Aktuálně

Výzva k podávání žádostí pro aktualizaci Sítě sociálních služeb města Nový Jičín


Rada města Nový Jičín vyzývá v souladu s čl. 2 bodem 1.2.  Zásad pro aktualizaci Sítě sociálních služeb města Nový Jičín (schválených usnesením zastupitelstvem města č. 487/21/2018 ze dne 8.3.2018  (dále jen „Zásady“) … Více „Výzva k podávání žádostí pro aktualizaci Sítě sociálních služeb města Nový Jičín“

Baby a senior taxi


Od dubna 2018 zavádí město Nový Jičín novou službu – baby a senior taxi. Senior taxi je pro občany od 65let věku a držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P. Baby taxi je pro … Více „Baby a senior taxi“

Nabídka pronájmu volných nebytových prostor a části pozemku v areálu „Skalky“


Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo nám. 32/20, 741 01 Nový Jičín, zastoupené panem Petrem Orságem, ředitelem, nabízí k pronájmu k účelu podnikání nebytové prostory v areálu amfiteátru „Skalky“ v Novém … Více „Nabídka pronájmu volných nebytových prostor a části pozemku v areálu „Skalky““

Konzultační den pro podnikatele


Regionální kancelář API, agentury CzechInvest a CzechTrade za podpory Městského úřadu Nový Jičín připravily pro začínající i stávající podnikatele 27. března od 9:00 do 14:00 hodin na radnici konzultační den. Cílem bude seznámit přítomné … Více „Konzultační den pro podnikatele“

Cyklistická sezóna začíná


Nový Jičín připravuje pro občany akce zaměřené na cyklistiku, v dubnu proběhne již tradiční Jarní cyklojízda, kterou se otevírá po zimě cyklostezka Koleje a v květnu se cyklisté mohou těšit na soutěž Do práce na kole. „V … Více „Cyklistická sezóna začíná“

Společné prohlášení Města Nového Jičína a společnosti innogy k petici „Za zachování zeleně na sídlištích v Novém Jičíně“


Zástupci novojičínské radnice a společnosti innogy se dohodli na kompromisu ohledně kácení stromů v blízkosti plynovodů na území města. To vloni na podzim, v souladu se zákonem, ohlásila energetická společnost a padnout k zemi mělo 84 vzrostlých dřevin. … Více „Společné prohlášení Města Nového Jičína a společnosti innogy k petici „Za zachování zeleně na sídlištích v Novém Jičíně““

Další

Tiskové zprávy

Nejvíce chutnala kobliha z Bílovce


Návštěvníkům masopustního jarmarku v Novém Jičíně nejvíce chutnala kobliha z bíloveckého pekařství Illík. Do anonymního hlasování se zapojilo 352 hodnotitelů. Vítězná provozovna získala keramickou mísu s poklopem ve tvaru koblihy. Soutěž o nejchutnější regionální pochutinu … Více „Nejvíce chutnala kobliha z Bílovce“

Další

Investiční akce

Oprava mostu u České školy v Bludovicích


V rámci akce byla provedena oprava mostních závěrů, odvodnění křídel, očištění říms a úložných prahů, oprava poškozených omítek, nátěr zábradlí a doplnění svislého dopravního značení. Vynaložené náklady: cca 390 000,- Kč

Vybudování kontejnerových stání


V rámci 1.etapy byla vybudována kontejnerová stání na ulicích Suvorovova, Máchova, Lesní a Gen. Hlaďo. V rámci 2.etapy se v průběhu podzimních měsíců postaví kontejnerová stání na ulicích Vančurova, J.Hory, Dlouhá a Jeremenkova. Vynaložené náklady: 1.etapa: 90 000,- … Více „Vybudování kontejnerových stání“

Opravy místních komunikací a chodníků v Novém Jičíně v roce 2017


V Novém Jičíně a místních částech byly dokončeny celoplošné opravy místních komunikací. Byly opraveny části ulic Palackého, Máchovy, Vančurovy, Hřbitovní, Divadelní, Revoluční, Jičínské, Za Humny, dvě lokality v Žilině  a jedna ve Straníku. K větším opravám … Více „Opravy místních komunikací a chodníků v Novém Jičíně v roce 2017“

Veřejné osvětlení ul. Luční


Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení, výměnu stožárů a lamp, rekonstrukce rozvaděče. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí. Vysoutěžená cena: 630.000 Kč Termín realizace: říjen – listopad 2017

Přechod pro chodce na ul. Bohuslava Martinů – u Abácie


Jedná se o úpravu přechodu pro chodce a doplnění světel k nasvětlení přechodu. Na stavbu je vydáno stavební povolení. Předpokládaná cena: 240.000 Kč Termín realizace: v rozmezí říjen – listopad 2017

Veřejné osvětlení ul. Revoluční – Nový Jičín, Bludovice u Nového Jičína a Žilina u Nového Jičína


Předmětem zakázky je rekonstrukce nadzemního vedení veřejného osvětlení včetně výměny svítidel  a demontáže nefunkčního místního rozhlasu. Tato rekonstrukce je  realizovaná v součinnosti s rekonstrukcí podpěrných bodů NN ČEZ Distribuce, a.s., v dané lokalitě: … Více „Veřejné osvětlení ul. Revoluční – Nový Jičín, Bludovice u Nového Jičína a Žilina u Nového Jičína“

Regenerace sídliště – Nový Jičín, sídliště Bezručova – Riegrova – IV.etapa: ul. Dvořákova – Zborovská


Jedná se o IV. etapu regenerace veřejných prostranství, tentokrát v prostoru ulic Dvořákova – Zborovská v Novém Jičíně, která zahrnuje obnovu komunikací pro pěší, hřiště, opěrné zdi a schodiště, rekonstrukci veřejného osvětlení, doplnění městského … Více „Regenerace sídliště – Nový Jičín, sídliště Bezručova – Riegrova – IV.etapa: ul. Dvořákova – Zborovská“

Energetický management


Město Nový Jičín získalo z Ministerstva průmyslu a obchodu z programu EFEKT dotaci ve výši 245 tisíc Kč na „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu“. Cílem energetického managementu je systematické snižování energetické a provozní náročnosti … Více „Energetický management“

Další

Výstrahy, poruchy

Další