Kontakt

Laudonův dům

Na průčelí tohoto domu je pamětní deska, která připomíná, že v tomto domě v roce 1790 zemřel slavný generál G. E. Laudon. Laudonův dům je od roku 2011 sídlem Návštěvnického centra, jehož součástí je také Turistické informační centrum, prodejna klobouků značky Tonak a stylová kavárna Caffè Caffè. Asi největším lá… celý článek

Radnice

V roce 1501 darovali majitelé města, pánové ze Žerotína, městu svobodný dům ke zřízení radnice, který se stal jedním z nejvýraznějších domů na náměstí. Radnice je ozvláštněná věží s hodinami a ochozem. Do nynější novorenesanční podoby byla přestavěna v r. 1930. Je sídlem Městského úřadu Nový Jičín… celý článek

Fontána času

Novým prvkem na náměstí je vodní dílo zvané Fontána času. Devět vodotrysků tvořících tzv. Fontána času je naprogramována podle hodin na radniční věži tak, že každou čtvrt, půl, tři čtvrtě a celou hodinu se spustí trysky, které tvoří jakýsi druh „vodního orloje“ či „vodního divadla“. celý článek

Socha svatého Mikuláše

Po více než 100 letech se na náměstí vrátila replika sochy sv. Mikuláše, patrona obchodníků, dětí a také Nového Jičína. Jejím současným autorem se stal akademický sochař Jiří Finger. Atributy tohoto světce jsou jablka a bible. Novojičínský sv. Mikuláš drží bibli v levé ruce tak, že ji naklání k misce s čistou vodou, ja… celý článek

Morový sloup

Na paměť velkého moru z roku 1620 byl uprostřed náměstí, tedy místě, kde se dle pověsti kupily hromady mrtvých, postaven morový sloup se sochou Panny Marie a světci Janem Nepomuckým, sv. Rochem, sv. Floriánem a Janem Sarkandrem. Největší zvědavost turistů ale vyvolává spící postava palermské poustevnice sv. Rozálie, kt… celý článek

Masarykovo náměstí

Říká se, že novojičínské náměstí náleží k nejkrásnějším na sever od Alp. Vedle sebe se snoubí architektura několika staletí. Pravidelnou čtvercovou osnovu místu vtiskli již jeho zakladatelé. Na první pohled nás okouzlí malebné loubí v přízemí měšťanských domů, která v minulosti sloužila jako místa pro obchodníky. Odtud… celý článek

Kostel Nejsvětější Trojice

Tato původně gotická stavba, nazývaná dříve „moravský kostelík“, pochází z počátku 16. století. Po požáru města v roce 1621 byl renesančně přestavěn. V 16. století se zde konaly české mše, zatímco ve farním kostele byla kázání německá. Od té doby se kostelu Nejsvětější Trojice říká též „český kostelík“. Katolické církv… celý článek

Hückelovy vily

Na kraji města v malém přírodním parku stojí skupina reprezentativních vil rodiny Hücklů, majitelů továrny na klobouky. Krajinný park plynule přechází do lesa a odtud můžete dojít až na Skalky. Novorenesanční vily postavil v letech 1880 až 1882 známý vídeňský stavitel Otto Thieneman. Další z vil z roku 1898 představuje… celý článek

Ulice Msgr. Šrámka

Navazující zástavba představuje vynikající doklad secesní architektury města na počátku dvacátého století. Dům Augusta Preisenhammera (1904) patří k nejvýznamnějším stavbám organické secese v Novém Jičíně, stejně jako dům továrníka Franze Preisen­hammera (1905). Souvislá zástavba je dílem stavitele Rudolfa Klosse…. celý článek

Czeicznerova vila

Bývalá vila Ferdinanda Czeicznera byla vybudována roku 1910 podle plánů Josefa Bluma. Stavba je odvozena z tradiční zámecké kompozice. Převládající výraz je novobarokní a novoklasicistní. Svým rozsahem patří tato vila k největším obytným domům ve městě a je významným (i typologicky) dokladem bydlení nejmajetnějších pod… celý článek

Perlova vila

Dnešní Jiráskova, kdysi Růžičkova ulice byla kolem roku 1900 místem, kde vyrůstaly domy místní střední a vyšší třídy. Mezi zdejší stavebníky patřil i uměnímilovný lékař Julius Perl s manželkou Stefanií, kteří zadali vypracování plánů pro svou vilu dvojici vídeňských architektů Josefu Tölkovi a Franzi von Kraussovi. Dům… celý článek

Okružní třída

Okouzlení Vídní, slavná éra „Ringstrasse“ zanechala svou nesmazatelnou stopu rovněž v Novém Jičíně. V roce 1879 začali otcové města s bouráním nevzhledných domů s výstavbou nádherného bulváru po obvodu historického centra. Snad v žádném jiném městě netvoří Okružní třída tak samozřejmý a dokonalý soulad historizující a … celý článek

Scheitenhauerův dům

Nejbohatší z měšťanů toužili podobat se šlechtě, koupili si titul a erb. Bohatý řezník Petr Scheitenhauer z Fulneku si nechal přestavět starý šlechtický dům v sousedství zámku (1583). Také on zasadil do zdi svůj erb. Ještě jednou začal být tento dům znám, když byla v roce 1612 popravena manželka majitele, Ludmila Melic… celý článek

Masné krámy

V roce 1613 koupila městská obec dům Dory konvářky a nechala zde postavit masné krámy. Největší slávu a lesk zažil dům po roce 1800, v prvním patře nechala obec vzniknout proslulý taneční sál, údajně druhý největší na Moravě. Mnohdy sem zajížděl nekorunovaný král valčíků Johann Strauss se svým orchestrem. Od 20. let 1… celý článek

Bašta

Hospodářský rozmach města v 80. letech 16. století se odrazil také v rozsáhlých stavebních investicích města. Rok po vyhnání katolických kněží začala městská rada roku 1587 s výstavbou západní hranolovité věže v sousedství farního chrámu. Jednu z posledních stavebních akcí před třicetiletou válkou představovala výstavb… celý článek

Kostelní náměstí

V tomto koutu cítíme starou atmosféru města. Zde stávala stará škola a obydlí kostelníka, dříve než školní živel pohltil celé toto náměstí. Poslední příčná budova chlapecké školy byla postavena až v roce 1845. Náhrobní kámen s latinským veršem (1590) naříká nad osudem zabitých dcer městského písaře Kerbra a připomíná,… celý článek

Dům Eduarda Orla

V tomto domě se narodil Eduard Orel, účastník rakouské expedice, jež objevila Zemi císaře Františka Josefa (1874). Za své zásluhy byl povýšen do rytířského stavu a konec života strávil jako správce císařského zámku v Miramare…. celý článek

Burešův dům

U tohoto domu stojí za to se zastavit a zblízka si jej prohlédnout. Kolem roku 1820 si jej postavil postřihačský mistr František Bureš a jeho příbytek náleží k nejkouzelnějším klasicistním stavbám ve městě. Iniciály stavebníka najdeme na horní části budovy… celý článek

Židovská synagoga

Synagoga byla vybudovaná v prvním desetiletí dvacátého století podle projektu Ernsta Lindnera z Vídně. Stavbu realizovala místní stavební firma Richarda Klose. Objekt sloužil v průběhu druhé světové války jako skladiště, po válce jako sbor církve Československé husitské, od roku 1967 zde byl depozitář okresního archivu… celý článek

Dům U Bílého anděla

Půvabná rokoková fasáda domu pochází z roku 1913. Jejím autorem je jeden z nejslavnějších novojičínských architektů Hugo Blum. Úprava fasády ve stylu druhého rokoka je doplněna nikou se sochou anděla. Mezi zajímavosti domu nepochybně náleží skutečnost, že zde sídlila více než 300 let lékárna, a to až do roku 2017, … celý článek