Kontakt
Sazba:
 • u poplatníka, kterým je fyzická osoba bydlící v bytovém domě nebo právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající 1000,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 1800,00 Kč/rok
 • v rodinném domě 300,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 400,00 Kč/rok
 • u osob starších 65 let a u poživatelů starobního důchodu mladších než 65 let v bytovém domě 200,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 300,00 Kč/rok
 • u osob starších 65 let a u poživatelů starobního důchodu mladších než 65 let v domě 150,00 Kč/rok, u druhého a každého dalšího psa 200,00 Kč/rok
 • osvobození u osob nevidomých, osob, které jsou považovány za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osob, které jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osob provádějících výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osob provozující útulek pro zvířata nebo osob, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Splatnost:

 • jednorázově, do 30.6. daného kalendářního roku

Možnosti úhrady poplatku:

 • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1
 • bezhotovostně, převodem na účet: 19-326801/0100, s variabilním symbolem, přiděleným poplatníkovi
 • poštovní poukázkou, na adresu majitele účtu: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, na číslo účtu: 19-326801/0100, s variabilním symbolem, přiděleným poplatníkovi
 • uvádějte, prosím, variabilní symbol z důvodů správného přiřazení platby k Vašemu platebnímu předpisu
  • každý poplatník má přidělen jeden variabilní symbol (VS) po celou dobu poplatkové povinnosti
  • VS je desetimístný, začíná trojčíslím 904
  • pokud VS neznáte, kontaktujte telefonicky, emailem nebo osobně finanční odbor, paní Sandru Krotil, budova radnice Masarykovo nám., dveře č. 107, tel: 556 768 207, e-mail: sandra.krotil@novyjicin.cz.

Související odkazy a dokumenty:

Přílohy