Kontakt

Na území města Nový Jičín se v současné době nachází 1 dům s byty pro seniory a se startovacími byty speciálními.

Žádosti o přidělění bytu zvláštního určení přijímá odbor bytový Městského úřadu Nový Jičín, kancelář č. 102, kde si lze taktéž příslušný formulář žádosti vyzvednout.

Kontaktní osoba: Iveta Palátová, +420 556 768 371, iveta.palatova@novyjicin.cz


Dům s byty pro seniory a se startovacími byty speciálními, U Jičínky
adresa: U Jičínky 2007/25, 74101 Nový Jičín