Kontakt

Obecné informace

Obecné informace Pomůcka odpovídá na nejčastější dotazy směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí. Radí, kde je možno tyto odpovědi získat v běžném životě. Pomůcka pojednává o využití vhodných podzemních i nadzemních částí obytných domů, provozních, výrobních a dalších objektů k jejich úpravě pro improvizované úkryty. Je praktickým metodickým návodem pro přípravné práce v...

Více informací…

SOS kontakty

Zapamatuj si telefonní čísla, která mohou tobě nebo někomu jinému zachránit život, zdraví nebo majetek.Tísňová telefonní čísla jsou bezplatná.Na tísňová telefonní čísla se smí volat jen v případě nouze. Zneužití je trestné. Národní čísla tísňová volání SložkaTelefonAdresaWebEmail Hasičský záchranný sbor150 Zdravotnická záchranná služba155 Městská policie156 Policie ČR158 Evropské číslo tísňového voláníPro Evropu platí jednotné tísňové...

Více informací…

Digitální povodňový plán

Více informací…

Výstrahy ČHMÚ

Více informací…

Sledování hladin vod. toků

Více informací…