Nepřehlédněte

Výběrové řízení č. 7/2018 – administrativní a technický pracovník na úseku bytovém


Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa administrativní a technický pracovník na úseku bytovém Druh práce a její charakteristika: Příprava návrhů smluv při správě majetku, dle ustálených vzorů. Příprava podkladů … Více „Výběrové řízení č. 7/2018 – administrativní a technický pracovník na úseku bytovém“

Výběrové řízení č. 6/2018 – referent VS na úseku životního prostředí


Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent veřejné správy na úseku životního … Více „Výběrové řízení č. 6/2018 – referent VS na úseku životního prostředí“

Výběrové řízení č. 4/2018 – Referent VS na úseku územního řízení a stavebního řádu


Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent veřejné správy na úseku územního … Více „Výběrové řízení č. 4/2018 – Referent VS na úseku územního řízení a stavebního řádu“

Další

Aktuálně

Zápis žáků do 1. tříd základních škol


Zápis žáků do 1. tříd základních škol zřízených městem Nový Jičín pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2018.

Zápis dětí do mateřských škol


Zápis dětí do mateřských škol zřízených městem Nový Jičín pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 3. května 2018.

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/lek příspěvkových organizací


MĚSTO NOVÝ JIČÍN, RADA MĚSTA vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/lek příspěvkových organizací: 1. Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace 2. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, … Více „Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/lek příspěvkových organizací“

Mikrogranty MAS Lašsko


MAS Lašsko vyhlašuje 4. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu projektů, které svým naplněním podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území. Celkem MAS … Více „Mikrogranty MAS Lašsko“

Tady je mi dobře a tady se bojím. Pocitové mapy ukázaly, jak se lidé ve městě cítí.


V červnu minulého roku se mohli občané zapojit do zpracování pocitových map, ve kterých mohli vyjádřit své pocity a náměty k jednotlivým částem města. Mapy byly přístupné na webových stránkách města a na Veřejném fóru, jež … Více „Tady je mi dobře a tady se bojím. Pocitové mapy ukázaly, jak se lidé ve městě cítí.“

Další

Tiskové zprávy

Nejvíce chutnala kobliha z Bílovce


Návštěvníkům masopustního jarmarku v Novém Jičíně nejvíce chutnala kobliha z bíloveckého pekařství Illík. Do anonymního hlasování se zapojilo 352 hodnotitelů. Vítězná provozovna získala keramickou mísu s poklopem ve tvaru koblihy. Soutěž o nejchutnější regionální pochutinu … Více „Nejvíce chutnala kobliha z Bílovce“

Návštěvníci masopustního jarmarku budou vybírat nejchutnější koblihu


Letošní masopust v Novém Jičíně bude provoněn koblihami. Tradiční rej masek v čele s medvědem proběhne na Masarykově náměstí v pátek 9. února a jeho součástí bude, kromě jarmarku, i pátý ročník soutěže o nejchutnější regionální pochutinu. V tomto roce … Více „Návštěvníci masopustního jarmarku budou vybírat nejchutnější koblihu“

Další

Investiční akce

Oprava mostu u České školy v Bludovicích


V rámci akce byla provedena oprava mostních závěrů, odvodnění křídel, očištění říms a úložných prahů, oprava poškozených omítek, nátěr zábradlí a doplnění svislého dopravního značení. Vynaložené náklady: cca 390 000,- Kč

Vybudování kontejnerových stání


V rámci 1.etapy byla vybudována kontejnerová stání na ulicích Suvorovova, Máchova, Lesní a Gen. Hlaďo. V rámci 2.etapy se v průběhu podzimních měsíců postaví kontejnerová stání na ulicích Vančurova, J.Hory, Dlouhá a Jeremenkova. Vynaložené náklady: 1.etapa: 90 000,- … Více „Vybudování kontejnerových stání“

Opravy místních komunikací a chodníků v Novém Jičíně v roce 2017


V Novém Jičíně a místních částech byly dokončeny celoplošné opravy místních komunikací. Byly opraveny části ulic Palackého, Máchovy, Vančurovy, Hřbitovní, Divadelní, Revoluční, Jičínské, Za Humny, dvě lokality v Žilině  a jedna ve Straníku. K větším opravám … Více „Opravy místních komunikací a chodníků v Novém Jičíně v roce 2017“

Veřejné osvětlení ul. Luční


Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení, výměnu stožárů a lamp, rekonstrukce rozvaděče. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí. Vysoutěžená cena: 630.000 Kč Termín realizace: říjen – listopad 2017

Přechod pro chodce na ul. Bohuslava Martinů – u Abácie


Jedná se o úpravu přechodu pro chodce a doplnění světel k nasvětlení přechodu. Na stavbu je vydáno stavební povolení. Předpokládaná cena: 240.000 Kč Termín realizace: v rozmezí říjen – listopad 2017

Veřejné osvětlení ul. Revoluční – Nový Jičín, Bludovice u Nového Jičína a Žilina u Nového Jičína


Předmětem zakázky je rekonstrukce nadzemního vedení veřejného osvětlení včetně výměny svítidel  a demontáže nefunkčního místního rozhlasu. Tato rekonstrukce je  realizovaná v součinnosti s rekonstrukcí podpěrných bodů NN ČEZ Distribuce, a.s., v dané lokalitě: … Více „Veřejné osvětlení ul. Revoluční – Nový Jičín, Bludovice u Nového Jičína a Žilina u Nového Jičína“

Regenerace sídliště – Nový Jičín, sídliště Bezručova – Riegrova – IV.etapa: ul. Dvořákova – Zborovská


Jedná se o IV. etapu regenerace veřejných prostranství, tentokrát v prostoru ulic Dvořákova – Zborovská v Novém Jičíně, která zahrnuje obnovu komunikací pro pěší, hřiště, opěrné zdi a schodiště, rekonstrukci veřejného osvětlení, doplnění městského … Více „Regenerace sídliště – Nový Jičín, sídliště Bezručova – Riegrova – IV.etapa: ul. Dvořákova – Zborovská“

Energetický management


Město Nový Jičín získalo z Ministerstva průmyslu a obchodu z programu EFEKT dotaci ve výši 245 tisíc Kč na „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu“. Cílem energetického managementu je systematické snižování energetické a provozní náročnosti … Více „Energetický management“

Další

Výstrahy, poruchy

Další