Upozornění:
Starší obsah z původních stránek města je na tyto nové stránky města v současné době postupně upravován a doplňován. Děkujeme za pochopení.

Nepřehlédněte

Anketa – přidělení nádob na tříděný a biologicky rozložitelný odpad

Město v rámci snižování množství směsných komunálních odpadů ukládaných na skládky a související podpoře separace odpadů, zvažuje možnost pořízení individuálních shromažďovacích prostředků. Nádoby na separovaný odpad (plast, papír) a biologicky rozložitelný … Více „Anketa – přidělení nádob na tříděný a biologicky rozložitelný odpad“

Další

Aktuálně

Další

Tiskové zprávy

Další

Investiční akce

Veřejné osvětlení na ul. Divadelní a Husova v okolí budovy Beskydského divadla v Novém Jičíně

Odbor majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín chystá rekonstrukci již nevyhovujícího veřejného osvětlení včetně výměny sloupů a svítidel v okolí budovy Beskydského divadla. Územní rozhodnutí bylo již vydáno, probíhá … Více „Veřejné osvětlení na ul. Divadelní a Husova v okolí budovy Beskydského divadla v Novém Jičíně“

Další

Výstrahy, poruchy

Smogová situace

Na území Moravskoslezského kraje byla vyhlášena smogová situace. Doporučení, jak se chovat v době smogové situace podle Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/smogova-situace-co-muzeme-udelat Aktuální stav znečišťujících látek: http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/ovzdusi-v-regionech/moravskoslezsky

Další