přehlednosti a usnadnění přístupu k informacím o plánovaných událostech v našem […]

Mapa se zaznačením městského mobiliáře

Město zmapovalo stav městského mobiliáře

Mobiliář města, který je součástí veřejných prostranství, nemalou měrou ovlivňuje vzhled města. Vloni si pracovníci města dali za cíl zmapovat prvky mobiliáře na veřejných prostranstvích města Nového Jičína, jako jsou lavičky, odpadkové koše, informační tabule či herní prvky do pasportu městského mobiliáře tak, aby se zjednodušila jeho inventarizace a údržba. Kromě přehledné evidence mobiliáře města […]

Pohled na město s ikonkami

Nový Jičín se zapojil do projektu realizace SMART Česko v praxi obcí a měst

Rada města dne 19.01.2022 rozhodla o zapojení města do projektu vedeného Svazem měst a obcí České republiky (dále jen „SMOČR“) „Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst“, uskutečněného díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí, prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016927. V rámci projektu jsme se […]

Aktuality

Aktuálně v našem městě

koupelna

Nabídkové řízení č. 472 – nájem bytu č. 24, ul. Trlicova 10

Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným Ulice a č.p./č.o.: Trlicova 1783/10 Číslo bytu: 24 Velikostní kategorie: 1 + 1 Celková podlahová výměra: 40,01 m2 Nadzemní podlaží: 2. nadzemní podlaží Min.nabídková výšeměsíčního nájemného: 5.001 Kč Termín prohlídky bytu: 24.01.2024 v 15:00 hodin Termín pro podání nabídky: 07.12.2023 – 29.01.2024 Bytový technik: Eva Kabuďová (tel.: 556 768 379) […]

Tančící páry

V lednu se uskuteční reprezentační ples města

Město Nový Jičín vás srdečně zve na reprezentační ples města, který se uskuteční v pátek 26. ledna od 19 hodin v hotelu Praha. Těšit se můžete na skupinu Kvatro Ostrava a moderní cimbálovou muziku Poštár. Hosty plesu budou mistři ČR v latinskoamerických tancích Petra Saksa Pístecká a Petr Kalina a sólistka Hudebního divadla Karlín a […]

Muž spravující elektrické pojistky

Technické služby hledají elektromechanika rozvodných zařízení (muž/žena)

Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, Suvorovova 909/114, Nový Jičín hledají zaměstnance na novou pozici Elektromechanik rozvodných zařízení (muž/žena). Více informací naleznete v příloze.

Záměr pronájmu nebytového prostoru MPZ 59/2023/OB

záměr pronájmu nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) nacházejícího se   v přízemí budovy č. p. 617 na ulici Sokolovská 9 v Novém Jičíně, která je součástí pozemku parc. č. st. 109/1 v k. ú. Nový Jičín–Dolní Předměstí, tvořeného 1 místností o celkové výměře 74,85 m2  za  minimální nájemné ve výši 970 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.  […]

Nabídkové řízení MPZ 60/2023

Nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor na ulici Resslova 1 v Novém Jičíně -Město Nový Jičín jako vlastník níže uvedeného majetku podle ustanovení § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje toto nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor (prostory sloužící podnikání) v  budově č.p. 1213, bytový dům, která je […]

POhled na rodiče

Poslední vítání občánků v roce 2023

Na pátém a zároveň posledním vítání občánků v letošním roce jsme včera v aule radnice přivítali 11 dětí. 7 holčiček a 4 chlapečky pozdravil starosta města Stanislav Kopecký společně s vedoucí odboru školství, kultury a sportu Oldřiškou Navrátilovou, z jejíchž rukou rodiče dětí převzali pamětní list, drobný dárek a kytičku pro maminku. Rodičům a miminkům […]

Zažijte město Nový Jičín

Prosinec 2023

Kontaktní e-mail pro zasílání akcí ve městě je akcevemestenovyjicin.cz
(provozovatel kalendáře města si vyhrazuje právo vybrat akce, které zveřejní).