Kontakt

Rozdělení území města mezi referenty

Ing. Kateřina Riedlová (tel. 556 768 380, e-mail: katerina.riedlova@novyjicin.cz) – katastrální území: Nový Jičín – město

Ing. Jaromír Mališka (tel. 556 768 204, e-mail: jaromir.maliska@novyjicin.cz) – katastrální území: Kojetín u Starého Jičína, Straník

Ing. Gabriela Slezák Zábranská (tel. 556 768 323, e-mail: gabriela.slezak@novyjicin.cz) – katastrální území: Nový Jičín – Dolní Předměstí, Nový Jičín – Horní Předměstí, Loučka u Nového Jičína

Mgr. Gabriela Traburová (tel. 556 768 276, e-mail: gabriela.traburova@novyjicin.cz) – katastrální území: Bludovice u Nového Jičína, Žilina u Nového Jičína


Přehled územně plánovací dokumentace a jejích změn

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚPDNabytí účinnostiOOP
Územní plán Nový JičínÚzemní plán – opatření obecné povahy
I. Návrh (výrok)
I.A. Textová a tabulková část
I.B.a) Výkres základního členění
I.B.b) Hlavní výkres
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb
II. Odůvodnění
II.A.Textová a tabulková část
II.B.a) Koordinační výkres
II.B.b) Výkres širších vztahů
II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
II.B.d.1) Výkres dopravy
II.B.d.2) Výkres vodního hospodářství
II.B.d.3) Výkres energetiky a spojů
Legenda výkresu širších vztahů
01.10.2009č.j. 60793/2009
Změna č. 1 Územního plánu Nový JičínTextová část
Textová část návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nový Jičín včetně odůvodnění a odůvodnění zpracovaného pořizovatelem
Grafická část
Průsvitka k výkresu I.B.a) Výkres základního členění
Průsvitka k výkresu I.B.b) Hlavní výkres
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb
Průsvitka k výkresu II.B.a) Koordinační výkres
II.B.b) Výkres širších vztahů
Průsvitka k výkresu II.B.c) Výkres předpokládaných záboru půdního fondu
Průsvitka k výkresu II.B.d1) Výkres dopravy
Legenda výkresu širších vztahů
16.10.2012č.j. 63719/2012
Změna č. 2 Územního plánu Nový JičínTextová část
Textová část Změny č. 2 Územního plánu Nový Jičín včetně odůvodnění a odůvodnění zpracovaného pořizovatelem
Grafická část
Průsvitka k výkresu I.B.a) Výkres základního členění
Průsvitka k výkresu I.B.b) Hlavní výkres
Průsvitka k výkresu II.B.a) Koordinační výkres
Průsvitka k výkresu II.B.c) Výkres předpokládaných záboru půdního fondu
18.01.2013č.j. 86362/2012
Právní stav po Změně č. 2Textová část
I.A. Textová a tabulková část
Grafická část
I.B.a) Výkres základního členění
I.B.b) Hlavní výkres
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II.B.a) Koordinační výkres
II.B.d) Doplňující výkresy: d.1) Výkres dopravy (pdf, 20.19 MB kB)
Změna č. 3 Územního plánu Nový JičínTextová část
Textová část Změny č. 3 Územního plánu Nový Jičín včetně odůvodnění a odůvodnění zpracovaného pořizovatelem
Grafická část
Průsvitka k výkresu I.B.a) Výkres základního členění
Průsvitka k výkresu I.B.b) Hlavní výkres
Průsvitka k výkresu I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Průsvitka k výkresu II.B.a) Koordinační výkres
Průsvitka k výkresu II.B.c) Výkres předpokládaných záboru půdního fondu
Průsvitka k výkresu II.B.d.1) Výkres dopravy
Průsvitka k výkresu II.B.d.2) Výkres vodního hospodářství
22.07.2015č.j. 43328/2015
Právní stav po Změně č. 3I. ÚZEMNÍ PLÁN
Textová část
I.A Textová a tabulková část
Grafická část
I.B.a) Výkres základního členění území
I.B.b) Hlavní výkres
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II. ODŮVODNĚNÍ
Grafická část
II.B.a) Koordinační výkres
Změna č. 4 Územního plánu Nový JičínTextová část
Textová část včetně odůvodnění
Grafická část
Průsvitka k výkresu Výkres základního členění území
Průsvitka k výkresu Hlavní výkres
Průsvitka k výkresu Koordinační výkres
Průsvitka k výkresu Výkres vodního hospodářství
30.11.2016č.j. 79071/2016
Právní stav po Změně č. 4I. ÚZEMNÍ PLÁN
Textová část
I.A Textová a tabulková část
Grafická část
I.B.a) Výkres základního členění území
I.B.b) Hlavní výkres
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II. ODŮVODNĚNÍ
Grafická část
II.B.a) Koordinační výkres
Změna č. 5 Územního plánu Nový JičínTEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ

GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY Č. 5


průsvitka k výkresu I.B.a) Výkres základního členění území

průsvitka k výkresu I.B.b) Hlavní výkres

průsvitka k výkresu I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 5

průsvitka k výkresu II.B.a) Koordinační výkres

II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

II.B.d) Doplňující výkresy

průsvitka k výkresu II.B.d)1 Doprava

průsvitka k výkresu II.B.d)2 Vodní hospodářství

Příloha odůvodnění – TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN
10.10.2019č.j. 65476/2019
Úplné znění Územního plánu Nový Jičín po Změně č. 5TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST

I.B.a) Výkres základního členění území
I.B.b) Hlavní výkres
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II.B.a) Koordinační výkres
TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST

I.B.a) Výkres základního členění území
I.B.b) Hlavní výkres
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II.B.a) Koordinační výkres
TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST

I.B.a) Výkres základního členění území
I.B.b) Hlavní výkres
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II.B.a) Koordinační výkres
Regulační plán Městské památkové rezervace Nový Jičín

logo_rop
Opatření obecné povahy

VÝROK REGULAČNÍHO PLÁNU

I.A. Textová část Regulačního plánu – výrok
I.B.1. Hlavní výkres
I.B.2. Výkres dopravní infrastruktury
I.B.3. Výkres technické infrastruktury
I.B.4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
I.B.5. Pohledy na fasády ulic a náměstí
ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

II.A. Textová část odůvodnění Regulačního plánu
II.B.1. Koordinační výkres
II.B.2. Širší vztahy
III. Textová část odůvodnění Regulačního plánu zpracovaná pořizovatelem
Regulační plán Městské památkové rezervace Nový Jičín je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: cz.06.3.72/0.0/0.0/15_008/0003229. Cílem projektu je umožnit rozvoj lokality v souladu se současnými požadavky s důrazem na ochranu charakteru historické zástavby centra města s jeho kulturně historickými hodnotami a specifiky.

08.04.2020č.j. 18901/2020
Změna č. 6 Územního plánu Nový JičínTEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ

GRAFICKÁ ČÁST
průsvitka k výkresu I.B.a) Výkres základního členění území
průsvitka k výkresu I.B.b) Hlavní výkres
průsvitka k výkresu II.B.a) Koordinační výkres
11.11.2021č.j. 99133/2021
Úplné znění Územního plánu Nový Jičín po Změně č. 6I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST
I.B.a) Výkres základního členění území
I.B.b) Hlavní výkres
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II.B.a) Koordinační výkres
Změna č. 7 Územního plánu Nový JičínTEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 7 VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ

GRAFICKÁ ČÁST

I.B.a) Výkres základního členění území

legendaI.B.b) Hlavní výkres

legendaI.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

legendaGRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

II.B.a) Koordinační výkres

legendaII.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

legendaPříloha odůvodnění
Text s vyznačením změn
06.04.2023č.j. 33314/2023
Úplné znění Územního plánu Nový Jičín po Změně č. 7TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST
I.B.a) Výkres základního členění území
I.B.b) Hlavní výkres
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II.B.a) Koordinační výkres

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentuObdobíDatum schválení v zastupitelstvuČíslo usnesení
Zpráva o uplatňování územního plánu2009 – 201309.09.201318/19/2013
Zpráva o uplatňování územního plánu2013 – 201707.09.2017437/17/2017
Zpráva o uplatňování územního plánu2017 – 202113.09.2021397/17/2021

Místo, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu

Přehled registrovaných územních studií

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚSSchválení pořizovatelem*Ověření aktuálnosti
Nový Jičín – Loučka, lokalita „Za Humny“Průvodní zpráva
V1 – celková situace – základní členění území
V2a – hlavní výkres – lokalita 1
V2b – hlavní výkres – lokalita 2
V3a – výkres technické infrastruktury (TI) – lokalita 1
V3b – výkres technické infrastruktury (TI) – lokalita 2
01.09.201102.08.2019
Nový Jičín – Loučka, lokalita „Za Humny“, úprava – lokalita 1Průvodní zpráva – úprava
V1 – celková situace – základní členění území – úprava
V2a – hlavní výkres Lokalita 1 – úprava
V3a – výkres technické infrastruktury (TI) Lokalita 1 – úprava
V4a – souřadnice ohraničení zastavitelných ploch Lokalita 1
23.04.201202.08.2019
Nový Jičín – Loučka, lokalita „Za Humny“, úprava č. 3 – lokalita 2Průvodní zpráva – úprava
1. Celková situace – základní členění území
2b. Hlavní výkres – lokalita 2
3b. Výkres technické infrastruktury – lokalita 2
01.12.201402.08.2019
Nový Jičín – Loučka, lokalita „Za Humny“, úprava č. 4 – lokalita 3Průvodní zpráva – úprava
1. Celková situace – základní členění území
2. Hlavní výkres – lokalita 3
3. Výkres technické infrastruktury – lokalita 3
23.12.201502.08.2019
Aktualizace urbanistické studie zástavby RD Nový Jičín – Žilina „Za Střelnicí“ – varianta BTextová část
2. Výkres širších vztahů
3. Koordinační výkres
8. Hlavní výkres
09.05.2023
Územní studie lokality na ul. Bezručova v Novém JičíněPRŮVODNÍ ZPRÁVA
01 Širší vztahy
02 Hlavní výkres
03 Výkres dopravy
04 Výkres dopravy – alternativní řešení A, B
05 Výkres technické infrastruktury
06 Výkres vlastnických vztahů
07 Charakteristické řezy ulicí Bezručova
08 Charakteristické řezy ulicí Komenského
09 Perspektivy a vizualizace
10 Architektonický detail – parkovací dům
11 Architektonický detail – objekty A, C
12 Architektonický detail – veřejné prostranství
13 Nadhledová perspektiva 1
13 Nadhledová perspektiva 1
14 Nadhledová perspektiva 2
14 Nadhledová perspektiva 2
15 Nadhledová perspektiva 3
13.04.2023

*) § 30 odst. 5 stavebního zákona

Místa, kde je možné do územních studií nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování