Kontakt

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které Městu Nový Jičín poskytujete.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • identifikace správce: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212
  • označení pověřence: Ing. Milan Jandora
  • kontaktní údaje na pověřence: poverenec@novyjicin.cz, tel.: +420 602 553 813

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění práv se můžete obrátit na Město písemně, elektronickým podáním do datové schránky nebo e‑podatelny nebo telefonicky či e-mailem přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dokumentech Memorandum pro veřejnost a Memorandum pro zaměstnance Města Nový Jičín.

Příloha:
Záznamy o činnosti zpracování
Záznamy o činnosti zpracování – Odbor kancelář vedení města
Záznamy o činnosti zpracování – Odbor organizační
Záznamy o činnosti zpracování – Odbor finanční
Záznamy o činnosti zpracování – Odbor správy majetku
Záznamy o činnosti zpracování – Odbor rozvoje a investic
Záznamy o činnosti zpracování – Odbor bytový
Záznamy o činnosti zpracování – Odbor sociálních věcí
Záznamy o činnosti zpracování – Odbor školství, kultury a sportu
Záznamy o činnosti zpracování – Odbor správních agend
Záznamy o činnosti zpracování – Odbor přestupkových agend
Záznamy o činnosti zpracování – Obecní živnostenský úřad
Záznamy o činnosti zpracování – Odbor životního prostředí
Záznamy o činnosti zpracování – Odbor územního plánování a stavebního řádu
Záznamy o činnosti zpracování – Odbor dopravy
Záznamy o činnosti zpracování – Odbor kontrolní
Záznamy o činnosti zpracování – Interní audit
Záznamy o činnosti zpracování – Městská policie Nový Jičín
Záznamy o činnosti zpracování – Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
Záznamy o činnosti zpracování – ProSenior Nový Jičín
Záznamy o činnosti zpracování – Město Nový Jičín – průřezová agenda