Kontakt

Správa a údržba bytového fondu v majetku města

  • Správou a údržbou bytového fondu je pověřen odbor bytový.

Přidělování bytů v majetku města

Odbor bytový vede agendu vyřizování žádostí o

Přidělování bytů z majetku města a nakládání s nimi se řídí směrnicí 6/2018.

Základní a rychlá orientace ve směrnici a stručná pravidla jak postupovat při vyřizování žádosti.

Formuláře:
• Žádost o přidělení bytu viz Žádosti a formuláře

Přehled žadatelů včetně aktuálního pořadí ve schválených pořadnících a seznamech žadatelů naleznete viz Bytový pořadník.

V článku 17 směrnice 9/2019 lze nalézt i postup při podání nabídky na byt s uvolněným nájemným (tzv. obálková metoda).


Právní předpisy a směrnice

Základními obecnými právními předpisy, kterými se řídí hospodaření s byty jsou:

  • Přehled dalších navazujících právních norem naleznete na webové stránce ministerstva pro místní rozvoj viz www.mmr.cz (- bytová politika – právní normy – právní předpisy a metodické pokyny).

Info:
V lednu 2014 byl spuštěn Portál o bydlení, na adrese http://www.portalobydleni.cz/home/, který provozuje Státní fond rozvoje bydlení. Jeho smyslem je soustředit rozsáhlé množství informací na jednom místě a zajistit jejich členění, strukturu a přehlednost – počínaje právními informacemi, až po praktickou poradnu pro každého tak, aby se v tak rozsáhlé problematice mohl zorientovat každý, kdo potřebuje správné informace k bydlení.

Související dokumenty:
Domovní řád 2017