Kontakt

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále plní funkci centrálního registračního místa a) přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, b)...

Více informací…

Zemědělský podnikatel

Živnostenský úřad zaeviduje zemědělského podnikatele (fyzickou nebo právnickou osobu) na základě žádosti podnikatele (po předložení občanského průkazu a uhrazení správního poplatku). Poté je zemědělskému podnikateli vydáno osvědčení. Všechny úkony týkající se zápisu do evidence zemědělských podnikatelů, ohlášení změn či podání žádosti o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele lze provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností....

Více informací…

Podnikání dle zákona o hazardu

Provozovatel hazardní hry podá žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru. Herním prostorem se rozumí herna nebo kasino. Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může být pouze provozovatel, kterému bylo Ministerstvem financí uděleno základní povolení k provozování příslušné hazardní hry. V případě splnění podmínek zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve...

Více informací…