Kontakt

Záznamy z jednání Zastupitelstva města Nový Jičín pořizuje moravskoslezská regionální televize Polar.

Tyto záznamy jsou k dispozici občanům na stránkách TV Polar https://polar.cz/mimoradne/novojicinske-zastupitelstvo.