Kontakt

Vila Ferdinanda Czeicznera

Areál vilyHusova ulice č. or. 2, č. p. 1151č. parcely 600 st., 40 o. p., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Areál sestává z vily, zahrady, ohradní zdi, kašny, tří hospodářských budov a souboru váz. Bývalá vila Ferdinanda Czeicznera byla vybudována roku 1910 podle plánů Josefa Bluma. Stavba je odvozena z tradiční zámecké kompozice....

Více informací...

Bývalý krajský soud

Komplex budov státní správy č. r. 8-10303 (ÚSKP)(dříve objekt krajského soudu a okresního hejtmanství),Divadelní ulice, č. or. 1, č. p. 139, Tyršova ulice, č. or. 7, č. p. 879)č. parcely 456/1, 491 st., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Několikakřídlý rozsáhlý komplex vesměs dvoupatrových novorenesančních budov, které byly součástí většího urbanistického celku za prostorem...

Více informací...

Měšťanský dům, tzv. Stará pošta

Měšťanský dům č. r. 8-3343 tzv. Stará poštanáměstí T. G. Masaryka č. or. 20, č. p. 32 č. parcely 101 st., k. ú. Nový Jičín - Město Dvoupatrový renesanční dům v řadové zástavbě severovýchodní fronty náměstí. Objekt s dvoupodlažními arkádovými lodžiemi v prvním a druhém patře představuje zcela ojedinělý příklad vyspělé renesanční architektury v měšťanském...

Více informací...

Hotel Praha

Nový Jičín, Nový Jičín, Lidická č. p. 128/6památková ochrana: KP, PR(OP)číslo ÚSKP: 49446/8-3965 Nejreprezentativnější stavba z konce 19. století v Novém Jičíně, budova dříve zvaná Heinrichshof, byla postavena v secesním stylu. Budova oživila ulici spojující třídu významných veřejných budov na Okružní třídě a ulici Divadelní (budova krajského soudu, okresního hejtmanství, Spolkového domu – dnešní Beskydské divadlo aj.)...

Více informací...

Soubor vil Augustýna a Jana Hückela

Revoluční ulice č. or. 46, 48, č. p. 857, 543 č. parcely 480, 481/2 st., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Dvojice přepychových rodinných sídel podnikatelů Hückelových, společníků kloboučnické firmy J. J. Hückel's Söhne. Světoznámá továrna byla po r. 1945 znárodněna, přejmenována na TONAK a spolu s rodinnými vilami přešla do vlastnictví státu. Soubor...

Více informací...

Vila Hugo Hückela

Vila Hugo Hückela č. r. 10583 (ÚSKP)Revoluční ulice č. or. 50, č. p. 961 č. parcely 534 st., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Jednopatrová volně stojící vila z přelomu 19. a 20. století umístěná v parkově upravené zahradě. Objekt nepravidelného půdorysu je zastřešen valbovými a zvalbenými střechami s množstvím menších vikýřů. Severovýchodní vstupní...

Více informací...

Vila Hanse Hückela

Vila Hanse Hückela č. r. 10586 (ÚSKP)Revoluční ulice č. or. 56, č. p. 1032 č. parcely 565 st., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Volně stojící dvoupatrová vila z počátku 20. století situovaná na terénní vlně v upravené zahradě. Hmota stavby nepravidelného členitého půdorysu je zastřešena sedlovými, zvalbenými a pultovými střechami. Východní průčelí je...

Více informací...

Radnice

Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičínparc. č. 132/1, k. ú. Nový Jičín - město V jádře renesanční stavba z poč. 16. stol. Na radnici upravena v r. 1661. V r. 1881 přestavěna a upravena fasáda v pseudogotickém slohu. V letech 1929–30 přestavba v necitlivém moderním slohu s nádechem renesance. Objekt radnice má pravděpodobně prapůvod...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 45, zv. Laudonův dům

Měšťanský dům č. r. 8-3350náměstí T. G. Masaryka č. or. 29, č. p. 45(Žerotínova č. or. 1, č. p. 45)č. parcely 29/1 st., k. ú. Nový Jičín - Město Rozsáhlý dvoupatrový objekt v nárožní poloze ukončuje řadovou zástavbu jihovýchodní strany náměstí. Hlavní šestiosé průčelí je obráceno do náměstí, v přízemí se otevírá třemi oblouky valeně...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 2 a 3

Měšťanský dům č. r. 3333 náměstí T. G. Masaryka č. or. 2, č. p. 2, č. or. 3, č. p. 3č. parcely 130, 131 st., k. ú. Nový Jičín Dva dvoupatrové domy v řadové zástavbě jihozápadní strany náměstí jsou dispozičně spojené v jeden celek úpravou z přelomu 20. a 30. let 20. století.Dům č. p....

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 4 a 5

Měšťanský dům č. r. 8-3334náměstí T. G. Masaryka č. or. 4, č. p. 4, č. or. 5, č. p. 5(Úzká č. or. 17, č. p. 5)č. parcely 128, 129 st., k. ú. Nový Jičín - Město Jedná se o původně dva renesanční domy v řadové zástavbě jihozápadní strany náměstí sjednocené velkorysou úpravou z poslední čtvrtiny...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 6

Měšťanský dům č. r. 8-3335 náměstí T. G. Masaryka č. or. 6, č. p. 6 (Úzká č. or. 15, č. p. 2001)č. parcely 127/1, 127/2 st., k. ú. Nový Jičín - Město V jádru renesanční objekt se čtyřosou fasádou z poslední čtvrtiny 18. století je situován v řadové zástavbě jihozápadní strany náměstí. Jednopatrový dům s...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 7

Měšťanský dům č. r. 8-3336náměstí T. G. Masaryka č. or. 7, č. p. 7(Úzká č. or. 13, č. p. 2012)č. parcely 126/1, 126/2 st., k. ú. Nový Jičín - Město V jádru renesanční dům s pozdně empírovou fasádou situovaný v řadové zástavbě jihozápadní fronty náměstí. Jednopatrový objekt s druhým atikovým patrem a podloubím ná tříosou...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 8

Měšťanský dům č. r. 8-3337 náměstí T. G. Masaryka č. or. 8, č. p. 8č. parcely 125 st., k. ú. Nový Jičín - Město Jednoposchoďový nárožní dům, ukončující řadovou zástavbu jihozápadní fronty náměstí. V jádru renesanční objekt s podloubím je do náměstí obrácen pětiosou novorenesanční fasádou. Přízemí se otevírá dvěma stlačenými oblouky podloubí zvýrazněnými štukovou...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 9

Měšťanský dům č. r. 8-3351Havlíčkova ulice č. or. 1, č. p. 9č. parcely 124 st., k. ú. Nový Jičín - Město Nárožní jednopatrový dům hloubkové dispozice se sedlovou střechou s hřebenem kolmým k průčelí, v jádru renesanční stavba z konce 16. století, částečně klasicistně přestavěná na konci 18. století a upravovaná v průběhu 20. století.Dům...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 15

Měšťanský dům č. r. 8-3338 náměstí T. G. Masaryka č. or. 9, č. p. 15 (Resslova č. or. 9, č. p. 15)č. parcely 118 st., k. ú. Nový Jičín - Město Dvoupatrový objekt renesančního původu v řadové zástavbě severozápadní strany náměstí. Pravidelně pětiosá fasáda z 19. stol. je v přízemí otevřena dvěma půlkruhovými oblouky podloubí...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 17

Měšťanský dům č. r. 8-3339náměstí T. G. Masaryka č. or. 12, č. p. 17(Resslova č. or. 5, č. p. 17)č. parcely 116 st., k. ú. Nový Jičín - Město Dvoupatrový původně renesanční objekt je situován ve středu severozápadní strany náměstí. Dům v řadové zástavbě má novobarokně doplněnou pětiosou fasádu, která se v přízemí otevírá dvěma...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 22

Měšťanský dům č. r. 8-3359ulice 5. května č. or. 8, č. p. 22č. parcely 111/1 st., k. ú. Nový Jičín - Město(Kostelní ulice č. or. 6, č. p. 22č. parcely 111/2 st., k. ú. Nový Jičín - Město) Řadový jednopatrový, v zadní části dvoupatrový dům stojící v ulici, která vedla od Dolní brány k severovýchodnímu...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 24

Měšťanský dům č. r. 8-3360ulice 5. května č. or. 4, č. p. 24č. parcely 109/1 st., k. ú. Nový Jičín - Město(Kostelní ulice č. or. 8, č. p. 24č. parcely 109/2 st., k. ú. Nový Jičín - Město) Řadový dvoupodlažní dům s atikovým patrem, v jádru renesanční stavba z konce 16. století, upravovaná v 18....

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 25

Měšťanský dům č. r. 8-3361ulice 5. května č. or. 2, č. p. 25č. parcely 108 st., k. ú. Nový Jičín - Město(Jungmannova ulice č. or. 1, č. p. 25č. parcely 108 st., k. ú. Nový Jičín - Město) Nárožní jednopatrový dům, v jádru renesanční z konce 16. století, přestavěný klasicistně na přelomu 18. a 19....

Více informací...

Městský dům č. p. 26

Městské domy č. r. 8-3340náměstí T. G. Masaryka č. or. 15, č. p. 26(Jungmannova č. or. 2, č. p. 26)č. parcely 107 st., k. ú. Nový Jičín - Město Velký nárožní objekt ukončuje řadovou zástavbu severovýchodní fronty náměstí. Složitý stavební vývoj na široké parcele (původně zřejmě dvě středověká městiště) dokumentují čtyři v podstatě samostatné objekty,...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 27

Měšťanský dům č. r. 8-3341náměstí T. G. Masaryka č. or. 16, č. p. 27(Kostelní č. or. 16, č. p. 2015, Kostelní č. or. 14, č. p. 27)č. parcely 106/1, 106/2 st., k. ú. Nový Jičín - Město Dvoupatrový v jádru renesanční dům v řadové zástavbě severovýchodní fronty náměstí. Pětiosé průčelí z r. 1866 se v...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 28

Měšťanský dům č. r. 8-3342 náměstí T. G. Masaryka č. or. 17, č. p. 28 (Kostelní č. p. 2022, č. or. 18) č. parcely 105/1, 105/2 st., k. ú. Nový Jičín - Město Jednopatrový v jádru renesanční dům v řadové zástavbě severovýchodní fronty náměstí. Novorenesanční fasáda se v přízemí otevírá dvěma půlkruhovými oblouky podloubí. Patro...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 33

Měšťanský dům č. r. 3344náměstí T. G. Masaryka č. or. 21, č. p. 33(Kostelní č. or. 28, č. p. 33)č. parcely 100/1, 100/2 st., k. ú. Nový Jičín - Město Jednoposchod'ový v jádru renesanční dům v řadové zástavbě severovýchodní fronty náměstí. Pětiosá klasicistní fasáda se slepým atikovým patrem se do náměstí otevírá dvěma oblouky podloubí....

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 34

Měšťanský dům č. r. 3345náměstí T. G. Masaryka č. or. 22, č. p. 34(Kostelní č. or. 30, č. p. 34)č. parcely 99 st., k. ú. Nový Jičín - Město V jádru renesanční jednopatrový dům ukončuje zástavbu na severovýchodní straně náměstí. Jeho klasicistně upravené tříosé průčelí se v přízemí otevírá dvěma oblouky podloubí, nesenými římsami hranolových...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 35

Měšťanský dům č. r. 8-3368Dobrovského ulice č. or. 1, č. p. 35č. parcely 19 st., k. ú. Nový Jičín - Město Nárožní dvoupodlažní dům s půdním polopatrem je v jádru renesanční stavbou z poslední třetiny 16. století, přestavěná klasicistně na konci 18. století. Pseudorenesanční úprava fasády a půdní polopatro pochází z 80. let 19. století....

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 36

Měšťanský dům č. r. 8-3369Dobrovského ulice č. or. 3, č. p. 36 č. parcely 20 st., k. ú. Nový Jičín - Město Městský řadový jednopatrový dům s renesančním jádrem z 2. poloviny 16. století, upravovaný na konci 18. století. Fasáda pochází z počátku 20. století, střecha a půdní patro bylo přistavěno roku 1934. Průčelí je...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 37

Měšťanský dům 8-3370Dobrovského ulice č. or. 5, č. p. 37 č. parcely 21 st., k. ú. Nový Jičín - Město Jednopatrový řadový dům s renesančním jádrem z konce 16. století, upravovaný zřejmě po požáru města v poslední čtvrtině 18. století. Fasáda a půdní patro pochází z 1. třetiny 19. století. Průčelí je čtyřosé, horizontálně členěné...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 38

Měšťanský dům 8-3371Dobrovského ulice č. or. 7, č. p. 38 č. parcely 22 st., k. ú. Nový Jičín - Město Jednoposchoďový nárožní dům, ustupující o šíři podloubí za uliční čáru Dobrovského ulice. V jádru barokní stavba, vybudovaná na místě staršího, pravděpodobně polodřevěného domu, upravovaná klasicistně na konci 18. století a přestavěná v roce 1892. Střecha...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 40

Měšťanský dům č. r. 3346 náměstí T. G. Masaryka č. or. 24, č. p. 40 (Žerotínova č. or. 11, č. p. 546) č. parcely 24/1, 24/2 st., k. ú. Nový Jičín - Město Dvoupatrový původně renesanční dům s podloubím a klasicistně upravenou fasádou. Objekt je situován v řadové zástavbě jihovýchodní strany náměstí.Přízemí se otevírá dvěma...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 41

Měšťanský dům č. r. 8-3347náměstí T. G. Masaryka č. or. 25, č. p. 41(Žerotínova č. or. 9, č. p. 41)č. parcely 25 st., k. ú. Nový Jičín - Město V jádru renesanční právovárečný dům situovaný v řadové zástavbě jihovýchodní strany náměstí. Novorenesanční pravidelně petiosé dvoupatrové průčelí se do náměstí otevírá dvěma arkádami podloubí nesenými hranolovými...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 42

Měšťanský dům č. r. 8-3348náměstí T. G. Masaryka č. or. 26, č. p. 42(Žerotínova č. or. 7, č. p. 234)č. parcely 26/1, 26/2 st., k. ú. Nový Jičín - Město V jádru pozdně renesanční dům z počátku 17. století, situovaný v řadové zástavbě jihovýchodní strany náměstí. Pravidelně pětiosá dvoupatrová fasáda je v přízemí otevřena dvěma...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 44

Měšťanský dům č. r. 8-3349náměstí T. G. Masaryka č. or. 28, č. p. 44č. parcely 28 st., k. ú. Nový Jičín - Město Řadový jednopatrový objekt s půdním pseudopatrem. V jádru renesanční stavba z doby kolem r. 1600 má pozdně barokní tříosé průčelí. Fasáda je v přízemí prolomena dvěma půlkruhovými arkádami podloubí, patra oddělená kordonovou...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 49

Měšťanský dům č. r. 8-3353 ulice 28. října č. or. 8, č. p. 49 č. parcely 33 st., k. ú. Nový Jičín - Město Řadový dvoupatrový dům, stojící v ulici, která vedla od Horní brány k jihozápadnímu rohu náměstí, v jádru renesanční stavba z konce 16. století, vybudovaná na místě staršího, patrně dřevěného objektu. První...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 50

Měšťanský dům č. r. 8-3354ulice 28. října č. or. 10, č. p. 50č. parcely 34 st., k. ú. Nový Jičín - Město Řadový dvoupodlažní dům, stojící v ulici, která vedla od Horní brány k jihozápadnímu rohu náměstí, vybudovaný v roce 1583 erbovním měštanem Petrem Scheitenhauerem z Fulneka na místě domu vladyků z Kadaně. Z původního...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 52

Měšťanský dům 8-3356 ulice 28. října č. or. 14, č. p. 52 č. parcely 35 st., k. ú. Nový Jičín - Město Řadový dvouposchoďový dům, stojící nedaleko zámku, v ulici, která vedla od Horní brány k jihozápadnímu rohu náměstí. V pravé části domu, zřejmě na místě původní, snad pozdněgotické brány je průjezd, ústící na první...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 53

Měšťanský dům č. r. 8-3357ulice 28. října č. or. 16, č. p. 53č. parcely 36 st., k. ú. Nový Jičín - Město Trojkřídlý dům stojící původně při Horní bráně městských hradeb, objekt se složitým stavebním vývojem. Jeho nejstarší částí (snad kromě sklepů) je patrně přízemí levého křídla s dochovanÝm pozdně gotickÝm portálem. Hypoteticky lze usuzovat,...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 55

Měšťanský dům č. r. 8-3358ulice 28. října č. or. 7, č. p. 55č. parcely 3 st., k. ú. Nový Jičín - Město Řadový jednopatrový dům z konce 16. století, stojící původně u Horní brány, v ulici, která vede k jihozápadnímu rohu náměstí. Přízemí domu je renesanční, patrně s dílčími barokními úpravami, patro a průčelí pochází...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 60

Měšťanský dům č. r. 8-3372Žerotínova ulice č. or. 8, č. p. 60 č. parcely 8 st., k. ú. Nový Jičín - Město Řadový jednopatrový dům, stojící na úzké gotické parcele při jižní straně hradeb, v jádru pravděpodobně renesanční stavba z přelomu 16. a 17. století, přestavěná klasicistně na konci 18. století. Dům si zachoval původní...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 61

Měšťanský dům č. r. 8-3373Žerotínova ulice č. or. 10, č. p. 61 č. parcely 9 st., k. ú. Nový Jičín - Město Řadový dvoupodlažní dům, stojící na úzké gotické parcele při jižní straně hradeb, s dochovanou původní orientací valbové střechy s hřebenem kolmým k průčelí. Dům byl vybudován na místě starší dřevěné stavby v polovině...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 62

Měšťanský dům č. r. 8-3374 (cechovní dům soukeníků)Žerotínova ulice č. or. 12, č. p. 62 č. parcely 10 st., k. ú. Nový Jičín - Město Řadový jednopatrový dům z poloviny 17. století, v podstatě ještě renesančně cítěná raně barokní stavba s klasicistním průčelím a patrem přistavěným roku 1805. Tříosé průčelí horizontálně člení kordonová římsa, v...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 63

Měšťanský dům č. r. 8-3375Žerotínova ulice č. or. 14, č. p. 63 č. parcely 11 st., k. ú. Nový Jičín - Město Řadový dvoupodlažní dům s arkádovým patrem, vybudovaný na dvou gotických parcelách při jižní straně městských hradeb. Dům je v jádru renesanční, vybudovaný patrně na přelomu 16. a 17. století, zadní část domu byla...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 64

Měšťanský dům č. r. 8-3376Žerotínova ulice č. or. 16, č. p. 64 č. parcely 12 st., k. ú. Nový Jičín - Město Řadový klasicistní dvoupodlažní dům z počátku 19. století s atikovým patrem, vybudovaný na místě starší, pravděpodobně renesanční stavby. Průčelí je tříosé, horizontálně členěné kordonovými a průběžnými parapetními římsami, završené kladím s nízkým pravoúhlým...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 69

Trojice domů č. r. 8-3363Kostelní ulice č. or. 41, č. p. 69č. parcely 98/2 st., k. ú. Nový Jičín - Město Kostelní ulice č. p. 193,č. parcely 98/1 st., k. ú. Nový Jičín - Město Sokolovská ulice č. or. 30, č. p. 69č. parcely 223 st., k. ú. Nový Jičín - Dolní předměstí Objekt se

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 70

Měšťanský dům č. r. 8-3364Kostelní ulice č. or. 39, č. p. 70č. parcely 97 st., k. ú. Nový Jičín - Město Jednopatrový dům v řadové zástavbě boční ulice. Průčelí s posecesní úpravou dvouosé, resp. v patře tříosé, horizontálně členěné soklem, kordonovou a korunní profilovanou římsou. První patro se středním slepým oknem je doplněno plochými vesměs...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 77

Měšťanský dům č. or. 25Kostelní č. or. 25, č. p. 77č. parcely 90 st., k. ú. Nový Jičín - Město Jednopatrový dům renesančního původu v řadové zástavbě je štítovou stranou orientován do ulice. Původně tříosá fasáda horizontálně členěná pískovcovým soklem a profilovanou korunní římsou byla završena volutovým štítem s trojúhelným nástavcem. V přibližném středu přízemí byl...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 78

Měšťanský dům č. r. 8-3366Kostelní ulice č. or. 23, č. p. 78č. parcely 89 st., k. ú. Nový Jičín - Město Řadový dvoupodlažní dům, vybudovaný na místě starší, zřejmě dřevěné stavby po požáru Kostelní ulice v roce 1643, upravovaný patrně v 18. století a přestavěný na počátku 19. století. Dílčí stavební úpravy, které narušily původní,...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 79

Měšťanský dům č. r. 8-3367Kostelní ulice č. or. 21, č. p. 79 č. parcely 88 st., k. ú. Nový Jičín - Město Řadový dvoupodlažní dům s půdním polopatrem, vybudovaný na místě starší, zřejmě dřevěné stavby po požáru Kostelní ulice v r. 1643, upravovaný pravděpodobně v průběhu 18. století a přestavěný na počátku 19. století. Patro...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 91

Měšťanský dům č. r. 8-3378Křižíkova ulice č. or. 7, č. p. 91 č. parcely 77 st., k. ú. Nový Jičín - Město Přízemní dvoukřídlý dům šířkové dispozice s půdním polopatrem, vybudovaný v polovině 17. století na místě starší, patrně dřevěné stavby a přestavěný v baroku. Dílčí úpravy (např. přístavba krátkého dvorního křídla a půdní polopatro)...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 92

Měšťanský dům č. r. 8-3379Křižíkova ulice, č. or. 5, č. p. 92 č. parcely 76 st., k. ú. Nový Jičín - Město Klasicistní patrový dům vybudovaný při hradbách po roce 1810, pravděpodobně na místě starší stavby, snad s použitím části staršího zdiva. Dům má ušlechtilé klasicistní průčelí s dvouosým bosovaným přízemím s hlavním vchodem na...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 93

Měšťanský dům č. r. 8-3380Křižíkova ulice č. or. 3, č. p. 93 č. parcely 75 st., k. ú. Nový Jičín - Město Nárožní patrový dům, patrně novostavba, vybudovaná při hradbách po roce 1810. Fasáda je hladká, s pěti okenními osami, horizontálně členěná kordonovou římsou, okna a hlavní vchod jsou rámována plochými šambránami. Hlavní vchod, situovaný...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 105

Měšťanský dům č. r. 8-3352Resslova ulice č. or. 14, č. p. 105č. parcely 64 st., k. ú. Nový Jičín - Město Řadový patrový klasicistní dům z konce 18. století, vybudovaný pravděpodobně na místě staršího objektu. V roce 1833 dům existoval již ve své dnešní rozloze, i s krátkým dvorním křídlem. Patro bylo vybudováno v roce...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 168

Měšťanský dům č. r. 10584 (ÚSKP)K nemocnici č. or. 18, č. p. 168č. parcely 432 st., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Jednopatrový raně barokní dům se starším jádrem je situován v řadové zástavbě západní uliční fronty. Symetrické průčelí je v patře pětiosé, střed fasády je zvýrazněn mělkým rizalitem, v patře s pásovou bosáží,...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 172

Měšťanský dům č. r. 10509 (ÚSKP)K nemocnici č. or. 26, č. p. 172č. parcely 428 st., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Jednopatrový v jádru ještě renesanční dům je situován v řadové zástavbě západní uliční fronty. Vstupní průčelí je horizontálně členěno soklem, zbytky pásové bosáže přízemí, kordonovou římsou, římsovým kladím oddělujícím půdní polopatro a...

Více informací...

Městský dům č. p. 593

Městský dům č. r. 8-2086Sokolovská ulice č. or. 23, č. p. 593č. parcely 245 st., k. ú. Nový Jičín - Dolní předměstí Dvoupodlažní barokní dům vybudovaný patrně před polovinou 18. století na východním předměstí, nedaleko od městských hradeb,  má čtyřosé průčelí.Přízemí s pásovou bosáží je dnes částečně zapuštěné pod úrovní zvýšeného okolního terénu. V jeho...

Více informací...

Měšťanský dům č. p. 655(6)

Měšťanský dům č. r. 10565Dolní brána č. or. 16, 18, č. p. 655, 656č. parcely 96, 97 st., k. ú. Nový Jičín - Dolní předměstí Původně dva přízemní domy se starším barokním jádrem byly spojeny před r. 1850 v jeden objekt. Nadstavěná jednopatrová průčelí byla v této době sjednocena pozdně empírovou fasádou s prvky druhého...

Více informací...

Městský dům č. p. 769

Městský dům č. r. 10507 (ÚSKP)K nemocnici č. or. 64, č. p. 769č. parcely 409 st., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Jednopatrový empírový objekt ukončuje řadovou zástavbu uliční fronty. Uliční vstupní pětiosé průčelí je promodelováno středním rizalitem, vrcholícím trojúhelným štítem. Fasáda je horizontálně členěna kamenným soklem a profilovanou korunní římsou, okna jsou opatřena...

Více informací...

Městský dům č. p. 938

Městský dům č. r. 10508 (ÚSKP)K nemocnici č. or. 21, č. p. 938č. parcely 523 st., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Nárožní jednopatrový trojkřídlý objekt v exponované nárožní poloze. Novorenesanční průčelí je upraveno běžnou historizující tektonikou: sokl se soklovou římsou, pásová bosáž přízemí je ukončena kordonovou římsou, fasády završeny profilovanou korunní římsou se...

Více informací...

Restaurace „Nové slunce“

Restaurace "Nové slunce"Husova ulice č. or. 3č. parcely 586, 414/2 st., 41/1, 41/2 o. p., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Restaurace byla vybudovaná kolem roku 1910. Objekt je komponován jako skladba čtyř budov. Ústřední jednopatrová budova se sedlovou střechou a volutovými štíty má hloubkovou dispozici, ze stran k ní přiléhají dva přízemní objekty s...

Více informací...

Hradby městského opevnění

Hradby městského opevnění č. r. 8-3330 po obvodu historického jádra č. parcely 134/1-5, 135/1-3, 136/1, 137, 138/1, k. ú. Nový Jičín - Město Z původního systému městského opevnění, které tvořila patrně jen hradba s vodním příkopem a válcovými věžemi, se zachovaly pouze nesouvislé úseky hradební zdi a šestiboká jihovýchodní bašta. Hradba o síle 180-200 cm...

Více informací...

Socha Panny Marie Bolestné

Socha Panny Marie Bolestné č. r. 8-3381 Sokolovská ulice, před domem č. p. 722/2, převezena do lapidária Okresního vlastivědného muzea Nový Jičín Kamenná plastika z počátku 19. století, původně stojící na vysokém hranolovém podstavci před domem č. p. 722/2. Po zboření domu byla socha bez podstavce umístěna v lapidáriu Okresního vlastivědného muzea. Figura Bolestné Panny...

Více informací...

Socha sv. Antonína Paduánského

Socha sv. Antonína Poduánského č. r. 46570/8-2087K Nemocnici u č. p. 769/64č. parcely 658/2 o. p., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Barokní plastika světce z roku 1751 je osazená na čtyřbokém odstupněném podstavci. Střední část podstavce má zporohýbané strany a na čelní straně je v jednoduché kartuši nápis s chronogramem: HONORI SINGVLARIS PATRONISVI  DIVI ANTONII ...

Více informací...

Socha sv. Ignáce z Loyoly

Socha sv. Ignáce z Loyoly č. r. 8-2090 Janáčkovy sady, při jižní zdi kostela Nejsvětější Trojiceč. parcely 101 o. p., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Kamenná plastika sv. Ignáce z Loyoly z roku 1799, osazená na vysokém hranolovém odstupněném podstavci s pravoúhle vybranými rohy, volutovými křídly a konvexně vypnutou přední stěnou. Na přední...

Více informací...

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého č. r. 8-2088 původně umístěna v ulici K Nemocnici u č. p. 775/76, převezena do lapidária Okresního vlastivědného muzea Nový Jičínč. parcely 658/2 o. p., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Dynamicky pojatá barokní socha světce z roku 1727, osazená na hranolovém odstupněném podstavci s volutovými křídly. Na čelní straně...

Více informací...

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého č. r. 8-2089v parku u mostu do Hřbitovní ulice od roku 1928č. parcely 188/7 o. p., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Tato významná a působivá socha sv. Jana Nepomuckého byla vytvořena roku 1758 Janem Michaelem Scherhaufem a původně umístěna u mlýna na Dolním předměstí (dnes je tam most  přes říčku...

Více informací...

Pomník Řehoře Mendla

Pomník Řehoře Mendla č.r. 20358/8-2096Smetanovy sadyč. parcely 559/2 o. p., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Jedná se o žulový pomník s bustou Řehoře Mendla a s figurální alegorickou kompozicí. Monumentální památník k poctě objevitele genetiky je dílem sochaře Josefa Obetha. Mendlův pomník byl vytvořen v letech 1929-1931 pod názvem "V zrcadle stvoření".Základem je...

Více informací...

Sousoší sv. Rocha a Šebestiána

Sousoší sv. Rocha a Šebestiána č. r. 40427/8-1628ul. Na Drážkách, č. parcely 35/1, k. ú. Loučka u Nového Jičína Hrad a panství starojické měli odedávna úzkou vazbu na Nový Jičín a nelze se tudíž divit památkám, které obě lokality spojují.Jednou z nich je i sousoší sv. Rocha a Šebestiána v Novém Jičíně – Loučce. Na...

Více informací...

Žerotínský zámek

č. r. 13090/8-335528. října 51/12, parc. č. 37, k. ú. Nový Jičín - město Bedřich ze Žerotína po návratu ze svých cest po Evropě vznesl myšlenku na přestavbu hradu na renesanční kastelový zámek, který měl mít podobu městské citadely se strážními věžičkami ve stylu francouzské renesance. Zámek je dodnes nazýván podle majitelů, kteří zcela nový...

Více informací...

Pomník padlých v 1. sv. válce, památník padlých a hrob malíře Hugo Baara

Hrob malíře Hugo Baara č. r. 20479/8-2093městský hřbitov, č. hrobu 142č. parcely 228/3 o. p., k. ú. Nový Jičín - Dolní předměstí Secesní náhrobek malíře Hugo Baara je umístěn na městském hřbitově v Novém Jičíně. Dílo architekta Hugo Bluma a sochaře Leopolda Hohla pochází z roku 1912. Hlavní výzdobou hrobu je symbolická dvojice muže a...

Více informací...

Kaple s morovou deskou

Kaple s morovou deskou č. r. 13962/8-1703Na hliníku u domu č. p. 11, parcela č. 1 st, k. ú. Žilina Zděná obdélná kaple s půlkruhovým závěrem byla postavena roku 1733. Průčelí kaple člení dvojice pilastrů s římsovými hlavicemi, v ose je vchod se segmentovou archivoltou krytý jednoduchou plechovou stříškou. Průčelí završuje volutový štít s trojúhelnikovým...

Více informací...

Kaple sv. Kříže

Kaple sv. Kříže č. r. 35481/8-2083Janáčkovy sadyč. parcely 101/1 st., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Drobná hřbitovní podélná barokní kaple s půlkruhovým závěrem a zaoblenými nárožími v průčelí pochází z roku 1757. V průčelí je kamenný portál s půlkruhovou archivoltou s lištou, uchy, kapkami a klenákem. Po stranách portálu jsou svazkové pilastry s kompozitními hlavicemi,...

Více informací...

Sloup se sochou Panny Marie a kašnou

Kašna č. r. 8-3331-2 Náměstí T. G. Masaryka č. parcely 9/1 o. p. K jihozápadní straně základny mariánského sloupu přiléhá kašna s oktogonální nádrží na vodu. Vlastní kvadratické těleso kašny je umístěno v centru nádrže a je opatřeno čtyřmi bronzovými zoomorfními chrliči vody. Na krycí desce je umístěno sousoší tančícího páru, figury v podživotní velikosti...

Více informací...

Krucifix č. r. 14700/8-2091

Krucifix č. r. 14700/8-2091 Janáčkovy sady, při severní zdi kostela Nejsvětější Trojice č. parcely 101 o. p., k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí Barokní kamenný kříž ze světlého béžového zrnitého pískovce pochází z roku 1749. Památka se skládá z několika na sobě sestavených částí. Vrchní část je tvořena Krucifixem s korpusem Krista. Jedná se o...

Více informací...

Krucifix č. r. 15275/8-2092

Krucifix č. r. 15275/8-2092 Kostelní ulice, při severní straně farního kostelač. parcely 17/2 o. p., k. ú. Nový Jičín - Město Pseudogotický kříž z roku 1864, osazený na vysokém odstupněném oktogonálním podstavci a vysoké štíhlé podnoži tvaru komolého osmistěnného jehlanu. Na jednotlivých stranách podstavce jsou dekorativní vpadlá pole, dole čtyřlistá, ve střední části lomené "niky"...

Více informací...

Krucifix č. r. 16408/8-2845

Krucifix č. r. 16408/8-2845Skalky, vlevo ve svahu u cesty z Nového Jičína do Kojetínač. parcely 480/3 - les, k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Kamenný kříž z roku 1791 je osazen na hranolovém podstavci s odstupněnou patkou. Podstavec je v dolní části konvexně vypnutý, na čelní straně je reliéfní oválná kartuš s nápisem: "FUNDATOR...

Více informací...

Krucifix č. r. 13085/8-3377

Krucifix č. r. 13085/8-3377Žerotínova uliceč. parcely 606/1 o. p., k. ú. Nový Jičín - Město Pozdně barokní kříž z roku 1778, osazený na hranolovém odstupněném podstavci a vysoké štíhlé čtyřboké podnoží, směrem nahoru se zúžující. Podstavec má pravoúhle vybrané rohy, po stranách jsou volutová křídla, na čelní straně je reliéf asymetrická rokajová kartuš s nápisem:...

Více informací...

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie č. r. 13097/8-3362Kostelní uliceč. parcely 17/1, 17/2 st., k. ú. Nový Jičín - Město Mohutný hranolový blok architektury kostela s věží v západním průčelí, svázanou se zdivem kostela /viz věž/. Barokní trojlodní orientovaný podélný kostel s půlkruhovým závěrem presbyteria, vybudovaný jezuity v letech 1732 - 1740 na míste staršího gotického kostela....

Více informací...

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice č. r. 39917/8-2082Janáčkovy sadyč. parcely 305/1, k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Jednolodní podélný orientovaný kostel s hranolovou věží v ose průčelí a polygonálním závěrem presbyteria, v jádru gotická stavba z 15. století, renesančně přestavěná po požáru města v roce 1621. Kostel původně sloužil jako hřbitovní, v 16. století se v...

Více informací...

Kaple Bolestné Panny Marie

Kaple Bolestné Panny Marie, tzv. Španělská kaple č. r. 26152/8-2081K Nemocnici č. p. 150, č. parcely 396/1 st., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí Kaple zasvěcená Bolestné P. Marii byla dle místní tradice postavena nad společným hrobem vojska cisařského markraběte. Velkou část císařské posádky tvořili neapolští vojáci (Neapolské království bylo tehdy součástí španělských držav), odtud...

Více informací...

Kostel sv. Mikuláše

Nový Jičín - Žilina, parc. č. 675ÚSKP 39917/8-2097 Zděný podélný jednolodní gotický kostel s odsazeným trojboce ukončeným presbytářem a hranolovou věží na průčelí. Kostel založen patrně kol. pol. 13. st., upraven ve 2. pol. 14. st. a na počátku 17. st. prodloužen v partii lodi a opatřen věží. Objekt v památkovém katalogu NPÚ. Objekt je...

Více informací...

Venkovská usedlost

Nový Jičín - Žilina, č. p. 68, parc. č. 1308ÚSKP 37639/8-1702 Samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní roubený dům se nachází v prostoru vymezeném ulicí Beskydskou a říčkou Jičínkou. Roubený objekt byl vystavěn na počátku 19. století; na východním průčelí je umístěna datace 1813. K domu dříve přiléhaly stodůlka a kůlna, obě završené pultovými střechami, které...

Více informací...

Památník Družba

Jednou z hmotných připomínek doby vlády komunistické strany v Československu je v Novém Jičíně památník s ideologicky přiléhavým názvem „Družba“. Vytvoření tohoto monumentu úzce souvisí s výstavbou nové budovy novojičínského okresního výboru KSČ, nacházející se v jeho blízkosti. Po dobudování sídla okresního vedení strany totiž asanací části ulice Rudé armády vzniklo prostranství, které nebylo upraveno....

Více informací...