Kontakt

Na základě § 6 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, vypracoval Městský úřad Nový Jičín  „Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí realizované při poskytování sociálně-právní ochrany“.

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany.

Poslední aktualizace dokumentu proběhla 1.1.2023

 

Přílohy