Kontakt

Činnost obyvatelstva při mimořádné události

Všeobecná doporučení:

 • zachovejte klid
 • zbytečně netelefonujte – riziko přetížení telefonní sítě
 • pozorně sledujte veškeré zdroje informací
 • jednejte dle vydaných nařízení a doporučení
 • upozorněte sousedy
 • připravte si zavazadlo s věcmi pro případnou evakuaci (vhodné oblečení + potraviny a tekutiny na 3 dny)
 • promyslete nebo proveďte nezbytná opatření pro opuštění bytu, domu
 • nezapomeňte na zabezpečení nebo možnou evakuaci domácích zvířat

Při povodni:

V případě kritického nedostatku času zanechte veškeré činnosti a odeberte se na bezpečné místo.

 • vypněte nebo uzavřete hlavní rozvody elektrického proudu, vody a plynu
 • vybavení domácnosti přeneste do vyšších pater
 • uzavřete všechna okna
 • připravte si evakuační zavazadlo
 • vezměte si nepromokavou obuv a oděv
 • odstraňte látky, které mohou ve styku s vodou vyvolat chemickou reakci
 • informujte sousedy
 • připravte evakuaci zvířat

Obsah evakuačního zavazadla:

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo by mělo být označeno jménem a adresou. Do zavazadla se ukládají:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda (především pro ukrytí v IÚ),
 • předměty denní potřeby, jídelní miska, příbor,
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
 • toaletní a hygienické potřeby,
 • léky, svítilna,
 • náhradní prádlo, spací pytel nebo přikrývka,
 • kapesní nůž, šití a další drobnosti.

Při požáru:

V případě kritického nedostatku času zanechte veškeré činnosti a odeberte se na bezpečné místo.

 • zjištěný požár neodkladně ohlaste na tísňovou linku 150
 • proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
 • jestli-že je to možné, požár uhaste nebo proveďte nutná opatření k zamezení jeho šíření
 • uzavřete přívod plynu
 • dle možností vyveďte do bezpečné vzdálenosti zvířata, vyneste cenné věci, odstraňte výbušné a hořlavé látky
 • zajistěte navedení záchranných složek na místo události

Při radiační havárii:

 • pokud jste na otevřeném prostranství, okamžitě vyhledejte nejbližší dům
 • v domě uzavřete dveře, okna, vypněte ventilaci, utěsněte všechny otvory
 • potraviny uložte do igelitových, nebo alespoň papírových obalů a uložte je do ledniček, mrazáků, nebo uzavřených prostor
 • sledujte informace v hromadných sdělovacích prostředcích
 • zdržujte se ve středové místnosti domu v přízemí, suterénu nebo ve sklepě
 • připravte si improvizované prostředky individuální ochrany
 • uhaste otevřený oheň v kamnech, vypněte plynové spotřebiče atd.
 • zabezpečte domácí zvířata
 • byt, dům opouštějte až na základě pokynů záchranářů (médií aj.)

Při chemické havárii:

 • pokud jste na otevřeném prostranství, okamžitě vyhledejte nejbližší dům
 • neukrývejte se do sklepa (většina plynných škodlivin je těžší než vzduch)
 • na ústech a nose přidržujte navlhčenou poskládanou tkaninu
 • v domě, bytě uzavřete dveře, okna, vypněte ventilaci, utěsněte všechny otvory
 • sledujte veškeré informace
 • připravte si improvizované prostředky individuální ochrany
 • uhaste otevřený oheň v kamnech, vypněte plynové spotřebiče atd.
 • zabezpečte domácí zvířata
 • byt, dům opouštějte až na základě pokynů záchranářů (médií aj.)
 • zdržujte se v místnosti, která je na odvrácené straně havárie

Činnost před evakuací nebo ukrytím:

Poznámka: evakuaci vyhlašuje představitel obce, města nebo kraje

 • připravte si evakuační zavazadlo
 • vypněte a zavřete hlavní rozvody elektřiny, vody a plynu
 • odpojte přívod vody nebo páry v topení
 • uzavřete okna
 • uhaste otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech atd.
 • vypněte ventilaci a utěsněte ventilační otvory
 • uzamkněte byt, dům a zajistěte okna a dveře proti vloupáním
 • přesvědčte se, zda o evakuaci vědí i sousedé

Zásady při ukrytí doma:

 • na veškeré pokyny reagujte bez paniky
 • zapněte rádio nebo televizi a dbejte pokynů ve sdělovacích prostředcích
 • zachovejte klid a zbytečně netelefonujte
 • připravte si improvizované roušky
 • utěsněte okna oblepením rámů
 • pohybujte se minimálně u oken a celkově omezte pohyb po bytě
 • připravte si evakuační zavazadlo
 • připravte si trvanlivé potraviny a pitnou vodu na tři dny
 • odstraňte hořlavé závěsy a předměty
 • připravte improvizované hasící prostředky
 • při chemické havárii se neukrývejte do sklepa (většina plynných škodlivin je těžší než vzduch)

Důležitá telefonní čísla

Při mimořádných situacích se obraťte na tyto instituce:

Organizace  Telefonní číslo
Hasiči  150
Policie ČR  158
Městská policie 156
Záchranná služba  155
Tísňové volání mezinárodní 112
Informační středisko města Nový Jičín 556 768 226, 556 768 227,
Plynárny  1239, 840 113 355
Energetika  840 850 860
Vodárny  840 111 125
Nemocnice Nový Jičín a.s.  556 773 111

Odkazy na www stránky:


Dokumenty ke stažení:
Žijeme v záplavovém území (brožura)
Zásady první pomoci
Tísňová volání a důležitá telefonní čísla
Činnost IZS a občanů
Druhy hasicích přístrojů, jejich použití
Činnost při mimořádných událostech