Kontakt

Odbory a úseky

Více informací…

Organizační řád je základní organizační normou, upravující vnitřní organizaci Městského úřadu Nový Jičín. Stanoví dělbu působnosti a vzájemné vztahy mezi jeho jednotlivými útvary, vztahy městského úřadu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města a jiným orgánům veřejné správy.

Organizační řád 20/2020 schváleno: RM 16.12.2020, účinnost: 01.01.2021
Příloha č. 1 – Organizační struktura Městského úřadu Nový Jičín
Příloha č. 2 – Náplň práce jednotlivých odborů, oddělení a úseků (od 01.02.2022)
Příloha č. 3 – Statut interního auditu města Nový Jičín
Příloha č. 4 – Organizační struktura organizačních složek zřízených Městem Nový Jičín

Dodatky:
Dodatek č. 1 Organizačního řádu 20/2020
Příloha dodatku č. 1 Organizačního řádu 20/2020