Kontakt

Zveřejnění informací o kontrolách provedených Městským úřadem Nový Jičín v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

Rok 2023

Výsledky kontrol
Obecní živnostenský úřad
Odbor životního prostředí
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor organizační
Odbor školství, kultury a sportu
Odbor kontrolní
Odbor správních agend
Odbor dopravy

Rok 2022

Výsledky kontrol
Obecní živnostenský úřad
Odbor organizační
Odbor dopravy
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor školství, kultury a sportu
Odbor správních agend
Odbor životního prostředí
Odbor kontrolní

Rok 2021

Výsledky kontrol
Obecní živnostenský úřad
Odbor správních agend
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor dopravy
Odbor kontrolní
Odbor organizační
Odbor školství, kultury a sportu
Odbor životního prostředí

Rok 2020

Výsledky kontrol
Obecní živnostenský úřad
Odbor školství, kultury a sportu
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor sociálních věcí
Odbor organizační
Odbor kontrolní
Odbor životního prostředí
Odbor dopravy

Rok 2019

Výsledky kontrol
Odbor školství, kultury a sportu
Obecní živnostenský úřad
Odbor životního prostředí
Odbor organizační
Odbor dopravy
Odbor správních agend
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor sociálních věcí
Odbor kontrolní

Rok 2018

Výsledky kontrol
Obecní živnostenský úřad
Odbor školství, kultury a sportu
Odbor správních činností (úsek matrik)
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor organizační
Odbor životního prosředí
Odbor kontrolní
Odbor dopravy

Rok 2017

Výsledky kontrol
Odbor organizační
Odbor dopravy
Odbor školství, kultury a sportu
Odbor životního prostředí
Odbor kontrolní
Odbor správních činností (úsek matrik)
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Obecní živnostenský úřad

Rok 2016

Výsledky kontrol
Odbor organizační
Obecní živnostenský úřad
Odbor dopravy
Odbor kontrolní
Odbor správních činností (úsek matrik)
Odbor školství, kultury a sportu
Odbor životního prosředí

Rok 2015

Výsledky kontrol
Odbor organizační
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Obecní živnostenský úřad
Odbor životního prosředí
Odbor správních činností (úsek matrik)
Odbor kontrolní
Odbor školství, kultury a sportu
Odbor dopravy

Rok 2014

Výsledky kontrol
Odbor organizační
Obecní živnostenský úřad
Odbor životního prosředí
Odbor správních činností (úsek matrik)
Odbor kontrolní
Odbor školství, kultury a sportu