Kontakt

Svatby

Obřadní hodiny

Pátek: 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 12:00 hod.
Sobota: 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00 hod.

V případě naplnění stanovených obřadních hodin v obřadním dnu  se za další obřadní hodiny považují i obřadní hodiny bezprostředně navazující, a to:
Pátek /před/:  8:15,….. /za/: 12:45, 13:30….hod.
Sobota /před/: 9:15, …./za/: 13:45, 14:30….hod.

Obřadní dny v roce 2024

 měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pátek 12  9   15   12 17   7   12    9 13   11  9  6
sobota 13 10 16,23 13,20 25 8,15 13,20 10,17 14 12,19  9  7

Schváleno RM Nový Jičín dne 20.9.2023, Usnesení č.  854/18R/2023.

V době státních svátků se nebudou svatební obřady povolovat, jedná se o tyto dny:
1. ledna; 29. března; 1. dubna;  1. a 8. května; 5. a 6. července; 28. září; 28. října; 17. listopadu a 24., 25. a 26. prosince


Seznam oddávajících

Seznam oddávajících osob oprávněných přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství ve správním obvodu matričního úřadu MěÚ Nový Jičín:

ze zákona (ust.§ 11a odst.1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů )

  • starosta : Mgr. Stanislav Kopecký
  • místostarosta : Mgr. Ondřej Syrovátka
  • místostarosta : JUDr. Václav Dobrozemský
  • místostarosta : Jaroslav Perútka

na základě pověření (Usnesení RM č. 225/5R/2023 ze dne 18.01.2023)

  • Hana El-Shikha,
  • Ing. Martin Gazda,
  • Mgr. Jiří Klein,
  • Ing. Kateřina Konečná,
  • Mgr. Bc. Pavel Kurek, DiS.

Registrované partnerství

Od 01. 01. 2024 lze v souladu s novelou zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vstoupit do registrovaného partnerství před kterýmkoliv matričním úřadem.

Tajemník Městského úřadu Nový Jičín určuje v souladu s § 13a odst. 3) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů místo k přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství budovu v Novém Jičíně č. p. 139, Divadelní č.o. 1.

Doba pro přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství koresponduje s Obřadními dny v roce 2024, které schválila Rada města Nový Jičín dne 20. 09. 2023, Usnesení č.  854/18R/2023.

Na základě žádosti osob vstupujících do registrovaného partnerství je matriční úřad oprávněn povolit vstup do registrovaného partnerství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu a v kteroukoliv vhodnou dobu. Za vydání tohoto povolení je stanoven dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů správní poplatek ve výši 3 000 Kč.

Přílohy