Kontakt

Žádosti o vydání cestovního pasu přijaté MěÚ Nový Jičín

  • do dne 28.06.2024 jsou vyřízené, CP připraveny k vyzvednutí
  • ode dne 29.06.2024 jsou nevyřízené

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, přijaté MěÚ Nový Jičín

  • do dne 27.06.2024 jsou vyřízené, OP připravené k předání
  • ode dne 28.06.2024 jsou nevyřízené

Při převzetí občanského průkazu je občan povinen prokázat svou totožnost, ověřit správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověřit funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu a může zadat bezpečnostní osobní kód (slouží k autentizaci držitele při fyzickém prokázání totožnosti, dále jen BOK). Skládá se z nejméně 4 a nejvíce 10 čísel, občan se jej sám zvolí.

Pokud občan chce využívat elektronickou část občanského průkazu, musí si při převzetí občanského průkazu zvolit identifikační osobní kód (slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele při komunikaci s veřejnou správou, dále jen IOK) a deblokační osobní kód (slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu, dále jen DOK). Oba kódy se skládají z nejméně 4 a nejvíce 10 čísel, občan si je sám zvolí.

Po dobu platnosti občanského průkazu lze všechny osobní kódy změnit. Změnu BOK lze provést s využitím elektronické identifikace a zvláštní elektronické aplikace umožňující dálkový přístup nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Změnu IOK a DOK lze provést s využitím zvláštní elektronické aplikace nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

BOK, IOK a DOK při převzetí nezadává:

  • občan mladší 15 let,
  • občan, kterému brání zadat kód překážka těžko překonatelná,
  • občan, který je omezen ve způsobilosti k právním úkonům.

Pro využívání elektronické části občanského průkazu pro kontakt s veřejnou správou je nezbytné, aby si občan na vlastní náklady pořídil externí USB čtečku karet (kontaktní nebo bezkontaktní) nebo měl k dispozici interní čtečku karet. Elektronickou identifikaci občané využijí pro elektronické přihlašování k online službám např. České správy sociálního zabezpečení, finanční správy, pro služby aplikace CzechPOINT#home a další služby veřejné správy přes portál veřejné správy dostupný na webových stránkách www.portal.gov.cz

Pro využívání elektronické části OP je nezbytné stáhnout si do počítače aplikaci  eObčanka z webové stránky http://www.info.eidentita.cz/eop.