Kontakt

Živnostenské podnikání

Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále plní funkci centrálního registračního místa

a) přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,

b) přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, § 10a zákona č. 582/1991 Sb. , o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

c) přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení, dle § 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

d) přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem. § 10a zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Všechny úkony týkající se ohlášení živnosti, změn či zrušení živnostenského oprávnění lze provést na jakémkoliv živnostenském úřadě.

Informace týkající se podnikání dle živnostenského zákona naleznete v odkazu Portál živnostenského podnikání.

Odkazy:

Portál živnostenského podnikání

Kontakty na pracovnice Obecního živnostenského úřadu

Formuláře

Pracoviště Obecního živnostenského úřadu se nachází na adrese Divadelní 849/8,

741 01 Nový Jičín (budova Městské policie).

Úřední hodiny

Pondělí8 – 11 hodin, 12 – 17 hodin
Úterý8 – 11 hodin, 12 – 14 hodin
Středa8 – 11 hodin, 12 – 17 hodin
Čtvrtek8 – 11 hodin, 12 – 14 hodin
Pátek8 – 11 hodin (pouze podatelna)

Podnikatelé mohou využít i domluvení si schůzky mimo standardní úřední hodiny. Termín schůzky si, prosím, domluvte s konkrétním pracovníkem (viz kontakty na pracovnice OŽÚ).

Adresa:

Městský úřad Nový Jičín

Obecní živnostenský úřad

Masarykovo nám. 1/1

74101 Nový Jičín

Elektronická adresa podatelny
e-podatelna@novyjicin.cz
(osobní a skupinové e-maily neslouží pro příjem úřední korespondence)

Datová schránka
ywmb4nc