Nepřehlédněte

Výběrové řízení č. 13/2017 – referent VS na úseku investic města


Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent(ka) veřejné správy na úseku investic … Více „Výběrové řízení č. 13/2017 – referent VS na úseku investic města“

Další

Aktuálně

Nový Jičín má svůj med


Nový Jičín má svůj vlastní městský med. V červnu pracovníci odboru životního prostřední novojičínské radnice umístili do lesoparku na Skalkách včelník s přibližně 150 tisíci včel a nyní proběhlo medobraní. První snůška přinesla asi … Více „Nový Jičín má svůj med“

Dotace na podporu komunitních center a na začleňování sociálně vyloučených osob


MAS Lašsko vyhlásila první výzvu v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) v rámci opatření sociální služby, sociální začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra: Výzva běží od 7. 8. 2017 do 2. 10. 2017, 12:00 hodin V rámci výzvy … Více „Dotace na podporu komunitních center a na začleňování sociálně vyloučených osob“

Přerušení dodávky vody – ul.Hoblíkova a část ul.Žižkové (plánovaná odstávka č.1328)


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz vsekci Přerušení dodávky vody, … Více „Přerušení dodávky vody – ul.Hoblíkova a část ul.Žižkové (plánovaná odstávka č.1328)“

Další

Tiskové zprávy

Nový Jičín má svůj med


Nový Jičín má svůj vlastní městský med. V červnu pracovníci odboru životního prostřední novojičínské radnice umístili do lesoparku na Skalkách včelník s přibližně 150 tisíci včel a nyní proběhlo medobraní. První snůška přinesla asi … Více „Nový Jičín má svůj med“

Fokus má nového ředitele


Středisko volného času Fokus Nový Jičín má nového ředitele. Rada města Nový Jičín na základě výsledku výběrového řízení jmenovala do této funkce Michala Podžorného z Kopřivnice. Nový ředitel začne ve SVČ Fokus pracovat … Více „Fokus má nového ředitele“

Další

Investiční akce

Veřejné osvětlení ul. Revoluční – Nový Jičín, Bludovice u Nového Jičína a Žilina u Nového Jičína


Předmětem zakázky je rekonstrukce nadzemního vedení veřejného osvětlení včetně výměny svítidel  a demontáže nefunkčního místního rozhlasu. Tato rekonstrukce je  realizovaná v součinnosti s rekonstrukcí podpěrných bodů NN ČEZ Distribuce, a.s., v dané lokalitě: … Více „Veřejné osvětlení ul. Revoluční – Nový Jičín, Bludovice u Nového Jičína a Žilina u Nového Jičína“

Regenerace sídliště – Nový Jičín, sídliště Bezručova – Riegrova – IV.etapa: ul. Dvořákova – Zborovská


Jedná se o IV. etapu regenerace veřejných prostranství, tentokrát v prostoru ulic Dvořákova – Zborovská v Novém Jičíně, která zahrnuje obnovu komunikací pro pěší, hřiště, opěrné zdi a schodiště, rekonstrukci veřejného osvětlení, doplnění městského … Více „Regenerace sídliště – Nový Jičín, sídliště Bezručova – Riegrova – IV.etapa: ul. Dvořákova – Zborovská“

Energetický management


Město Nový Jičín získalo z Ministerstva průmyslu a obchodu z programu EFEKT dotaci ve výši 245 tisíc Kč na „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu“. Cílem energetického managementu je systematické snižování energetické a provozní náročnosti … Více „Energetický management“

Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky Měšťanského domu zv. Stará pošta


Město Nový Jičín a Městské kulturní středisko, p.o. chystá stavební opravy a repase jednotlivých částí objektu tzv. Staré pošty, kulturní památky stojící v MPR – obnova fasády včetně klempířským prvků a jejich nátěru, nátěr krovů … Více „Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky Měšťanského domu zv. Stará pošta“

Další

Výstrahy, poruchy

Přerušení dodávky vody – ul.Hoblíkova a část ul.Žižkové (plánovaná odstávka č.1328)


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz vsekci Přerušení dodávky vody, … Více „Přerušení dodávky vody – ul.Hoblíkova a část ul.Žižkové (plánovaná odstávka č.1328)“

Přerušení dodávky vody – ul. Vančurova (plánovaná odstávka č.1320)


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz vsekci Přerušení dodávky vody, … Více „Přerušení dodávky vody – ul. Vančurova (plánovaná odstávka č.1320)“

Vodovodní havárie 19.7.2017


V prvním patře budovy Městského úřadu Nový Jičín na ulici Divadelní 1 došlo k vodovodní havárii. Z tohoto důvodu může být omezen provoz na těchto odborech: odbor sociálních věcí, odbor bytový a odbor správních činností. … Více „Vodovodní havárie 19.7.2017“

Přerušení dodávky vody


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti. Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz … Více „Přerušení dodávky vody“

Další