Kontakt
Logo Czechpoint

Co je Czech POINT:
Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je nejpohodlnější způsob pro komunikaci občana s veřejnou správou. Je to projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
Z pracoviště Czech POINT si lze na počkání odnést ověřené výstupy z některých veřejných i neveřejných registrů, např. obchodního rejstříku, rejstříku trestů, katastru nemovitostí, bodového hodnocení řidiče, insolvenčního rejstříku apod. Služby Czech POINT se postupně rozšiřují.

Upozornění !
Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Czech POINT na MěÚ Nový Jičín v současné době poskytuje:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis elektronických receptů pacienta
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu MA ISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství),
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Autorizovanou konverzi dokumentů na žádost
 • Podání žádosti o zřízení datové schránky
 • Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky
 • Opětovné vydání přístupových údajů do datové schránky
 • Czech POINT – další informace (www.czechpoint.cz)

Pracoviště Czech POINT Nový Jičín

Czech POINT najdete na adrese:
budova Divadelní 1, 1. patro – odbor správních agend, kancelář č. 200,
tel. 556 768 262, e-mail: marketa.markova@novyjicin.cz, czechpoint@novyjicin.cz.

V kanceláři Czech POINT se nachází také hlavní ověřovací místo pro:
ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace).

Vyvolávací systém

 • Používejte prosím vyvolávací systém odboru správních agend !!!
  • Czech POINT
  • Ověřování listin a podpisů

V případě přetíženosti pracoviště Czech POINT budete u služby „ověřování“ obslouženi na jiných ověřovacích místech odboru správních agend na patře.

Správní poplatky:

 • Legalizace
  za ověření každého podpisu nebo otisku razítka na dokumentu nebo na jeho stejnopisu 50 Kč.
 • Vidimace
  za ověření opisu nebo kopie listiny 30 Kč za každou i započatou stránku.
 • Výpis z katastru nemovitostí
  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.
 • Výpis z obchodního rejstříku
  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž  výše je zákonem stanovena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž  výše je zákonem omezena na 50 Kč.
 • Výpis z živnostenského rejstříku
  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž  výše je zákonem stanovena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž  výše je zákonem omezena na 50 Kč.
 • Výpis z bodového hodnocení řidičů
  Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku  100 Kč a za každou další 50 Kč.
 • Výpis elektronických receptů pacienta
  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž  výše je zákonem stanovena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž  výše je zákonem omezena na 50 Kč.
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž výše je zákonem stanovena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž  výše je zákonem omezena na 50 Kč.
 • Výpis z registru účastníků provozu MA ISOH
  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž  výše je zákonem stanovena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž  výše je zákonem omezena na 50 Kč.
 • Výpis z rejstříku trestů
  V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 100 Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek. V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT.
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
  Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, za každou následující 50 Kč.
 • Provedení autorizované konverze dokumentu do elektronické podoby
  30 Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny (včetně CD/DVD)
 • Provedení autorizované konverze dokumentu z elektronické podoby do listinné podoby
  30 Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny
 • Žádost o zřízení datové schránky – bezplatně
 • Zneplatnění přístupových údajů – bezplatně
 • Opětovné vydání přístupových údajů – bezplatně