Svatby

Obřadní hodiny

Pátek: 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 12:00 hod.
Sobota: 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00 hod.

V případě naplnění stanovených obřadních hodin v obřadním dnu  se za další obřadní hodiny považují i obřadní hodiny bezprostředně navazující, a to:
Pátek /před/:  8:15,….. /za/: 12:45, 13:30….hod.
Sobota /před/: 9:15, …./za/: 13:45, 14:30….hod.


Obřadní dny v roce 2022

 měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pátek 7 4 18 1 13 3 15 5 16 7  4 2
sobota 8, 15 5, 12 19, 26 2, 9 14,21 4, 11 16, 23 6, 13 17 8, 15  5 3

Schváleno RM Nový Jičín dne 22.9.2021 č. 1480/R48/2021.

V době státních svátků se nebudou svatební obřady povolovat, jedná se o tyto dny:
1. ledna, 18. dubna, 1.+ 8. května, 5.+6. července, 28. září, 28. října, 17. listopadu a 24.+25. a 26. prosince

docx Obřadní dny v roce 2022 (docx, 14 KB)

Seznam oddávajících

Seznam oddávajících osob oprávněných přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství ve správním obvodu matričního úřadu MěÚ Nový Jičín:

ze zákona (ust.§ 11a odst.1 zákona č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů )

  • starosta : Mgr. Stanislav Kopecký
  • místostarosta : JUDr. Václav Dobrozemský
  • místostarosta : Mgr. Ondřej Syrovátka
  • místostarosta : Jaroslav Perútka

Obřadní dny v roce 2023

 měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pátek 6 3 17 14 19 2 14 4 15 6  3 8
sobota 7,21 4,11 18,25 15,22 20,27 3,10 15,22 5,12 16 7,14  4 9

Schváleno RM Nový Jičín dne 21.9.2022, Usnesení č.  2214/65R/2022.

V době státních svátků se nebudou svatební obřady povolovat, jedná se o tyto dny:
1. ledna, 7. +10. dubna, 1.+ 8. května, 5.+6. července, 28. září, 28. října, 17. listopadu a 24.+25. a 26. prosince

docx Obřadní dny v roce 2023 (docx, 16 KB)